2506

เชียงใหม่ รณรงค์สร้างความเชื่อมั่น ด้านอาหารปลอดภัยแก่ นทท.

ลงพื้นที่กิจกรรม รณรงค์สร้างความเชื่อมั่น ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ภญ.นฤมล ขันตีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายมโนรมภ์ สินธพอาชากุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่กิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่น ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ” ของกิ๋นลำ ปลอดภัย ยี่เป็งม่วนใจ๋ ตี้คลองแม่ข่า” ณ บริเวณสะพานคลองแม่ข่า ระแกง (ชุมชนกำแพงงาม) โดยตรวจเยี่ยม ร้านอาหารและร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ให้คำแนะนำในด้านอาหารปลอดภัย และด้านสุขาภิบาลอาหาร มอบสื่อประชาสัม พันธ์ความรู้ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการอาหารปลอดภัย จากทีมหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย ด้านอาหาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้จำหน่ายอาหารและนักท่องเที่ยว เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร การล้างผักและผลไม้ การล้างมือ 7 ขั้นตอน และการสุขาภิบาลอาหาร

เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม

เชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงาน “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565” เมื่อบ่ายวันที่ 1 พ.ย. 65 ที่ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์งานบุญ “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565” เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมจัดงานดังกล่าว ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันประชุมหารือถึงแนวทางการจัดงาน อาทิ การขอเชิญหน่วยงานองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม การประสานงานงานพิธีทางศาสนา การประสานงานการจัดเรือกระทง การประสานงานด้านการจัดสถานที่และความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในภาพรวมด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการจัดงานสัปดาห์งานบุญ “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2565 […]

บุคคลที่จะมาซื้อสิทธิที่อยู่อาศัย ริมคลองแม่ข่า มีความผิด

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำ บุคคลภายนอกที่จะมาซื้อสิทธิที่อยู่อาศัย ริมคลองแม่ข่า จะมีความผิดตามกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ นายทุนและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาซื้อสิทธิ เพื่อหาประโยชน์จากคลองแม่ข่า หลังได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความผิดตามกฎหมาย และจะถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกพื้นที่สาธารณะและโบราณสถาน วันนี้ (31 ต.ค. 65) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานความความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ อาทิ การออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย การปรับระดับคลองแม่ข่าใต้สะพานทางหลวงหมายเลข 11 ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลลานนา-ประตูน้ำเซนปีเตอร์ การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงคลองแม่ข่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานฯ วางแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อปล่อยน้ำเข้ามาผลักดันน้ำเสียในคลองแม่ข่าให้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเหม็นจากน้ำที่คงค้างอยู่ […]

กองบิน 41 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

กองบิน 41 นำโดย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้นำกำลังพลจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 20 นาย ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่าที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ ให้กลับคืนสู่ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งภูมิทัศน์ ริมน้ำ และระบบนิเวศในลำน้ำ โดยมีระยะทางในการร่วมพัฒนากว่า 1.5 กิโลเมตร ณ บริเวณสะพานข้ามถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 เนื่องด้วย คลองแม่ข่ามีความยาวกว่า 31 กิโลเมตร ในอดีตเป็นคลองที่มีความอุดมสบูรณ์ ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในคลองในการอุปโภคบริโภคได้ แต่ด้วยการขยายตัวของเมืองในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เกิดชุมชนแออัดที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้คลองมีขนาดแคบลงและทรุดโทรม อีกทั้งยังมีการทิ้งน้ำเสียลงสู่คลองโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้คลองแม่ข่าเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียมายาวนาน ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้อีก ดังนั้น กองบิน 41 จึงร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(มีคลิป) นทท.แห่สัมผัสบรรยากาศ แลนด์มาร์คคลองแม่ข่า-ยี่เป็ง

