4512

กรมอนามัย เผยพระสงฆ์นับหมื่น ป่วยเบาหวาน ความดัน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันพระใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตร กรมอนามัยจึงขอแนะนำให้ประชาชนเลือกอาหารสุขภาพในการตักบาตร ถวายอาหารเพล โดยเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลาย เน้นอาหารที่เป็นเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม โดยเลือกใช้ข้าว/แป้งที่ผ่านการขัดสีน้อย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีต อาหารประเภท ปลา เต้าหู้ ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ รวมทั้ง เลี่ยงเมนูอาหารกะทิ และอาหารทอด โดยเปลี่ยนเป็นอาหารประเภทต้ม นึ่ง ยำ อบ ลวก น้ำพริก ลดอาหารหวานจัดและอาหารหมักดอง รวมถึงตักบาตรด้วยผักผลไม้หลากหลายชนิดและสี ตามฤดูกาล นมจืด นมพร่องมันเนย โยเกิร์ตรสธรรมชาติ น้ำเปล่า และน้ำปานะหวานน้อย เพราะพระภิกษุสามเณรไม่สามารถเลือกสิ่งของที่จะนำมาตักบาตรถวายได้ จึงควรพิจารณา ของที่ถวายให้เหมาะสมแก่พระภิกษุสามเณรด้วย การนำอาหารที่มีแป้ง […]

กรมอนามัย เผย คุณค่าทางโภชนาการอาหาร ปาท่องโก๋-ชาไทย

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยจากกรณีที่ TasteAtlas จัดอับดับอาหารท้องถิ่นทั่วโลก และประกาศให้ ปาท่องโก๋ เป็นอันดับ 5 ของหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดของโลก รวมถึงจัดอันดับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อย่างชาไทย ชาเย็น หรือชาสีส้ม ติดอันดับ 7 เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลก พร้อมแนะนำวิธีการกินอาหารระดับสตรีทฟู้ด           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปาท่องโก๋ นอกจากจะติดอันดับของหวานสตรีทฟู้ดแล้ว จากข้อมูลสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 2559 ยังระบุว่าปาท่องโก๋ เป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย ในหมวดกลุ่มเบเกอรีและอาหารว่างอีกด้วย แต่สำหรับคุณค่าทางโภชนาการ โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า ปาท่องโก๋ 100 กรัม ให้พลังงานถึง 441 กิโลแคลอรี มีคาร์โบไฮเดรต 40.56 กรัม ไขมัน 27.79 กรัม ปาท่องโก๋ 1 คู่ขนาดกลาง จะมีน้ำหนักประมาณ 30 กรัม จึงให้พลังงานประมาณ 132 กิโลแคลอรี […]

กรมอนามัย ใช้หลักหนี-ซ่อน-สู้ ป้องกันเหตุฉุกเฉิน

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานการซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ว่า จากเหตุการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้น ครู พี่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการเตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอันตราย เพราะเด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัยของประเทศ ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยอันตรายและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็ก การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างเกราะป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสียหายหรือผลกระทบที่ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น            นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสร้างความปลอดภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การเคลื่อนย้ายเด็ก ตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต โดยเฉพาะ เด็กเล็ก ครู พี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการ           “สำหรับการซักซ้อมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ผู้ดูแลเด็ก […]

กรมอนามัย รณรงค์สั่ง “หวานน้อย”

กรมอนามัย รณรงค์ให้คนไทย เลือกสั่ง ‘หวานน้อยสั่งได้ – เมนูชูสุขภาพ’ วันที่ 5 มกราคม 2566 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเป็นประธานลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารและ food delivery ร่วมกับ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด หรือผู้พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน “Robinhood” ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า กลุ่มวัยทำงานมักมีปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านบริโภคอาหาร ที่มีรสชาติ หวาน มัน เค็ม ขาดการออกกำลังกาย จากข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560–2562 พบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลทราย จำนวน 2.5–2.6 ล้านตันต่อปี โดยในปี 2562 คนไทยดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเฉลี่ย 3 แก้วต่อวัน และจากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่า คนไทยบริโภคเกลือโซเดียมมากถึง 3,636 […]

กรมอนามัย จับมือ วช. ใช้วิจัยเชิงรุก ยกระดับการแพทย์

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัยให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีเป้าหมายให้สำเร็จภายในปี 2573 ที่ระบุว่าประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง และใส่ใจเป็นพิเศษกับสิทธิของสตรี เด็กและผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการสุขาภิบาล ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการออกกฎหมาย และข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข         นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเคลื่อนไหวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อม และตั้งรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการวิจัยควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอนามัย กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงเป็นการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน […]

