คณะสงฆ์ อ.ดอยเต่า เตือนระวัง “มิจฉาชีพ”

คณะสงฆ์อำเภอดอยเต่าเตือนให้ระวัง “มิจฉาชีพ” เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 ทางคณะสงฆ์อำเภอดอยเต่า และวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ตำบลท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ปกครองตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบว่า ขณะนี้ได้มี “มิจฉาชีพ” แอบอ้างว่าเป็นบุคลากร เป็นกรรมการ เป็นตัวแทน หรือ เป็นผู้นำบุญ ของวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำภาพ ข้อความในอดีตเมื่อครั้งเกิดอัคคีภัยภัย (ไฟไหม้) หลายปีก่อน ไปบอกบุญผ่านสื่อต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด มีพุทธศาสนิกชนหลงเชื่อและโอนปัจจัยไปร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันนี้ทางวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งได้รื้อถอนอาคารที่ถูกไฟไหม้ และดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยงบประมาณที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกันมาในครั้งนั้น แต่ภาพ ข้อความที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆขณะนี้ เป็นข้อมูลที่แก๊งมิจฉาชีพจัดทำขึ้นมาเอง เพื่อหลอกลวงให้พุทธศาสนิกชนหลงเชื่อและร่วมทำบุญให้กับกลุ่ม “มิจฉาชีพ” ทางคณะสงฆ์อำเภอดอยเต่า และ วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ขอชี้แจงว่า ไม่มี นโยบายใดๆ ในการนำภาพเก่า ข้อความเก่า มาประกาศบอกบุญใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ โดยเด็ดขาด และไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวของกลุ่ม “มิจฉาชีพ” ทางวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง […]