459

ตรวจเยี่ยม “คาราวาน พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20”

รมว.พาณิชย์ ตรวจเยี่ยม “คาราวาน พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “คาราวาน พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20” จำหน่ายสินค้าราคาถูก ลดค่าครองชีพประชาชน วันนี้ (28 ต.ค. 65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “คาราวาน พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20” ที่กาดภูดอยวันค่ำ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเดินชมการจำหน่ายอาหาร สินค้า และของฝากของที่ระลึก ที่คนในชุมชนนำมาจัดจำหน่ายภายในตลาด พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พบปะและพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดกันอย่างคึกคัก โดย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย กล่าวว่า จากการสนับสนุนและผลักดันของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในห้วงเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา […]

หอการค้าเชียงใหม่ เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการค้าชายแดน 7 ข้อ

หอการค้าเชียงใหม่ เสนอแนวทางการพัฒนา ด้านการค้าชายแดนในอนาคต 7 ข้อ วันที่ 27 ตุลาคม​ 2565​ นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมตรวจเยี่ยม และติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมา ณ ช่องทางบ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีการพิจารณาเปิดใช้ประโยชน์ช่องทางบ้านสันต้นดู่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM Coference) โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนา ด่านการค้าชายแดนในอนาคต 7 ข้อด้วยกัน ดังนี้ ผลักดันให้เกิดด่านผ่อนปรนทางการค้าทั้ง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านหลักแต่ง ด่านกิ่วผาวอก และสันต้นดู่ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน และ SMEs ในพื้นที่ โดยตั้งเป้าให้เกิดเม็ดเงินหลังจากเปิดด่านแล้ว 1,500 ล้านบาทต่อปี และหากมีความพร้อมเต็มรูปแบบ จึงผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรในด่านที่มีศักยภาพและมีความพร้อมต่อไป เสนอให้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน ร่วมกับเมียนมา […]

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด “อมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่”

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว” และพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ของกรมการค้าภาย ในการซื้อขายข้าวเหนียว วันที่ 27 ตุลาคม​ 2565​ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว” และพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ของกรมการค้าภาย ในการซื้อขายข้าวเหนียว ณ หมู่ 8 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียว โดยเฉพาะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับอธิบดีกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ หาผู้รับซื้อรายใหญ่ สร้างหลักประกันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว 5 อำเภอ ให้มีหลักประกันว่า ถ้าปลูกข้าวเหนียวคุณภาพปีนี้ ความชื้นไม่เกิน 15% จะได้รับหลักประกันเรื่องราคาตามสัญญา ที่เซ็นตามมาตรฐานที่กำหนด ซื้อราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท

พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล MOU ซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้า

พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล ลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้า เป็นหลักประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล @เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้า ระหว่างผู้แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวม 35,000 ตัน เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ 27 ตุลาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว” ณ เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้าระหว่างผู้แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว 7 กลุ่ม จาก 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอพร้าว โดยจะรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท ถือเป็นการต่อยอด อมก๋อยโมเดล ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับสินค้าเกษตรหลายชนิด อาทิ มะเขือเทศ […]

อัด 200 ล้านดันราคาลำไย ประสานโรงอบแห้งซื้อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาลำไย ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้เงินคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อนช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ลงไปช่วย 200 กว่าล้านบาท ให้โรงงานลำไยอบแห้งช่วยรับซื้อ 100,000 ตันสด และมีจุดรับซื้อทั้งหมด 400 จุด ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้ราคาดีขึ้น โดยลำไยเกรด AA ราคาปรับเพิ่มเป็น 12-16 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกรด A ที่มีปัญหามากสำหรับลูกร่วง ปีนี้เหลือ 4-6 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 4-7 บาทต่อกก. ส่วนเกรด B ราคาขยับดีขึ้น ปีนี้ 2-4 บาทต่อกก. เพิ่ม 20% จากปีที่แล้ว 2-3 บาทต่อกก. และมั่นใจว่าหลังจากเข้าไปช่วยรับซื้อ จะทำให้ราคาดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของลำไยช่อ พบว่า เกรดส่งออกไม่มีปัญหา ราคาดีกว่าปีที่แล้ว 21% […]

