286

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ กับเสาหลักทั้ง 5

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.15 น.นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเชียงใหม่ กับเสาหลักทั้ง 5 (Chaing Mai Big 5) ได้แก่ 1. เชียงใหม่ มรดกโลกและศูนย์กลางนานาชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 2. เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทาง ท่องเที่ยวเทศกาล และการประชุมระดับโลก 3. จุดหมายปลายทางของศิลปวิทยาการ ด้านอาหารระดับสากล 4. ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางเชิงสุขภาพ เมืองพำนักระยะยาว และ 5. ส่งเสริมให้เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวธรรมชาติ และสันทนาการ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ […]

เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวต่อเนื่อง

เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจ รับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ยึด 5 เสาหลัก กระตุ้นเศรษฐกิจ รองรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 สร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน วันนี้ (6 ธ.ค. 65) ที่ห้องประชุม 3 ขั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอุตสาหกรรม MICE อย่างสมบูรณ์แบบ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวคิดในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชียงใหม่กับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประกอบด้วย เชียงใหม่เป็นมรดกโลกและศูนย์นานาชาติด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน, เชียงใหม่เมืองนานาชาติแห่งเทศกาลและการประชุมจุดหมายปลายทางของศิลปวิทยาการด้านอาหารระดับสากล, เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางเชิงสุขภาพ เมืองพำนักระยะยาวและอยู่สบาย และส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวธรรมชาติและสันทนาการที่ปลอดภัย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่ความเป็นเมืองวัฒนธรรมระดับสากล สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพหุภาคีด้านการท่องเที่ยว รวมถึงจัดทำแผนที่นำทางเพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก รองรับการท่องเที่ยวไทย 4.0 รองรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 และเพื่ออนาคตที่ยังยืน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมของจังหวัด ทั้งในระดับจังหวัด และระดับชุมชนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีของจังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้า ให้แก่นักท่องเที่ยวได้วางแผนก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ […]

พลิกฟื้น ศก.เชียงใหม่ ผ่านวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น

ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนทั่วโลก ตั้งใจจะมาเยี่ยมเยือนสักครั้งหนึ่ง หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้คนอยากจะมาเที่ยวเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและอินเดีย แน่นอนว่านอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ถือ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของทรัพยากร รวมถึงอาหารการกิน และวัฒนธรรมที่งดงาม มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อีกด้วย ในช่วงโควิด – 19 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวมากที่สุด เมื่อมีการเปิดประเทศ จังหวัดเชียงใหม่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในด้านไหน อย่างไร จากข้อมูลร้านอาหารทุกประเภท รวมทั้ง สตรีทฟู้ดและร้านกาแฟ เชียงใหม่มีร้านอาหาร 10,800 ร้าน รองลงมาจากกรุงเทพฯเท่านั้นเอง ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีร้านอาหารเยอะมาก เมื่อโควิด-19 ระบาด ร้านอาหารเหล่านี้ต้องพบกับสถานการณ์ที่ไม่เคยพบ คือ ต้อง เปิดๆ  ปิดๆ ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจร้านอาหารรวมทั้งตัวพนักงาน ลูกจ้าง นั้น ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ไข และช่วยเหลือกันภายในกลุ่มผู้ประกอบกิจการ จนเกิดแนวคิดเรื่องการชูเรื่องอาหารเพื่อพลักดันการท่องเที่ยว เนื่องจากเชียงใหม่อยู่ในกลุ่มไม่กี่จังหวัดในประเทศไทย ที่มีวัฒนธรรมอาหารมาอย่างยาวนาน ในอดีตไม่เคยมีการโปรโมทเรื่องอาหาร เพราะคนนำเที่ยว หรือนักท่องเที่ยวนั้นก็รู้อยู่แล้วว่า […]

นายกฯ ปลื้ม ยอดคนเข้าไทยช่วงฤดูหนาว ฟื้นเกิน 50%

วันนี้ (24 ตุลาคม 2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชื่อว่าปริมาณที่นั่งโดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาวปี 2565 จะฟื้นตัวเกินร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับตารางบินฤดูหนาวปี 2562/63 ก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อมูลดังกล่าว และยินดีที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นสัญญาณบวก สะท้อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูล ททท. ระบุว่า ปริมาณที่นั่งโดยสารเครื่องบินที่เดินทางจากต่างประเทศมายังประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสุดท้ายของปีนี้ มีจำนวน 573,538 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.2 เมื่อเทียบกับช่วงตารางบินฤดูร้อน ซึ่งมีจำนวน 329,288 ที่นั่ง/สัปดาห์ โดยปริมาณที่นั่งส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 211,744 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือเอเชียตะวันออก 175,588 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.7 นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ […]