กรมอนามัย แนะหลังเที่ยวปีใหม่ สังเกตอาการ ATK ก่อนเข้าทำงาน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกล หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันปีใหม่ ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน เพื่อความปลอดภัย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา และเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนกลับเข้าทำงานกรมอนามัยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเอง โดยสังเกตอาการหากไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก ให้ตรวจ ATK เพื่อความมั่นใจและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว แต่หากตรวจพบว่าติดเชื้อก็ยังคงแนะนำให้แยกตัวเพื่อรักษาตนเองเป็นเวลา 5 วัน เพราะหากเกิดการระบาดเป็นวงกว้างอาจส่งผลต่อการทำงาน ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจึงสามารถพิจารณาให้พนักงานที่ป่วยหรือเสี่ยงทำงานที่บ้านได้ “กรณีตรวจแล้ว แต่ขึ้น 1 ขีด หรือ ผลพบว่าไม่ติดเชื้อ หากมีความกังวลใจเพราะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าทำงานก็สามารถป้องกันตนเองและผู้อื่นได้โดย 1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทำงาน 2) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 3) หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว  เช่น โทรศัพท์ […]

กรมอนามัย วอน นทท. ช่วยลดปริมาณขยะสถานที่ท่องเที่ยว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงวันหยุดยาว ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น และปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะ ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวและพักในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งในประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากรายงานปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ปี 2564 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ประมาณ 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวน 25.37 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กรมอนามัย ยังคงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการ 1) คัดแยก และทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้อย่างถูกต้อง เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก หากนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง ควรเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด และ 2) ลดปริมาณการนำเข้าขยะ โดยนำวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น จาน ชาม […]

กรมอนามัย แนะเมนูสุขภาพฉลองปีใหม่-ของฝาก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนฉลองกิน-ดื่ม ด้วยเมนูใส่ใจสุขภาพ ต้อนรับ ปีใหม่ ย้ำเลือกซื้อขนมของฝากชนิดหวานน้อย เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดปี ตลอดไป นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองกินดื่มกันระหว่างครอบครัว เพื่อนฝูง ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีต้อนรับปีใหม่ จึงควรเลือก ปรุงอาหารจากวัตถุดิบสดใหม่ สะอาดปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรค ถูกหลักโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และควรเป็นอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร ปรุงรสไม่เค็มและหวานจัดเกินไป เลี่ยงอาหารมันเน้นปรุงประกอบด้วยวิธีการต้ม ปิ้ง นึ่ง ย่าง ยำ อบหรือทำเป็นน้ำพริก ทานกับเครื่องเคียงทั้งผักสดและผักลวก ถ้าเป็นประเภทผัดและแกงกะทิควรใช้น้ำมันเล็กน้อยและกะทิ แต่พอควร และเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นอกจากการฉลองปีใหม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่นิยมคือ การมอบของขวัญ ของฝากในช่วงวันปีใหม่ และมักหนีไม่พ้นจำพวกขนมหวานเพราะมีรสชาติอร่อย หาซื้อได้ง่ายและยังเป็นสัญลักษณ์แทนความหวาน ความสุข แต่ขนมบางประเภทให้พลังงาน และน้ำตาลสูง ยกตัวอย่าง เช่น 1) คัพเค้ก 1 […]

กรมอนามัย แนะเดินทางปีใหม่ปลอดภัย

กรมอนามัย แนะเดินทางปีใหม่ปลอดภัย ง่วงไม่ขับ-ขยับคลายเมื่อย-เน้นสะอาด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่เดินทางไกล เพื่อท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว เตรียมตัวให้พร้อมเดินทางให้พร้อม ง่วงไม่ขับ ขยับเพื่อยืดเหยียดคลายความเมื่อย และเมื่อแวะตามสถานที่ต่างๆ ควรเลือกสถานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ประชาชนบางกลุ่มอาจมีแผนการเดินทางไกลท่องเที่ยวข้ามต่างจังหวัด หรือกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัว จึงควรวางแผนและเตรียมตัวก่อนออกเดินทางให้ดี ทั้งในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มควรเลือกสิ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น ผลไม้สดหรือน้ำผลไม้คั้นสดรสเปรี้ยวที่เป็นแหล่งวิตามินซี เพราะจะช่วยต้านความเหนื่อยล้าที่มาจากความเครียด ลดความกังวลขณะขับรถ ในส่วนของการพักผ่อนก่อนเดินทางควรนอนให้ได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เตรียมผ้าเย็น เวลาง่วง และสวมแว่นตากันแดดขณะขับรถ ควรตรวจสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และควรคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยขณะขับรถทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อสุขอนามัย ที่ดีคือการใช้บริการตามสถานที่สาธารณะต่างๆ อาทิ ในสถานที่ท่องเที่ยว ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น การรับประทานอาหารที่ร้านค้าในปั๊มน้ำมัน ควรเลือกร้านที่มีผู้คนไม่แออัด และสะอาด ถูกหลักอนามัย ส่วนปั๊มน้ำมัน เมื่อเติมน้ำมันหรือใช้จ่ายที่มีการสัมผัสธนบัตร เหรียญ บัตรเครดิตต่างๆ หรือหลังจากการเข้าห้องน้ำ หมั่นล้างมือก่อนและหลังหยิบจับสิ่งของสาธารณะทุกครั้ง ด้าน นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร […]

