อัด 200 ล้านดันราคาลำไย ประสานโรงอบแห้งซื้อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาลำไย ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้เงินคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อนช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ลงไปช่วย 200 กว่าล้านบาท ให้โรงงานลำไยอบแห้งช่วยรับซื้อ 100,000 ตันสด และมีจุดรับซื้อทั้งหมด 400 จุด ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้ราคาดีขึ้น โดยลำไยเกรด AA ราคาปรับเพิ่มเป็น 12-16 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกรด A ที่มีปัญหามากสำหรับลูกร่วง ปีนี้เหลือ 4-6 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 4-7 บาทต่อกก. ส่วนเกรด B ราคาขยับดีขึ้น ปีนี้ 2-4 บาทต่อกก. เพิ่ม 20% จากปีที่แล้ว 2-3 บาทต่อกก. และมั่นใจว่าหลังจากเข้าไปช่วยรับซื้อ จะทำให้ราคาดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของลำไยช่อ พบว่า เกรดส่งออกไม่มีปัญหา ราคาดีกว่าปีที่แล้ว 21% […]

พาณิชย์ย้ำ! ยังตรึงราคาสินค้าจำเป็นต่อ

1 ส.ค. 65 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีปรากฏเป็นข่าวว่าสินค้าหลายประเภทปรับขึ้นราคาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นมา ขณะนี้กรมการค้าภายในยังคงขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าให้ตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องขออนุญาตก่อนปรับราคา เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และนม ณ วันนี้ยังคงไม่มีการอนุญาตให้ปรับราคา โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านราคาและด้านปริมาณสินค้า และพิจารณาเป็นรายๆ ไป เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละราย แต่ละสินค้า มีต้นทุนที่แตกต่างกัน ที่สำคัญต้องให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สินค้าไม่ขาดแคลน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Win-win model ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) ที่ได้กำชับมาโดยตลอด รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่สินค้าบางรายการปรับราคาในช่วงเวลานี้ อาจเป็นเพราะผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้ามีต้นทุนที่สูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งเชื่อว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจ อย่างไรก็ดี สินค้าหลายประเภทก็มีราคาทรงตัวหรือปรับลดลง อาทิ สินค้ากลุ่มของใช้ประจำวันหลายรายการ สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ เช่น ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย เป็นต้น ส่วนสินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้นส่วนใหญ่ก็มีแค่บางยี่ห้อที่ปรับราคา ดังนั้นผู้บริโภคจึงยังคงมีทางเลือกในการซื้อสินค้าทดแทนได้ นอกจากนี้การปรับราคาสินค้าส่วนหนึ่งอาจมาจากการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าหรือส่วนลดทางการค้า ซึ่งเป็นเรื่องของการแข่งขันตามกลไกตลาด […]

จุรินทร์ เผยส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 11.9%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการส่งออกไทยในเดือนมิถุนายน 2565 ว่าขยายตัว 11.9% หรือมีมูลค่า 26,553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า ขยายตัว 24.5% มีมูลค่า 28,082 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไทยขาดดุลการมูลค่า 1,529 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) ส่งออกไทยขยายตัว 12.7% โดยมีมูลค่า 149,184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า ขยายตัว 21% มีมูลค่า 155,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6 เดือน ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 6,255 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การที่ส่งออกไทยขยายตัวเป็นบวกส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนที่มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ในการผลักดันการส่งออกไทย ภาคการผลิตทั่วโลกยังขขยายตัวรวมถึงการได้อานิสงส์จากค่าบาทส่งผลให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ดีและการฟื้นความสัมพันธ์การค้ากับซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยจะนำคณะเอกชนเดินทางไปเจรจาธุรกิจ

“จุรินทร์” ตั้งเป้าปี 2570 แบรนด์ไทยสู่สากล

ตั้งเป้าปี 2570 แบรนด์ไทยสู่สากล ติด 1 ใน 5 ของเอเชีย ด้านขีดความสามารถการค้าต่างประเทศ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งผลักดันและส่งเสริมแบรนด์ไทยจากโครงการ IDEA LAB, FUTURE LAB, T Mark รวมถึงแบรนด์ที่มีศักยภาพสู่ตลาดสากล พาเจาะตลาดเอเชียและโอชิเนีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอินเดีย คู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ผ่าน “โครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากล” หวังสร้างโอกาสขยายเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม นางสาวรัชดา ยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในเวทีการค้ายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และส่งเสริมตลาดส่งออกสำคัญ โดยเน้นการรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่และฟื้นฟูตลาดเก่า โครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากลถือเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลก สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