เปิดลายแทง 19 เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง

เปิดลายแทง 19 เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองกับ ดีแทค- สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ ต่อยอดแนวคิด “การท่องเที่ยวแบบคลัสเตอร์” สู่ยุทธศาสตร์ใหม่การท่องเที่ยว ความท้าทายหนึ่งของประเทศไทยที่เผชิญมาตลอด 4 ทศวรรษนับตั้งแต่การเปลี่ยนประเทศเข้าสู่โลกยุคอุตสาหกรรมคือ “ความเหลื่อมเชิงพื้นที่” เศรษฐกิจของไทยใน 2563 หรือก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมูลค่า 16.9 ล้านล้านบาท โดยปรากฏว่า 70% ของจีดีพีมากจากการผลิตสินค้าและบริการจาก 15 จังหวัดนี้เท่านั้น ซึ่งได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา และขอนแก่น ขณะรายได้ที่เหลืออีก 30% มาจาก 62 จังหวัดที่เหลือ ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ทางการท่องเที่ยว เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดถึง “เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ” พบว่า 15 จังหวัดหลักมีสร้างรายได้ให้ภาคการท่องเที่ยวถึง 88% ขณะที่ 62 จังหวัดรองมีสัดส่วนต่อภาคการท่องเที่ยวเพียง 12% เท่านั้น ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย […]

เฮ!! กลุ่มรถตู้เชียงใหม่ รับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปแรก

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2565 นายวิเชียร หรือ”วิลเลียม” เวชสุวรรณ วัย 59 ปีมัคคุเทศน์ท้องถิ่น เจ้าของรถตู้ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวหดหาย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ประกอบการรถตู้ท่องเที่ยวตกงานกันถ้วนหน้า หลายถูกยึดรถ หรือ ขายรถตู้ไป ที่ยังอยู่ก็ต้องแบกรับภาระผ่อนส่งไปเรื่อยๆ และเป็นเรื่องดีที่เชียงใหม่เปิดเมือง มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย เริ่มหลั่งไหลมาเที่ยวเชียงใหม่กันมากขึ้นส่งสัญญาณธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ส่วนกลุ่มทัวร์ท่องเที่ยวของพวกตนเริ่มได้ลืมตาอ้าปาก เมื่อวันที่ 3 ก.ย.65 ได้มีกรุ๊ปทัวร์แรกจากกรุงเทพฯได้เช่าเหมาลำ รถตู้จำนวน 5 คัน ในอัตราคันละ 2,500 พร้อมน้ำมัน จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 3,4,5 ก.ย.65 ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่

นายกฯ สั่งสร้างความเชื่อมั่น ฟื้นท่องเที่ยวเชียงราย

นายกรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงคมนาคมประสานหน่วยงาน และสายการบิน สร้างความเชื่อมั่นผู้เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย หลังเคลียร์รันเวย์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง กลับสู่มาตรฐานความปลอดภัย วันที่ 5 ส.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รับรายงานจากกระทรวงคมนาคมถึงความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายเครื่องบิน ซึ่งประสบเหตุไถลออกนอกทางวิ่ง (Runway Excursion) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ว่าได้มีการเคลื่อนย้ายเครื่องบินไปยังพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินการของท่าอากาศยาน ในการเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบทางวิ่ง หรือรันเวย์ รวมถึงพื้นที่โดยรอบ ซึ่งหากไม่มีข้อขัดข้องด้านมาตรฐานความปลอดภัย คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้ภายในวันนี้ (5 ส.ค.) โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายกระทรวงคมนาคม ให้ประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้ง กพท. กรมท่าอากาศยาน(ทย.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. และสายการบิน ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย โดยใช้บริการสายการบินและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ละปีมีผู้เดินทางไปเยือนด้วยสายการบินต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวก็กำลังฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง “นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและได้ติดตามจากรายงานของกระทรวงคมนาคม […]