พาณิชย์ย้ำ! ยังตรึงราคาสินค้าจำเป็นต่อ

1 ส.ค. 65 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีปรากฏเป็นข่าวว่าสินค้าหลายประเภทปรับขึ้นราคาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นมา ขณะนี้กรมการค้าภายในยังคงขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าให้ตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องขออนุญาตก่อนปรับราคา เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และนม ณ วันนี้ยังคงไม่มีการอนุญาตให้ปรับราคา โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านราคาและด้านปริมาณสินค้า และพิจารณาเป็นรายๆ ไป เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละราย แต่ละสินค้า มีต้นทุนที่แตกต่างกัน ที่สำคัญต้องให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สินค้าไม่ขาดแคลน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Win-win model ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) ที่ได้กำชับมาโดยตลอด รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่สินค้าบางรายการปรับราคาในช่วงเวลานี้ อาจเป็นเพราะผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้ามีต้นทุนที่สูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งเชื่อว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจ อย่างไรก็ดี สินค้าหลายประเภทก็มีราคาทรงตัวหรือปรับลดลง อาทิ สินค้ากลุ่มของใช้ประจำวันหลายรายการ สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ เช่น ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย เป็นต้น ส่วนสินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้นส่วนใหญ่ก็มีแค่บางยี่ห้อที่ปรับราคา ดังนั้นผู้บริโภคจึงยังคงมีทางเลือกในการซื้อสินค้าทดแทนได้ นอกจากนี้การปรับราคาสินค้าส่วนหนึ่งอาจมาจากการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าหรือส่วนลดทางการค้า ซึ่งเป็นเรื่องของการแข่งขันตามกลไกตลาด […]

จุรินทร์ เผยส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 11.9%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการส่งออกไทยในเดือนมิถุนายน 2565 ว่าขยายตัว 11.9% หรือมีมูลค่า 26,553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า ขยายตัว 24.5% มีมูลค่า 28,082 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไทยขาดดุลการมูลค่า 1,529 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) ส่งออกไทยขยายตัว 12.7% โดยมีมูลค่า 149,184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า ขยายตัว 21% มีมูลค่า 155,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6 เดือน ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 6,255 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การที่ส่งออกไทยขยายตัวเป็นบวกส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนที่มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ในการผลักดันการส่งออกไทย ภาคการผลิตทั่วโลกยังขขยายตัวรวมถึงการได้อานิสงส์จากค่าบาทส่งผลให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ดีและการฟื้นความสัมพันธ์การค้ากับซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยจะนำคณะเอกชนเดินทางไปเจรจาธุรกิจ

“จุรินทร์” ตั้งเป้าปี 2570 แบรนด์ไทยสู่สากล

ตั้งเป้าปี 2570 แบรนด์ไทยสู่สากล ติด 1 ใน 5 ของเอเชีย ด้านขีดความสามารถการค้าต่างประเทศ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งผลักดันและส่งเสริมแบรนด์ไทยจากโครงการ IDEA LAB, FUTURE LAB, T Mark รวมถึงแบรนด์ที่มีศักยภาพสู่ตลาดสากล พาเจาะตลาดเอเชียและโอชิเนีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอินเดีย คู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ผ่าน “โครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากล” หวังสร้างโอกาสขยายเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม นางสาวรัชดา ยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในเวทีการค้ายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และส่งเสริมตลาดส่งออกสำคัญ โดยเน้นการรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่และฟื้นฟูตลาดเก่า โครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากลถือเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลก สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