เนืองแน่น!!! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสบรรยากาศ แลนด์มาร์คคลองแม่ข่า ตกแต่งริมสองฝั่งสวยงามยามค่ำคืน พร้อมกระทงสีชมพูรับประเพณียี่เป็ง ช่วงค่ำวันนี้ (27 ต.ค.65) รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศริมคลองแม่ข่า ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ เต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พากันไปเดินเล่นและถ่ายภาพความสวยงามริมสองฝั่งคลอง ที่ชาวบ้านได้เปิดร้านค้าร้านอาหารที่ตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่น เข้ากับภูมิทัศน์คลองแม่ข่าในบริเวณนี้ที่ถูกพัฒนาจากคลองที่เต็มไปด้วยน้ำเน่าเสีย ให้เป็นคลองที่มีสายน้ำในสะอาดและภูมิทัศน์ที่สวยงามจนถูกเปรียบให้เป็นคลองโอตารุเมืองไทย โดยในช่วงก่อนประเพณียี่เป็งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน นี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับชุมชนริมสองฝั่งคลองและภาคเอกชน นำโคมล้านนาหลากสีสันมาประดับตกแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงาม รวมทั้งยังมีกระทงยักษ์กลางสายน้ำมาให้ได้ชมและถ่ายภาพ เป็น สร้างบรรยากาศและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็งได้อย่างคึกคัก ทั้งนี้หลายสิบปีก่อนหน้านี้ คลองแม่ข่าซึ่งเป็นหนึ่งในลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงและไหลพาดผ่านเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด 31 กิโลเมตร ต้องเจอกับปัญหาน้ำเน่าเสีย สาเหตุมาจากชุมชนที่ขยายตัวและมีบางส่วนที่รุกล้ำลำน้ำ การปล่อยทิ้งน้ำเสียจากครัวเรือนแลสถานประกอบการต่าง ๆ โดยที่ผ่านมามีความพยายามในการฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่ามาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งล่าสุดคลองแม่ข่าช่วงตั้งแต่สะพานระแกงไปจนถึงชุมชนกำแพงงามยาวประมาณ 750 เมตร ถูกพัฒนาฟื้นฟูสภาพน้ำจนกลับมาใสสะอาดและปรับภูมิทัศน์จนดูสวยงามคลายกับคลองโอตารุ ประเทศญี่ปุ่น และกลสยเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่เปลี่ยนหลังบ้านของตัวเองที่ติดคลอง ให้กลายเป็นหน้าบ้าน เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร สร้างรายได้ให้กับชุมชน

เที่ยวเพลินเดินคลองแม่ข่า สร้างเศรษฐกิจ สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

เที่ยวเพลินเดินคลองแม่ข่า สร้างเศรษฐกิจ สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มาง่าย อยู่ง่าย เที่ยวง่าย นักท่องเที่ยวหลายคนมาเชียงใหม่มากกว่าปีละครั้ง แต่ก็ยังไม่เคยเบื่อ และเชียงใหม่เองก็มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นแทบทุกวัน หนึ่งในนั้นคือ “คลองแม่ข่าโฉมใหม่” แลนด์มาร์คใหม่ที่ไม่ใช่เพียงการปรับภูมิทัศน์ให้สวยขึ้น แต่ยังหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนริมคลองทั้งสองฝากฝั่งอีกด้วย หลายคนคงเคยไปเยี่ยมชม เดินเล่น ถ่ายรูป เช็คอินที่นี่กันมาบ้างแล้ว บ้างก็ว่าเหมือนคลองโอตารุที่ญี่ปุ่น บางคนบอกได้ฟีลแบบคลองในอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ แต่ไม่ว่าใครจะรู้สึกเหมือนคลองจากประเทศไหนก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ คือ “คลองแม่ข่า” ได้ถูกปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สดใส สวยงามน่าเดินขึ้น โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า พร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 บริเวณถนนระแกง – ประตูก้อม (สถานีสูบน้ำเสียที่ 6) กินพื้นที่ประมาณ 750 เมตร เกิดจากความร่วมมือกันของชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กลุ่มสถาปนิก โดยมี เทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นตัวกลางคอยประสานงาน และทำให้โครงการดำเนินไปได้ […]

แม่ข่าไม่ใช่แค่คลอง แต่คือชีวิตของชุมชน

            ที่ไหนมีแม่น้ำลำคลอง ที่นั่นมีชุมชน เพราะแม่น้ำหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำดื่มน้ำใช้ มีแหล่งอาหาร สามารถทำเกษตรกรรมได้ และมีความสะดวกด้านการคมนาคม จึงเกิดวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมาตั้งแต่อดีต             คนไทยสมัยก่อนผูกพันกับแม่น้ำมาก ไม่เพียงแค่ใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภค ทำการเกษตร หรือการเดินทางขนส่งเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายมิติทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม มานุษยวิทยา การท่องเที่ยว ไปจนถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เกิดประเพณีวัฒนธรรมมากมายเกี่ยวกับสายน้ำ มีการส่งต่อและผสมผสานทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตริมคลอง การทำประมงพื้นบ้าน เกิดการท่องเที่ยว เกิดเป็นเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและชุมชน ฯลฯ แม่น้ำจึงไม่ได้เป็นเพียงสายน้ำไหล แต่ยังหมายถึงเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต             “แม่ข่า” เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญอันเป็นชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ ในอดีตคลองแม่ข่าทำหน้าที่ทั้งเป็นคูเมืองชั้นนอกที่ช่วยปกป้องเมืองเชียงใหม่เป็นลำน้ำที่ช่วยระบายน้ำจากเขตตัวเมืองไปยังแม่น้ำปิง เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคและเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรทางน้ำที่สำคัญ ระยะทางยาวกว่า 30 กิโลเมตรของแม่น้ำแม่ข่าแบ่งเป็นช่วงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เกี่ยวข้องกับคนชุมชนริมคลอง 43 ชุมชน ซึ่งในช่วงช่วงกลางน้ำระยะทาง 10.2 กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านสุขิโต ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไปจนถึง บริเวณถนนมหิดลก่อนถึงเขตเทศบาลตำบลป่าแดด มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลอง 26 ชุมชน […]

