ลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการน้ำ ในแม่น้ำปิง ด้วยระบบอัจฉริยะ

ดร.ทองเปลว ปลัด กษ. และคณะลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิง ด้วยระบบอัจฉริยะ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2465 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายภูวเมศฐ์ อัศวมงคลพงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และน.ส.ชิดชนก แก้วใจบุญ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุม และมอบแนวคิดหลักการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมข้อคิดการทำงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าประชุม ณ ประตูระบายน้ำป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นายอภิวัฒน์ […]

(มีคลิป) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และลงพื้นที่ตรวจราชการภาคเหนือ” โดยมี นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมรับฟัง ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ การมอบนโยบายและลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ มุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลังจากมอบนโยบายฯ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านโคนมอย่างครบวงจร ทั้งการผลิตน้ำนมดิบ การเป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม รวมถึงเป็นสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงของภาคเหนือ

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ มอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”มอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ตรวจราชการภาคเหนือ”ณ อาคารอเนกประสงศ์ สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมมอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงทิศทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องมีมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เทคโนโลยี โครงสร้างประชากรตลอดจนวิถีชีวิตและสังคม ปัจจัยของสุขภาพ จนถึงพลังงานหมุนเวียน และลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ระหว่างวันที่9-10สิงหาคม 2565 โดยผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่1กล่าวต้อนรับ และเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน บริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์จำกัด ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 15,16,17และ 18 และส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมประชุมดังกล่าวในครั้งนี้

เร่งแก้ปุ๋ยแพง แนะเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมผสาน ลดนำเข้า

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยที่แพง ปุ๋ยขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ย เคมี เป็นจำนวนมากในการเพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ ปัจจัยที่ทำให้ปุ๋ยมีราคาแพง เป็นไปตามกลไกตลาดโลก จีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออก ปุ๋ยรายใหญ่ของโลก ชะลอการส่งออก รัสเซียประกาศห้ามส่งออกปุ๋ยเคมี ตลอดจนราคาน้ำมันแก๊ส ค่าระวางเรือสูงขึ้น ส่งผลให้ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น โดยปัจจุบันไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ถึงร้อยละ 98 รวมปีละกว่า 5 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 40,000 – 50,000 ล้านบาท เรื่องดังกล่าว รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกียวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อ แก้ไขปัญหาปุ๋ยแพงและปุ๋ยขาดแคลน โดยมอบหมายให้ทุกกรมเร่งเเก้ไข โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพ ปี 2565-2569 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้าปุ๋ย จากต่างประเทศ และให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทั่วถึงมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ระยะกลาง ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยภายในประเทศ ทั้งในส่วนของโปแตช […]

เร่งรับมือลำไยเหนือ 1.2 ล้านตัน ไฟเขียวเยียวยาชาวสวน

นายชาตรี บุนนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าภาคเหนือ เพื่อประสานการทำงานกับคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ มอบหมายให้เร่งติดตามผลดำเนินงานในด้านต่างๆ คณะทำงานฟรุ้ทบอร์ทพอใจผลการส่งออกผลไม้ครึ่งปีแรกปีนี้ เกิน 1 ล้านตัน มากกว่าปีที่แล้วกว่า 120,000 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการ และประเทศกว่า 8 หมื่นล้าน อีกทั้งมอบหมายฟรุ้ทบอร์ดให้ยกระดับนโยบาย คุณภาพมาตรฐานผลไม้ เร่งเดินหน้าแผน 5 ปี ทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570 เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่เป้าหมายเกษตรมูลค่าสูง เน้นการพัฒนาพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การเพิ่มการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างแบรนด์ผลไม้ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ การปฏิรูปการบริหารจัดการผลไม้ฟรุ้ทบอร์ดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทย ตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด และรับมือกับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การปลูกทุเรียน ตลอดจนการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดส่งออกในจีนและทั่วโลก ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2565 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้าลำไย […]