นายกกาชาดเชียงราย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายกเหล่ากาชาดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 14.45 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ 2565 ในการนี้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เชียงราย ถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติฯ

จ.เชียงราย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ 12 ส.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 09.00-14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 153 ราย บริจาคได้ 126 ราย ได้ปริมาณโลหิต 48,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 24 […]

กาชาดเชียงราย ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 12 ส.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายแด่ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,082 เล่ม ประกอบด้วย วัดพระอารามหลวง มหานิกาย จำนวน 3 เล่ม วัดราษฎร์ มหานิกาย จำนวน 1,034 เล่ม และวัดราษฎร์ ธรรมยุต จำนวน 41 เล่ม เพื่อที่จะได้นำไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงราย นำไปเทศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันพระ ตลอดปี 2565 โดยมี นายภาสกร […]

เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 12 ส.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 91 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

กาชาดเชียงราย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 65

วันที่ 5 ส.ค. 65 เวลา 16.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ ร่วมในการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

กาชาด จ.เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตฯ

กาชาด จ.เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรายสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย กำหนดจัดกิจกรรม […]

กาชาดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต-อวัยวะ

กาชาดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช โดยวันนี้มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 167 ราย บริจาคโลหิตได้ 129 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 49,950 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย บริจาคอวัยวะ 17 ราย

กาชาด จัดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สำนักงานไทยประกันชีวิตเชียงราย

วันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยวันนี้มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 59 ราย บริจาคโลหิตได้ 33 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 11,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย บริจาคอวัยวะ 6 ราย และอุทิศร่างกายให้กับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 1 ราย

กาชาดเชียงราย มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาต

กาชาดเชียงราย มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาต ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 11.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอเวียงแก่น กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เยี่ยม นายบุญลพ อุสาใจ อายุ 39 ปี ผู้ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยด้วยโรควัณโรค โรคกระดูกสันหลัง อัมพาตท่อนล่าง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ได้ขอความอนุเคราะห์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จ แผ่นรองซับ และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม นม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย

กาชาดเชียงราย ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

กาชาดเชียงราย ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พื้นที่ อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 10.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอเวียงแก่น กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น ปกครองอำเภอเชียงของ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ออกเยี่ยม ติดตามอาการป่วย การรักษา ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ ของผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น และ อ.เชียงของ จำนวน 2 ราย ดังนี้ ด.ช.ประภาวิษณุ วรจันทร์เพ็ญศรี ป่วยด้วยโรค หัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดชนิดเขียว เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 321 หมู่ที่ 2 […]

กาชาดเชียงราย มอบจักรยานเพื่อแจกจ่ายให้ นร.และผู้ยากไร้ 18 อำเภอ

กาชาดเชียงราย มอบจักรยานเพื่อแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนและผู้ยากไร้ 18 อำเภอ วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 10.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางอัญชลี จันทร์ตระกูล นางกาญจนา จงไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบจักรยานให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย แห่งละ 3 คัน เพื่อนำไปมอบให้นักเรียน หรือผู้ยากไร้ ตามความเหมาะสม โดยมี นายกกิ่งกาชาดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอ และผู้แทนที่ทำการปกครองรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

1 2