มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อรถเข็นฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อรถเข็นฉีดยาและทำหัตถการ เพื่อสนับสนุนบริการของโรงพยาบาล ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์รถเข็นฉีดยาและทำหัตถการคันละ 25,000 บาท คุณสมบัติ โครงสร้างตู้ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดีพ่นเคลือบสีไม่ขึ้นสนิม น้ำหนักเบา ด้านบนครอบด้วยวัสดุ ABS มี TOP บนตู้ทำด้วยแผ่นสแตนเลสเป็นที่วางอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีขอบสแตนเลสกั้น 3 ด้าน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ตกหล่น มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชักอลูมิเนียมพ่นเคลือบสี โดยสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีชั้นวางอุปกรณ์ด้านล่าง ปิดทับด้วยแผ่นสแตนเลส โดยมีขอบสแตนเลสกั้น 3 ด้าน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ตกหล่น ล้อขนาด 10 เซนติเมตร มีจำนวน 4 ล้อ เข็นเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวก โดยมีระบบล็อคล้อทีละล้อ จำนวน 4 ล้อ ด้านข้างตู้มีตะกร้าใส่อุปกรณ์, ถังขยะ จำนวน 2 ใบ อีกด้านของตู้มีถาดรองเขียนสามารถเลื่อนสไลด์เก็บได้ ผลิตภัณฑ์ UQ ประเทศไทย บริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.บริจาคผ่านการโอนเงิน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) […]

เปิดงาน MEDCHIC Health Hackathon 2022

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิด งาน MEDCHIC Health Hackathon 2022 รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด งาน MEDCHIC Health Hackathon 2022 โดยมี รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (MEDCHIC) กล่าวรายงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการแข่งขันระดมความคิด ไอเดีย และการหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือโจทย์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพที่ต้องการแก้ปัญหา หรือหาทางออกที่ดีกว่า ด้วยการนำเสนอธุรกิจนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีวิทยากรและที่ปรึกษา (Mentor) ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวศ หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. , ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คุณภัทราภรณ์ กันยะมี ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เดอะ ลิตเติ้ล ออนเนี่ยน แฟคทอรี่ จำกัด , […]

ประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา “โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่างๆ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดโครงการ ปชส. รับ นศ.เข้าศึกษาต่อ

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราลกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี พร้อมผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา “โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่างๆ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อ.เมืองจ.เชียงใหม่

อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสภาพนักงาน มช. 2565

แสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีมอบโล่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

คณะแพทยศาสตร์ มช.สัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Review) ครั้งที่ 2 /2565 ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Review) ครั้งที่ 2 /2565 ประจำวาระบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ.2564 – 2568 โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริหาร และสรุป action plan ในด้านการบริหารที่สําคัญ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมนอร์ธฮิลส์ ชิตี้รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่​

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Center) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท Download รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย-รายละเอียด โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์-แบบฟอร์มสมัคร-โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านการสแกน QR code หรือ Click >>https://cmu.to/pHRI0 อย่าปล่อยให้ไอเดียของคุณหลุดลอยไป ร่วมส่งผลงานของท่านมาได้ที่ [email protected] สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565ประกาศผลการตัดสิน 12 กันยายน 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 053-934723ในวันและเวลาราชการ

คณะแพทยศาสตร์ มช.แสดงความยินดี อาจารย์แพทย์ดีเด่นฯ 2565

คณะแพทยศาสตร์ มช.แสดงความยินดี อาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรม ของแพทยสภา ประจำปี 2565 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรม ของแพทยสภา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการ 2565

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ” Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Problem-based Conference 2022 ” Suandok the Series: EP.1 ” โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยจัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ได้รับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในทุกสาขาวิชา ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ต้อนรับ ดร.คุริตะ มีโนรุ ที่ปรึกษานักการทูต แผนกการแพทย์

ต้อนรับ ดร.คุริตะ มีโนรุ ที่ปรึกษานักการทูต แผนกการแพทย์ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.คุริตะ มีโนรุ ที่ปรึกษานักการทูต แผนกการแพทย์ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อหารือด้านความสัมพันธ์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสมาทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ รวมทั้งด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะแพทยศาสตร์ มช.เตรียมจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ

คณะแพทยศาสตร์ มช. เตรียมจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อปรับปรุงอาคาร “สุจิณโณ” รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ , อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช.และ คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก กราบนมัสการเรียนปรึกษา พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เกี่ยวกับการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อปรับปรุงอาคาร “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2566 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

1 2