อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์

กองทัพภาคที่ 3 เตือน “อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเข้ารับราชการ” ด้วยปัจจุบัน ได้ปรากฎมีกลุ่มบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ หรือมีการแอบอ้างหน่วยงาน ในการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร, การบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจเลือกทหารกองประจำการ นั้นกองทัพภาคที่ 3 ขอเตือนทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพ ที่มักจะใช้วิธีการโน้มน้าวทุกรูปแบบ แอบอ้างว่าสามารถฝากหรือช่วยให้เป็นข้าราชการทหารได้ เพราะจะเสียเงินหรือทรัพย์สิน โดยสูญเปล่า ยืนยันว่ากองทัพบกให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหารมีอุดมการณ์ โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการสอบคัดเลือกตามระบบ หรือช่องทางที่กองทัพบกเปิดรับสมัคร หากพบเห็นกลุ่มบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ หรือมีการแอบอ้างหน่วยงาน ในการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร, การบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจเลือกทหารกองประจำการ นั้น สามารถตรวจสอบข้อมูล หรือแจ้งหน่วยทหารที่เปิดสมัครสอบได้โดยตรง หรือสามารถส่งข้อมูลโดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผ่านระบบ Application Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 หรือแจ้งด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารทุกแห่งใกล้บ้านท่าน เพื่อได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 322 มิถุนายน […]

“ป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้”

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขับเคลื่อนโครงการ “ป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้” ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงมีดำริให้หน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัด ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ในการจัดทำโครงการ “ป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้” การลดการเผา สร้างรายได้ โดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดปัญหา นำมาพัฒนาใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้ง โดยเริ่มต้นการทดลองที่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ “เชียงใหม่โมเดล” ซึ่งอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน วิธีการโดยสรุป คือ เกษตรกรงดการเผา แต่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ศูนย์รับซื้อฯ ซึ่งจะแปรรูปเป็น อาหารสัตว์ (โคนม/โคเนื้อ), ผลิตกล่องอาหารลดโลกร้อน, ผลิตไม้สับ (Wood Chips), ผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง/Wood Pellet รวมทั้งส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าชุมชน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่าย […]

กองทัพภาคที่ 3 ส่งความสุขให้ปชช.

กองทัพภาคที่ 3 ส่งความสุขเพื่อพี่น้องประชาชน ในกิจกรรม “ดนตรีในสวน” คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 322 มิถุนายน 2565

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

โครงการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่พระราชทาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา โครงการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่ประดู่หางดำพระราชทาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ พระราชทานจากโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน เข้ามาทดลองเลี้ยง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แบ่งเป็นพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ อายุ 1 – 2 เดือน จำนวน 50 ตัว และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมอีกจำนวน 20 ตัว แบ่งเป็นพ่อพันธุ์อายุ 4 เดือน จำนวน 4 ตัว และแม่พันธุ์ อายุ 4 เดือน จำนวน 16 ตัว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ปัจจุบันหน่วยมีพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ จำนวน 60 […]