72734

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 28 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 28 จังหวัด ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย – เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย 16 ต.ค. 65 เวลา 11.00 น. ปภ.รายงานผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 28 จังหวัด 148 อำเภอ 931 ตำบล 5,824 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 365,888 ครัวเรือน ภาคเหนือมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางบางจังหวัดมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปภ. ได้ ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและระดมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย รวมถึงความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ตลอดจนมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก […]

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 29 จังหวัด เร่งช่วยเหลือ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 29 จังหวัด ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย – เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย 14 ต.ค. 65 เวลา 10.20 น. ปภ.รายงานผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 29 จังหวัด 163 อำเภอ 980 ตำบล 6,310 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 326,811 ครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกบางจังหวัดมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปภ. ได้ ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและระดมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย รวมถึงพายุโนรู ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก […]

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 29 จังหวัด เร่งช่วยเหลือ

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 29 จังหวัด ระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย-คลี่คลายสถานการณ์ภัย ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 29 จังหวัด ระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย-คลี่คลายสถานการณ์ภัยวันที่ 13 ต.ค.65 เวลา 09.20 น. ปภ.รายงานผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 29 จังหวัด 153 อำเภอ 889 ตำบล 5,705 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 319,338 ครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางจังหวัดมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น ประสานจังหวัดดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและระดมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย รวมถึงพายุโนรู ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง โดยช่วงวันที่ 28 ก.ย. – 8 […]

ปภ.แจ้ง 76 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง 9-11 ต.ค. 65

ปภ.แจ้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อุณหภูมิลง และน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง 9-11 ต.ค. 65 9 ต.ค. 65 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อุณหภูมิลง และน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 2 (273/2565) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 9-14 ตุลาคม 2565 […]

ปภ.เน้นย้ำ 5 จังหวัด รับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 8 ต.ค.เป็นต้นไป

ปภ.แจ้งเน้นย้ำ 5 จังหวัดลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา รับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 8 ต.ค. 65 เป็นต้นไป วันนี้ (8 ต.ค. 65) เวลา 10.30 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเน้นย้ำ 5 จังหวัดลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรีเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 65 เป็นต้นไป พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่า จะมีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วงระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2565 รวมจำนวน 492.38 ล้านลูกบาศก์เมตร และวันที่ […]

ปภ.แจ้ง 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

ปภ.แจ้ง 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ-เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 28 ก.ย.-2 ต.ค. 65 27 ก.ย. 65 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 7 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบราชธานี เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่ลุ่มต่ำ เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำท่าและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ 42/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 แจ้งว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่า พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่า […]

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 20 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 20 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชน 27 ก.ย. 65 เวลา 09.45 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู นครราชสีมา ระยอง ปราจีนบุรี อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี รวม 78 อำเภอ 254 ตำบล 1,024 หมู่บ้าน ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำ และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง […]

ปภ. แจ้ง 52 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม 27ก.ย.-2 ต.ค. 65

ปภ. แจ้ง 52 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 27 ก.ย.-2 ต.ค. 2565 25 ก.ย.65 เวลา 15.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 2 (249/2565) ลงวันที่ 24 กันยายน 2565  เวลา 17.00 น. แจ้งว่า เมื่อเวลา 13.00 น. พายุโซนร้อนกำลังแรง “โนรู (NORU)” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย จะเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่ 25-26 กันยายน 2565 คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง […]

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 8 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 8 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง 26 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งใน 8 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ตาก อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 22 อำเภอ 139 ตำบล 711 หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำทรงตัว แต่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจุดมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อม ความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่วันที่ 22-25 […]

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 24 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ตาก อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง แต่พื้นที่ภาคกลางบางจุดมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลผู้ประสบภัย และระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ โดยช่วงวันที่ 22 – 24 ก.ย. 65 มีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ […]

ปภ.แจ้ง 9 จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

ปภ.แจ้ง 9 จังหวัดภาคกลาง และ กทม. เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นช่วงวันที่ 25 – 27 ก.ย.65 วันนี้ (23 ก.ย.) เวลา 14.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ช่วงวันที่ 21-26 กันยายน 2565 จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ […]

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 8 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 8 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 23 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ทำให้ยังคงมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งใน 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี รวม 19 อำเภอ 134 ตำบล 699 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 31,103 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลผู้ประสบภัย และระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก […]

1 2 3 5