73574

พุทธศาสนิกชน อ.สูงเม่น ร่วมงานบุญกฐินสามัคคีวัดเวฬุวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดเวฬุวัน (วัดร่องผา) เพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถและปูกระเบื้องรอบอุโบสถวัด สำหรับพิธีทอดกฐินในครั้งนี้มีคุณแม่เหรียญ ประมาลย์และคุณบุญลือฤทธิ์-คุณฐิตาพร อุดมพรสุข และครอบครัว ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกส์และบริษัทคาวิน เฮิร์บ จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินในครั้งนี้ โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่พร้อมด้วยนายสำราญ กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ นายบรรจบ จินดาขัด กำนันตำบลน้ำชำ ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำชำ และคณะผู้มีจิตศรัทธาวัดเวฬุวัน เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ ณ วัดเวฬุวัน (วัดร่องผา) ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สูงเม่น ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

สูงเม่น ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่นำทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร่ เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสและแบ่งเบาภาระครอบครัวยากจนที่มีเด็กแรกเกิดถึงหกปี ทุนละ 1,500 บาท ให้แก่เด็ก จำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กชายเจตษฎา ชำนินา บ้านเลขที่ 338 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางดวงมณี นวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น […]

(มีคลิป) นายอำเภอสูงเม่น นำสายบุญทอดกฐินวัดพระธาตุดอนแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นประ ธานในพิธี พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น และประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ศรัทธาร่วมใจ ถวายวัดพระธาตุดอนแก้ว เพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฏิและพัฒนาวัดพระธาตุดอนแก้ว โดยมี นายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรจบ จินดาขัด กำนันตำบลน้ำชำ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลน้ำชำ และคณะผู้มีจิตศรัทธาวัด เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ ณ วัดพระธาตุดอนแก้ว ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สูงเม่น ประกอบพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสนายธวัชชัย สุมา บ้านเลขที่ 6 หมู่ 9 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีขอชงสังคม ของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมี นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น กล่าวรายงาน นายเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น กล่าวต้อนรับ📸ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น นายมานพ เลิศศิลากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมผอ.รร.บ้านปงท่าข้าม คณะครูโรงเรียนปงท่าข้าม นายเพ็ญ ด่กอง กำนันต.สูงเม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน […]

อ.สูงเม่นและกิ่งกาชาด อ.สูงเม่น รุดซับน้ำตาบ้านไฟไหม้

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ นางศิริพร บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น เพื่อมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสูงเม่นปันสุข จำนวน 2000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน จำนวน 2000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอบของในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำชำ ณ บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

(มีคลิป) ชาว ต.สบสาย ประกอบพิธีโบราณกวนยาวาสนาจินดามณี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานในพิธีพร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ร่วมพิธีกวนยาวาสนาจินดามณี (ยาค้ำชูดวงชะตา) โดยหลวงพ่อสัญญา (หลวงตาคง) กมฺมสุทโธ วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งยาจินดามณี มีคุณสมบัติบำบัดรักษาโรคร้ายนานาชนิดรวมทั้งโรคที่เกิดจากเคราะห์กรรม สามารถยืดอายุให้ยืนยาวและบันดาลให้อุดมอำนาจวาสนาบารมี พร้อมพิธีหล่อพระพุทธรูป เพื่อนำมาประดิษฐานในอุโบสถวัดดอยจำค่า โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถระ สมาคมเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ นายประพล ชมเงิน ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็นประธานในพิธีร่วมกันกับ น.ส.บุษบา เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ผู้นำชุมชนตำบลสบสาย และคณะผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดดอยชำค่า ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

(มีคลิป) ขนย้ายครุภัณฑ์จาก รพ.สูงเม่นเก่าไปยัง รพ.สูงเม่นแห่งใหม่

สูงเม่น จัดกิจกรรมจิตอาสาขนย้ายครุภัณฑ์จาก รพ.สูงเม่นเก่าไปยัง รพ.สูงเม่นแห่งใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี การขนย้ายครุภัณฑ์ สำนักงานและครุภัณฑ์แพทย์โรงพยาบาลสูงเม่นและการพัฒนาปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปิดบริการของโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ พร้อมกิจกรรมวันล้างมือโลก Handwashing day เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน โดยนายแพทย์แสงชัย พงษ์พิชพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น กล่าวรายงานพร้อมด้วย ผู้บริหาร ,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่น ,กองพันทหารม้าที่ 12 พล ม1ค่ายพระยาไชยบูรณ์,สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น ,เทศบาลตำบลสูงเม่น,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดย พ.อ.จักรชัย สำเภาผบ.ม.พัน 12 พล ม1 จัดกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 12 พล ม 1ค่ายพระยาไชยบูรณ์ได้สนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะในการขนย้าย […]

อำเภอสูงเม่น มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเรือล่ม

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น และประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นายชญาการ หรือตาม อายุ 31 ปี ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่มพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวจากกองทุนสูงเม่นปันสุข จำนวน 5000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยมีนายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายสถานิตย์ จันใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ ณ วัดไชยมาตร หมู่ 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สูงเม่น ถวายน้ำดื่ม ภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรสอบธรรมสนามหลวง

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ถวายน้ำดื่มและภัตตาหารเพล คณะกรรมการสงฆ์ และคณะพระภิกษุสามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรีคณะสงฆ์อำเภอสูงเม่นในการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2565 โดยมีพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม ประธานคณะกรรมการสนามสอบ ให้พรและรับการถวายในครั้งนี้ ณ วัดวุฒิมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อ.สูงเม่น และ อ.สอง นำชาวบ้านเข้าวัดประชารัฐร่วมใจใฝ่รักษาศีล 5

เมื่อเช้าววันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนได้เข้าวัด สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสังคมมีศีล มีสุข พร้อมถวายต้นลานเพื่อนำไปปลูกในบริเวณรอบวัดน้ำชำ โดยมีเจ้าอาวาสวัดน้ำชำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดน้ำชำและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดน้ำชำ หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในเช้าวันเดียวกันนี้วัดคุ้มครองธรรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดยหลวงพ่อพระครูมงคลธรรมรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอสอง เจ้าอาวาส จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและนายลิขิต จันทร์ยอด […]

อำเภอสูงเม่น เตรียมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้

เมื่อบ่วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดกิจกรรมมอบบ้านผู้ยากไร้ ThaiQM นางสาวจันทร์จิรา แสนหาญ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชำ ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ของเหล่ากาดชาดจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมมอบบ้านผู้ยากไร้ ThaiQM นางสาวจันทร์จิรา แสนหาญ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชำ ของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีนายนพดล อินน้อง ปลัดอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บ้านเลขที่ 64 […]

อ.สูงเม่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนชีววิถี จ.น้ำเกี๋ยน จ.น่าน

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น / ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น นายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาจังหวัดแพร่ เขต 4 อำเภอสูงเม่น นำทีมท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น พัฒนาการอำเภอสูงเม่น สวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ผู้นำชุมชนตำบลหัวฝาย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์ แชมพู สบู่ ครีมทาผิว โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติในพื้นที่ ผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่ ผสมกับความรู้ใหม่ ภายใต้แบรนด์ “ชีวาร์”(CHEWA) ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในโครงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการท่องเที่ยวตำบลหัวฝาย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตำบลหัวฝาย นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอสูงเม่น โดยมี นายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน พร้อมด้วย น.ส.ศิรินันท์ สารมณฐ์ ผู้จัดการ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน รองผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน และเจ้าหน้าที่ […]

1 2