289

รมว.สุชาติ แจง เด็กจบใหม่มีงานทำแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

รมว.สุชาติ แจง เด็กจบใหม่มีงานทำแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ยันตัวเลขจากผู้ประกันตนประกันสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เด็กไทยตกงาน 1 ล้านคน รัฐควรทุ่มงบประมาณสนับสนุนทางการศึกษาให้คณะที่เป็นความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้เด็กๆ หันมาเรียนในสาขาวิชาเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนตลาดแรงงานบ้านเราไม่ขาดแคลน.ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นั้น จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า เด็กจบใหม่ในปี 63 – 65 มีอยู่จำนวน 1,193,376 ราย เมื่อตรวจสอบจากฐานทะเบียนประกันสังคมในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำและมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวจำนวน 957,900 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.27 เห็นได้ว่า ในแต่ละปีละมีเด็กจบใหม่ทยอยเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 33 ปีละหลายแสนคน ส่วนที่เหลือจะหันไปประกอบอาชีพอิสระ เข้าสู่ตลาดงานต่างประเทศ และตัดสินใจเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ.ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และ ยังมีการจ้างงานภาครัฐ จาก พ.ร.ก.กู้เงิน และงบประมาณประจำปี ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังดำเนินการฝึกทักษะฝืมือเพื่อการประกอบอาชีพรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เน้นฝึกสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลัก อาทิ ภูเก็ต ชลบุรี […]

ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานช่วงปีใหม่

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนามในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ระบุ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2565 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง รวมเป็น 4 วัน หยุดจนถึง 2 มกราคม 2566 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเองและร่วมฉลองประเพณีปีใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานและปฏิบัติสืบต่อกันมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกหนังสือเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขว่า 1.ให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการพิจารณากำหนดให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และจัดให้ลูกจ้างหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 […]

เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม Modernizing SSO 2022

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมวิชาการประกันสังคม Modernizing SSO 2022 เร่งขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว ภาคเหนือ วันนี้ (1 ธ.ค. 65 ) นายสุชาติ ชมกลิ่น นายรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นาย สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ประจำปี 2565 (ภาคเหนือ) Modernizing SSO 2022: ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของงานประกันสังคม ตลอดจนเพื่อให้สังคมแรงงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงผู้ประกันตนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม […]

เปิดประชุมวิชาการ ยกระดับแรงงานทุกมิติ

รมว.สุชาติ ส่ง ผู้ช่วยฯ เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม เร่งขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานทุกมิติ ฟื้นเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ประจำปี 2565 (ภาคเหนือ) Modernizing SSO 2022 : ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนา และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน” โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ […]

เร่งสร้างอาชีพนวดไทยและสปา

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ พัฒนาทักษะกำลังแรงงานคุณภาพสูง เข้าสู่ธุรกิจบริการสุขภาพ ในสาขาผู้ให้บริการด้านการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ให้เป็นแรงงานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Thailand Wellness Sandbox) โดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดย นายประทีป ทรงลำยอง ดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านการนวดและสปา นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ดำเนินการด้านการฝึกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ สปาตะวันตก และไทยสปา รวมถึงเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ (Health Management Model) ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานการให้บริการ มุ่งสร้างต้นแบบ Thai Wellness Center ที่ให้บริการครบวงจร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาความรู้ มาตรฐานด้านทักษะ และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียน […]

รับสมัครกุ๊ก บาร์เทนเดอร์ พนง.เสิร์ฟ ทำงานมาเก๊า

กระทรวงแรงงาน รับสมัครกุ๊ก บาร์เทนเดอร์ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับฯ ทำงานมาเก๊า 25 อัตรา เงินเดือน 56,600 -82,700 บาท นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited และ Venetian Macau Limited ซึ่งประกอบกิจการโรงแรมและคาสิโน 4 ตำแหน่ง รวม 25 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ 12 อัตรา พนักงานต้อนรับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 3 อัตรา พนักงานบาร์เทนเดอร์ 2 อัตรา และกุ๊ก 8 อัตรา อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 56,600 -82,700 บาท ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและประสบการณ์ โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปมาเก๊า และตั๋วขากลับหากทำงานครบตามสัญญาจ้าง จัดอาหารระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีประกันสุขภาพและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า […]

โอกาสดี! รับชายไทยไปทำงานเกษตรที่อิสราเอล

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 นี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 17 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร (เพศชาย) ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือ ประมาณ 56,946 […]

เชียงใหม่ มอบรางวัลสถานประกอบการ สถานศึกษา มาตรฐานแรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ที่มีมาตรฐานในการดูแลพนักงาน นักเรียน และมีระบบแรงงานสัมพันธ์ ตามมาตรฐานสากล วันนี้ (16 ก.ย. 65) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยในปีนี้ มีสถานประกอบการ สถานศึกษา เข้ารับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้น 147 รางวัล ประกอบด้วย ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ระดับพื้นฐาน จำนวน 1 รางวัล, รางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 จำนวน 25 รางวัล, เกียรติบัตรโรงงานสีขาว จำนวน 30 รางวัล, เกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤต จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน […]

“เปิดฝึกอบรมนวด-สปา”

นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง เข้าสู่อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ โดยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพด้านบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะความรู้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว และบริการ โดยการ Up skill และ Re skill แรงงานให้สามารถทำงานด้านการนวดไทย นวดสปาเพื่อสุขภาพและหัตถกรรมภูมิปัญญา โดยสร้างบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาความรู้ (Knowledge) มาตรฐานด้านทักษะ (Technical skill standard) และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ (Service Professionalism) มุ่งเน้นการเรียนรู้ โดยการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียน และการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่พร้อมทำงาน ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การทำงานจริง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และนายจ้างส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรลำดับที่ 1 – 6 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 […]

เชียงใหม่ จัดสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดเชียงใหม่ ระดมผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน วันนี้ (29 ส.ค. 65) ที่ ห้องประชุมพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน เปิดการสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสร้างกำลังแรงงานที่มีสมรรถนะและทักษะที่สูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ เป็นกำลังแรงงานที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยมี นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีและสัมมนารวม 75 คน ฯ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า ในการจัดการสัมมนาวันนี้ ได้เชิญคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) และหน่วยงานเครือข่ายด้านการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน รวมจำนวนกว่า 75 คน […]

ก.แรงงานเปิดรับฝึกงานที่ญี่ปุ่น จบรับเงิน 1.5 แสนบาท

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 65 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน โดยคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น มีประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 โดยผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 21,200 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี และเดือนที่ […]

“พร้อมเปิดอบรมนวด-สปา ฟรี”

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านบริการสุขภาพ ให้มีทักษะความรู้ด้านการนวดไทยและนวดสปาเพื่อสุขภาพ ตามภารกิจหลัก 2 ประการ คือ   1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้แก่แรงงานด้านบริการสุขภาพได้ยกระดับฝีมือ (Up-Skill) และปรับระดับฝีมือ (Re-Skill) เพื่อเพิ่มทักษะแรงงานให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สถานที่ได้มาตรฐาน และวัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งด้านนวดไทยและสปา เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดตอกเส้น กัวซา เทคนิคการนวดไทย เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย การนวดสวีดิช นวดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย การบริการเพื่อความงาม การนวดระบายน้ำเหลือง การนวดสปอร์ต นวดหินร้อน การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรกลางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนั้น ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือผู้ให้บริการด้านการนวดหรือสปาได้แบบถูกต้องตามกฎหมาย  2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่แรงงานด้านบริการสุขภาพ เพื่อวัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับใด และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดการจ่ายค่าจ้าง […]

1 2