นายกฯ พอใจ ต่างชาติค้นหาที่พักเพิ่มขึ้น 180%

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ พอใจ นักเดินทางต่างชาติค้นหาที่พัก Airbnb ในไทยเพิ่มขึ้น 180% ผลจากความเชื่อมั่นในการผ่อนคลายมาตรการของรัฐ ผลักดันการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อมวางเป้าหมายท่องเที่ยว 3 ซีนาริโอ ปี 2566 วันนี้ (วันที่ 4 สิงหาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ Airbnb ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจองที่พักระดับโลก พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการค้นหาที่พักเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกว่า 180% เมื่อเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 ของปี 2564 กับปี 2565 อันเป็นผลสะท้อนสอดรับกับการที่รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ด้านการเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรียินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมทั้งชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว ผ่านการประกาศ “ปีส่งเสริมท่องเที่ยวไทย 2565-2566” หรือ Visit Thailand Year 2022-2023 เพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยมากขึ้น  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการทำงานทางไกลและมีจำนวนของ Digital […]

ดอลลาร์แข็งค่า ท่องเที่ยวเชียงใหม่เตรียมรับอานิสงส์

ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน 2565 เร่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี เป็นสัญญาณเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นที่ 1.3%MoM อยู่ที่ระดับ 9.1%YoY จากเดิมตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 8.8%YoY หากเทียบกับเดือนก่อนหน้า เงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องเพิ่มแรงกดดันต่อ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า  Fed คงพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย1.00% เนื่องจากเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากสุดในรอบ 40 ปี และนั้นอาจสร้างความวิตกกังวลต่อตลาดได้ ในกรณีที่ปรับขึ้นดอกเบี้ย 1.00% ตลาดมองว่า Fed มีความวิตกกังวลอย่างมากที่จะไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ยาแรง แต่นั้นหากจะดำเนินนโยบายอย่างแข็งกร้าวมากขึ้น Fed อาจจะต้องทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกันถึงแม้ว่า Fed พยายามพลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้ไปสู่ Soft Landing แล้วก็ตามที เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ยังมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค หรือหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกันในช่วงปี 2566 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ในเดือนมิถุนายน ลดลงมาแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะชะลอลง ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศให้ชะลอลงไปกว่าเดิม สำหรับผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ มีการดำเนินนโยบายการเงินที่เผชิญกับการอ่อนค่าของเงินลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับ Fed ที่อาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ยังมีทิศทางแข็งค่า อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยได้ทั้ง 2 ด้าน EIC ประเมินว่า แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค (technical recession) แต่จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทย เนื่องจากอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ และภาคธุรกิจโดยรวมยังคงขยายตัว  แต่การตึงตัวภาคการผลิต จากปัจจัยต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น อาจส่งผลต่อผลผลิต […]

เปิดเที่ยวบินไทย-จีน รัฐบาลเตรียมมาตรการดึงนทท.

วันที่ 26 มิ.ย.65  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน เปิดให้สายการบินสัญชาติไทย สามารถทำการบินระหว่างประเทศไทยและจีน ได้แล้วเบื้องต้น 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเริ่มจากเปิดให้ประชาชนในกลุ่มนักธุรกิจ นักเรียนและนักศึกษาก่อน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศแล้ว จึงถือเป็นสัญญาณดีในการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นกลุ่มหลักที่สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวประเทศไทย จึงเชื่อว่าหลังจากนี้ทางการจีนจะเริ่มทยอยเปิดการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นตามลำดับ น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงความยินดี และกำชับให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมความพร้อมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลัง ตามที่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ไทยได้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ โดยยกเลิกระบบ Thailand Pass สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะในเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป จึงต้องเน้นย้ำเพื่อสร้างความรับรู้สำหรับชาวต่างชาติ พร้อมกับมีมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางมากขึ้น น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า แม้ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงมาก แต่รัฐบาลยังขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันป้องกันระมัดระวังการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้าง ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยต่อนักท่องเที่ยวด้วย ว่าเมื่อเดินทางมาประเทศไทยแล้ว นอกจากจะได้รับการต้อนรับและการบริการที่ดีแล้ว ยังมีความมั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วย

1 2