กรมพลศึกษาหารือ AFF ในการเสนอตัวเจ้าภาพ จัดแข่งบอลโลก 2034

กรมพลศึกษาหารือ AFF ในการเสนอตัวเจ้าภาพ จัดแข่งบอลโลกในปี 2034 อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมหารือกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) และเลขาธิการฟุตบอลอาเซียน ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมหารือเกี่ยวกับการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 (FIFA World Cup 2034) ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย พลเอก เคียฟ ซาเหม็ด ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) และ มร.วินสตัน ลี เลขาธิการฟุตบอลอาเซียน พร้อมทั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2026 (ประเทศเจ้าภาพ : แคนาดา ,เม็กซิโก ,สหรัฐอเมริกา) สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียด มุมมอง วิสัยทัศน์ กำหนดระยะการเสนอตัวของอาเซียนต่อการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของอาเซียนต่อการเสนอตัวดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เตรียมจัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 ครั้งที่ 1 (1st TWG-FWC […]

กรมพละหารือเอเอฟเอฟ เสนอจัดบอลโลก 2034

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมหารือเกี่ยวกับการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 (FIFA World Cup 2034) ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย พลเอก เคียฟ ซาเหม็ด ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) และ มร.วินสตัน ลี เลขาธิการฟุตบอลอาเซียน พร้อมทั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2026 (ประเทศเจ้าภาพ : แคนาดา ,เม็กซิโก ,สหรัฐอเมริกา)    สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียด มุมมอง วิสัยทัศน์ กำหนดระยะการเสนอตัวของอาเซียนต่อการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของอาเซียนต่อการเสนอตัวดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เตรียมจัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 ครั้งที่ 1 (1st TWG-FWC 2034) ซึ่งมีประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงานต่อไปโดยเร็ว โดยมี  นายสุพจน์ […]

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สสส./สคล. จัดโครงการ อบรมผู้ฝึกสอนฟุตซอล

นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตชอลเยาวชน”โค้ชผู้สร้างแรงบันตาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง” กรมพลศึกษาร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สำนักงานเครื่อข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตชอลเยาวชน “โค้ชผู้สร้างแรงบันตาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง” ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชนที่เข้ารับการอบรมและเป็นการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬารุ่นต่อไปได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การสอนและพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนให้มี จริยธรรม คุณธรรม ระบบการฝึกที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ ห่างไกลจากยาเสพติดและของมึนเมา ตามจุดประสงค์ของโครงการ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจประกอบไปด้วย การพัฒนาจรรยาบรรณในการเป็นผู้ฝึกสอน ,ทักษะการเป็นโค้ชเยาวชนที่ถูกต้อง ,หลักการการวางแผนในการออกแบบโปรแกรมการซ้อม ,หลักการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ากับการพัฒนาเยาวชน ,การรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพนักกีฬาหลังการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญเลิศ เจริญวงศ์ โค้ชระดับ AFC License , ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา […]