กฟก. มอบเงินเพื่อชำระหนี้แทนให้เกษตรกร อำเภอเวียงสา

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มอบเงินเพื่อชำระหนี้แทนให้เกษตรกร อำเภอเวียงสา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดน่าน ได้มอบเงิน จำนวน 550,023.52 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร อำเภอเวียงสา จำนวน 1 ราย เป็นกรณีหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน โดยมีนางเยาวนุช วันเพ็ญ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมกับ นางวนิดา วิมาละ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นผู้รับมอบเงิน และได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน จำนวนรวม 2 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 10 ตารางวา ซึ่งเกษตรกรได้นำไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ฯ ให้หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการโอนตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามขั้นตอน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา โดยภายหลังจากได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว […]

กฟก. มอบเงิน เพื่อชำระหนี้แทนให้เกษตรกร อำเภอเวียงสา

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มอบเงินเพื่อชำระหนี้แทนให้เกษตรกร อำเภอเวียงสา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดน่าน และนายศุภฤกษ์ ฤกษ์วัฒนอำไพ ผู้แทนอนุกรรมการฯ จังหวัดน่าน ได้ร่วมมอบเงิน จำนวน 2,181,942.53 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 7 ราย แยกเป็นกรณีหนี้ที่ใช้บุคคลและหลักทรัพย์ค้ำประกัน จำนวน 2 ราย และหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 5 ราย โดยมี นางเยาวนุช วันเพ็ญ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบเงิน และได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน จำนวนรวม 2 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ – งาน […]