ค่าการตลาดน้ำมันปัจจุบัน ยังอยู่ในกรอบภาครัฐดูแล

ค่าการตลาดน้ำมันในปัจจุบันยังอยู่ในกรอบที่ภาครัฐติดตามดูแล ย้ำต้องดูค่าเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์ วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับค่าการตลาดน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ โดยมีการเปรียบเทียบราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นกับค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 กับปัจจุบัน ที่ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นปรับลดลง แต่ค่าการตลาดปรับสูงขึ้นนั้น กระทรวงพลังงานขอชี้แจงว่า จากแนวทางการพิจารณาค่าการตลาดอ้างอิงของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนั้น ในการพิจารณาค่าการตลาดควรดูในภาพรวมของทุกชนิดน้ำมัน เพราะสถานีบริการไม่ได้จำหน่ายน้ำมันเพียงชนิดเดียว และไม่ควรเปรียบเทียบค่าการตลาดเป็นรายวัน เนื่องจากราคาเนื้อน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทุกวันตามราคาตลาดโลก โดยหากพิจารณาในปีนี้ค่าเฉลี่ยของค่าการตลาดในแต่ละเดือนก็อยู่ในกรอบที่ภาครัฐติดตามดูแล ทั้งนี้ หากพิจารณาค่าการตลาดโดยรวมของสถานีบริการ (เฉลี่ยของทุกชนิดน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซล) ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 2.17 บาทต่อลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของปี 2564 ทั้งปี (2.14 บาทต่อลิตร) และอยู่ในกรอบที่ภาครัฐติดตามดูแล (2.00 +/- 0.40 บาทต่อลิตร) สำหรับค่าการตลาด คือ รายได้ของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันที่ยังไม่ได้หักค่าดำเนินการ ค่าขนส่งน้ำมันจากคลังมาหน้าสถานีบริการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายๆ อื่นๆ […]

ก.พลังงานยัน! นายกฯไม่ใช่ต้นเหตุน้ำมันแพง

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนายกฯ รับเงินค่าเป็นกรรมการอิสระของ ปตท. เดือนละ 2,800,000 บาท เป็นต้นเหตุทำให้น้ำมันแพง โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่า ต้นเหตุน้ำมันแพง นายกฯ เป็นกรรมการอิสระของ ปตท. รับเงินเดือน ๆ ละ 2,800,000 บาท ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลที่อ้างถึงไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เนื่องจากนายกฯ ไม่เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของ ปตท. ซึ่งรายชื่อบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่คณะกรรมการของ ปตท. เป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจำปี โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส (ข้อมูลอ้างอิง : https://www.pttplc.com/th/About/Our-Organization/Board-Of-Director.aspx) สำหรับในเรื่องของน้ำมันแพงนั้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนและยังมีราคาสูง อาทิ ปัจจัยจากการเกิดสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ตั้งแต่ 22 ก.พ. ทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเลวร้ายลงจากช่วงต้นปี 2565 นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน อธิบายว่าในราคาน้ำมันแต่ละลิตรที่สถานีบริการน้ำมันมีองค์ประกอบใหญ่แบ่งออกเป็น 4 […]