กรมอนามัย แนะวิธี กินหมูกะทะ-ปิ้ง-ย่าง ให้ปลอดภัย

กรมอนามัย แนะ 5 วิธี กินหมูกะทะ-ปิ้ง-ย่าง ให้ปลอดภัย จาก “ไข้หูดับ” และ “มะเร็ง” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 5 วิธี กินปิ้ง – ย่าง ให้ปลอดภัย จากการแชร์ในโลกออกไลน์กินหมูกะทะแล้วคาดว่าติดเชื้อโรค “สเตรปโตคอคคัส ซูอิส” หรือ “ไข้หูดับ” ย้ำ ทุกเมนูอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ควรผ่านการปรุงให้สุกอย่างทั่วถึง เลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันที่อาจทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หมูกะทะ หรือ อาหารปิ้ง-ย่างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากช่วงหน้าหนาว แต่แฝงด้วยอันตรายหาก “กิน” แบบไม่ปลอดภัยเพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค “สเตรปโตคอคคัส ซูอิส” หรือ “ไข้หูดับ” จากการกินเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ หรือใช้ตะเกียบคีบรวมกันระหว่างเนื้อที่ปรุงสุกแล้วกับที่เนื้อที่ยังดิบอยู่ รวมทั้งเสี่ยงต่อการได้รับสารพีเอเอชหรือสารกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน(Polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เกิดในควันไฟ ไอเสียของเครื่องยนต์ ควันบุหรี่ และเตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสารนี้จะพบในบริเวณที่ไหม้เกรียมของอาหารที่ปรุงด้วยการปิ้ง […]

กรมอนามัย แนะมอบกระเช้าปีใหม่สุขภาพ

กรมอนามัย แนะมอบกระเช้าปีใหม่สุขภาพ ‘สุขใจผู้ให้-อิ่มใจผู้รับ’ กรมอนามัย แนะประชาชนมอบของขวัญปีใหม่เป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพ เช่น นม ที่อุดมด้วยแคลเซียมช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน ผลไม้หลากสีสัน ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายหรือเครื่องกระป๋องต่างๆ ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ย้ำ ของขวัญที่ดีที่สุด คือ การให้สุขภาพที่ดีแก่กันและกัน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ประชาชนนิยมมอบของขวัญปีใหม่ให้กันและกัน กระเช้าของขวัญที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าจะบรรจุสินค้าหลากหลายประเภทแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทั้งแบบสดและแบบกระป๋อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือเครื่องสำอาง รวมไปถึงขนมอบหลากหลายประเภท ที่นำมาบรรจุใส่กระเช้าเพื่อมอบเป็นของขวัญ ดังนั้น การมอบของขวัญปีใหม่แทนความรักและความห่วงใยสุขภาพ ควรเลือกสินค้า หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง และดีต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด         นายแพทย์สุววรณชัย กล่าวต่อว่า กรมอนามัยจึงแนะนำสินค้า หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อนำมาจัดเป็นกระเช้าปีใหม่ที่มีประโยชน์กับร่างกาย ได้แก่ 1) นม เช่น นมจืด นมถั่วเหลือง นมจากถั่วเปลือกแข็ง เช่น นมอัลมอนด์ นมพิสทาชิโอ เครื่องดื่มธัญพืช ของฝากกลุ่มนี้มีประโยชน์และเหมาะกับคนทุกกลุ่มวัย เพราะให้พลังงาน โปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมันและมีวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกาย 2) […]

กรมอนามัย ชวนทำบ้านสะอาดรับปีกระต่าย

กรมอนามัย ชวนทำบ้านสะอาด ลดฝุ่น-เชื้อรา รับสิ่งดีๆ รับปีกระต่าย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยสร้างกิจกรรมในครอบครัว ช่วยกันทำความสะอาดบ้านรับสิ่งดีๆ รับปีกระต่าย หรือปีใหม่ไทย ปี 2566 เพื่อลดแหล่งสะสมฝุ่นละอองเชื้อรา และสิ่งสกปรก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันประชาชนสามารถใช้ช่วงนี้ทำความสะอาดบ้าน ซึ่งนอกจากจะทำให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังช่วยลดแหล่งสะสมฝุ่นละออง เชื้อรา และสิ่งสกปรก และถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ รับปีใหม่ด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถปฏิบัติตามได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน จัดวางของให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบใช้ และไม่เก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้มากเกินไป เพื่อลดการสะสมของฝุ่น และเชื้อรา 2) กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้าน และบริเวณโดยรอบ 3) เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด โดยเน้นบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ และจุดเสี่ยงอื่น ๆ 4) ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และ […]

1 2 3 11