พาณิชย์ขายข้าวลดราคาช่วยประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ค.65 ที่ ปั้ม ปตท. “PTT Station”ในเครือเอปิโตรเลียม สาขาแยกพญาพล อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ได้มีพิธีเปิด โครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot.19 ตาม นโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัดให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้ประชาชน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง โดยมี นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ พร้อมทีมงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเอปิโตเลียมจำกัด นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้า จ.แพร่ นายรวิชญ์ วงศ์วรกุล YEC แพร่ ร่วมเปิดโครงการ ……….นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เผยว่า ด้วยกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) […]

พาณิชย์ลุยตรวจ ร้านค้า ตลาดสด 2 พันแห่ง ไม่พบของขาด-ฉวยขึ้นราคา

พาณิชย์ลุยตรวจ ร้านค้า ตลาดสด 2 พันแห่ง ไม่พบของขาด-ฉวยขึ้นราคา กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทั่วประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา จำนวนกว่า 2,000 แห่ง ทั้งการตรวจสอบในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่ง และตลาดสด พบว่าด้านปริมาณสินค้า มีสินค้าที่จำเป็นในการครองชีพเพียงพอ และไม่พบผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพแต่อย่างใด กระทรวงพาณิชย์ยังได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับมาตรการดูแลราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ยึดนโยบาย “วิน-วิน โมเดล” โดยการดูแลการปรับขึ้นราคาสินค้า ทั้ง 3 ฝ่าย คือ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค จะต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน หากสินค้ารายการใดมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจริง และหากผู้ผลิตยังรับภาระได้ ก็จะขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไปก่อน แต่ถ้าไม่ไหว ก็จะพิจารณาตามจริง

“จุรินทร์” ย้ำพาณิชย์ “ตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุด”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็นการดูแลราคาสินค้าภายหลังแถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยและการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนพฤษภาคมและ 5 เดือนแรกของปี 2565 ผ่านระบบซูม ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนสั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดใช้ทั้งนโยบายเชิงรุก เชิงลึกในการกำกับดูแลทั้ง 2 เรื่อง ทั้งราคาและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งกรมการค้าภายในจะเข้าไปกำกับดูแลสินค้าหมวดสำคัญ โดยเฉพาะ 18 หมวดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สำหรับเรื่องราคาพยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้กระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่ขณะเดียวกันต้องยืนอยู่บนพื้นฐาน “วิน-วินโมเดล”ให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ด้วยถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้กดราคาจนกระทั่งขาดทุนเลิกผลิต ปัญหาสินค้าขาดแคลนก็จะตามมา ซึ่งเราเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณผู้ประกอบการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในอย่างดียิ่ง เข้าใจถึงสถานการณ์ช่วยกันแบกรับภาระ แม้ต้นทุนจะสูงขึ้นจริงหลายรายการ ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงานกระทรวงพลังงานพยายามดูแลอยู่อย่างเต็มที่และเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นทั่วโลก แต่กระทรวงพาณิชย์แม้เป็นปลายทาง แต่เราขอความร่วมมือพยายามหามาตรการทางออกร่วมกัน “ส่วนการกำกับดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคในลักษณะ กักตุน ปฏิเสธการขาย หรือค้ากำไรเกินควร ตนสั่งการไปแล้วปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในระดับประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในระดับจังหวัด มีพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ช่วยเข้าไปติดตามตรวจสอบการดำเนินคดี […]

กระทรวงพาณิชย์ นำทัพ ทูตพาณิชย์ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการฯ

กระทรวงพาณิชย์ นำทัพ ทูตพาณิชย์ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมบุกตลาดต่างประเทศกับ โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) 29 มิถุนายน 2565 – จ.เชียงใหม่ : กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ชวนผู้ประกอบการไทยสมัครเข้าร่วม “โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic)” ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไซต์และออนไลน์ ภายในงาน FTI EXPO 2022 ณ ห้อง B10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายโอกาสทางการค้าและปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในทุกรูปแบบ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมรับคำปรึกษาด้านการค้าและการส่งออก ฟรี! โดยทูตพาณิชย์จาก 5 ภูมิภาค กว่า 33 สำนักงาน ร่วมให้คำปรึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งพร้อมเปิดรับผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 […]

1 2