พาณิชย์ขายข้าวลดราคาช่วยประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ค.65 ที่ ปั้ม ปตท. “PTT Station”ในเครือเอปิโตรเลียม สาขาแยกพญาพล อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ได้มีพิธีเปิด โครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot.19 ตาม นโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัดให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้ประชาชน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง โดยมี นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ พร้อมทีมงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเอปิโตเลียมจำกัด นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้า จ.แพร่ นายรวิชญ์ วงศ์วรกุล YEC แพร่ ร่วมเปิดโครงการ ……….นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เผยว่า ด้วยกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) […]

พาณิชย์ลุยตรวจ ร้านค้า ตลาดสด 2 พันแห่ง ไม่พบของขาด-ฉวยขึ้นราคา

พาณิชย์ลุยตรวจ ร้านค้า ตลาดสด 2 พันแห่ง ไม่พบของขาด-ฉวยขึ้นราคา กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทั่วประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา จำนวนกว่า 2,000 แห่ง ทั้งการตรวจสอบในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่ง และตลาดสด พบว่าด้านปริมาณสินค้า มีสินค้าที่จำเป็นในการครองชีพเพียงพอ และไม่พบผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพแต่อย่างใด กระทรวงพาณิชย์ยังได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับมาตรการดูแลราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ยึดนโยบาย “วิน-วิน โมเดล” โดยการดูแลการปรับขึ้นราคาสินค้า ทั้ง 3 ฝ่าย คือ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค จะต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน หากสินค้ารายการใดมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจริง และหากผู้ผลิตยังรับภาระได้ ก็จะขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไปก่อน แต่ถ้าไม่ไหว ก็จะพิจารณาตามจริง

“จุรินทร์” ย้ำพาณิชย์ “ตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุด”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็นการดูแลราคาสินค้าภายหลังแถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยและการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนพฤษภาคมและ 5 เดือนแรกของปี 2565 ผ่านระบบซูม ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนสั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดใช้ทั้งนโยบายเชิงรุก เชิงลึกในการกำกับดูแลทั้ง 2 เรื่อง ทั้งราคาและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งกรมการค้าภายในจะเข้าไปกำกับดูแลสินค้าหมวดสำคัญ โดยเฉพาะ 18 หมวดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สำหรับเรื่องราคาพยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้กระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่ขณะเดียวกันต้องยืนอยู่บนพื้นฐาน “วิน-วินโมเดล”ให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ด้วยถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้กดราคาจนกระทั่งขาดทุนเลิกผลิต ปัญหาสินค้าขาดแคลนก็จะตามมา ซึ่งเราเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณผู้ประกอบการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในอย่างดียิ่ง เข้าใจถึงสถานการณ์ช่วยกันแบกรับภาระ แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นจริงหลายรายการ ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงานกระทรวงพลังงานพยายามดูแลอยู่อย่างเต็มที่และเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นทั่วโลก แต่กระทรวงพาณิชย์แม้เป็นปลายทาง แต่เราขอความร่วมมือพยายามหามาตรการทางออกร่วมกัน “ส่วนการกำกับดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคในลักษณะ กักตุน ปฏิเสธการขาย หรือค้ากำไรเกินควร ตนสั่งการไปแล้วปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในระดับประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในระดับจังหวัด มีพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ช่วยเข้าไปติดตามตรวจสอบการดำเนินคดี […]

กระทรวงพาณิชย์ นำทัพ ทูตพาณิชย์ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการฯ

กระทรวงพาณิชย์ นำทัพ ทูตพาณิชย์ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมบุกตลาดต่างประเทศกับ โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) 29 มิถุนายน 2565 – จ.เชียงใหม่ : กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ชวนผู้ประกอบการไทยสมัครเข้าร่วม “โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic)” ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไซต์และออนไลน์ ภายในงาน FTI EXPO 2022 ณ ห้อง B10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายโอกาสทางการค้าและปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในทุกรูปแบบ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมรับคำปรึกษาด้านการค้าและการส่งออก ฟรี! โดยทูตพาณิชย์จาก 5 ภูมิภาค กว่า 33 สำนักงาน ร่วมให้คำปรึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งพร้อมเปิดรับผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 […]