นศ.คณะเภสัชศาสตร์ มช. รับรางวัลพระราชทาน

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มช. รับรางวัลพระราชทาน ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ชนนิกานต์ สุพิทยาพร รหัส 591010021 ที่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 อาคารเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565” เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาทักษะและสมาธิของผู้สูงอายุในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ […]

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 65

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ชวนมา #บอกรักแม่ ด้วยการดูแลสุขภาพใน ‘กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565’ พบกับหลากหลายบริการและสันทนาการเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย โดยศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมสันทนาการ ฟรี ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘มะลิน้อย ร้อยมาลัย’ โดย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต,กิจกรรมกาดหมั้วมีดี การออกร้านขายสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเกษียณมีดีและกิจกรรมถ่ายภาพ Photo Booth รวบรวมภาพความประทับใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลภายในงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://goo.gl/maps/5GESALMFQEF6vbDP6 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQwZaVf7fk2PTNtKEDwfdE1MUdUyHB0sClA9fYCELUMWJx-g/viewform กรุณาแสดงผลตรวจ ATK ทุกครั้ง (ตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) ก่อนเข้างาน ณ จุดลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 053 904 914 , 053 […]