คลองแม่ข่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์

รายงานข่าวกรณีคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หากย้อนกลับไปในสมัยที่พญามังราย ทรงเลือกชัยภูมิอันเหมาะสมสำหรับการสร้างเมือง ตามตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ได้อธิบายถึงชัยมงคล 7 ประการ และแหล่งน้ำ 4 แห่ง อันเป็นเหตุผลที่ทำให้พญามังราย ทรงเลือกสร้างเมืองขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยมี “แม่น้ำแม่ข่า” หรือ “คลองแม่ข่า” เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่สำคัญ ต้นสายของคลองแม่ข่าเริ่มจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ถือเป็นสายน้ำอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ ทั้งยังทำหน้าที่เป็นเส้นทางสัญจร เป็นคูเมืองชั้นนอก และยังเป็นทางระบายน้ำไปยังหนองบัวเจ็ดกอ (หนองบัว, หนองเขียว หรือหนองป่าแพ่ง) หนองน้ำโบราณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีมาตั้งแต่ครั้งสร้างเมือง ก่อนจะไหลไปสู่แม่น้ำปิง แต่เดิมคลองแม่ข่ามีทั้งความอุดมสมบูรณ์ น้ำใส ไหลเย็น เป็นแหล่งอาหารที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับชาวเชียงใหม่ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปทำให้เมืองเติบโตขึ้น คลองแม่ข่าถูกละเลยให้กลายเป็นคลองที่เน่าเสีย เกิดการบุกรุก มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยกันจนเกิดเป็นชุมชนแออัด คลองเริ่มแคบและทรุดโทรมลงกว่าแต่ก่อน มีการทิ้งของเสียทั้งจากบ้านเรือน และจากสถานประกอบการต่างๆ โดยไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย สะสมมาเป็นเวลานานจนทำให้แม่น้ำในคลองเน่าเสีย และกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง จากเดิมที่เคยเป็นคลองสายสำคัญ เป็นหนึ่งในชัยมงคลแห่งการสร้างเมือง เป็นแม่น้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิต คลองแม่ข่ากลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมอย่างน่าเสียใจ โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า พร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ […]

เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ คลองแม่ข่าหลัก (ประตูน้ำมหิดล) ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2656 โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ประกอบไปด้วยการทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดแนวสองฝั่งคลองแม่ข่าหลัก (ประตูน้ำมหิดล) ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับคลองแม่ข่าหลักที่ไหลผ่านจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ การรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติไทย

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการพัฒนาคลองแม่ข่าและส่วนราชการต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนี้ (13 ต.ค. 65) ที่ บริเวณสวนประชารวมใจ บ้านสันเหมือง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองแม่ข่าให้สวยงาม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ขณะเดียวกัน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา […]

(มีคลิป) เชียงใหม่ รอดจมบาดาล เผยศักยภาพเครื่องสูบ 6 ตัว

น้ำปิงสูงเมื่อไร สถานีสูบน้ำบ้านดอนชัย ช่วยเขตเมืองเชียงใหม่รอดจมบาดาล คบ.แม่แตง เผยศักยภาพเครื่องสูบ 6 ตัวสูบได้ 18 ลบ.ม.ต่อวินาที ให้คลองแม่ข่าหลวงรับน้ำ ทั้งจากดอยสุเทพ-ปุย เขตเมืองฝั่งตะวันตกทั้งหมด สูบส่งออกแม่น้ำปิง วันที่ 14 ก.ย. 65 ที่สถานีสูบน้ำบ้านดอนชัย ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ผคบ.แม่แตง) กล่าวถึงสถานีสูบน้ำฯ ว่า สถานีสูบน้ำบ้านดอนชัย ต.ป่าแดด เป็นอาคารสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ลงแม่น้ำปิง เพื่อลดผลกระทบ ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 65 ได้เร่งระบายน้ำคลองสายใหญ่ให้เหลือเพียง 4 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคลองสายใหญ่ (คลองชลประทานแม่แตง) ได้ทำเสมือนเป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำจากดอยสุเทพ-ปุยที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ “ที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ประตูระบายน้ำดอนชัยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยผลักดันน้ำให้ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ ในกรณีที่มีฝนตกหนัก ซึ่งน้ำจากดอยสุเทพ-ปุยที่ลงคลองสายใหญ่จะถูกผลักให้มาลงคลองแม่ข่าหลวง ซึ่งจะไหลมายังสถานีสูบน้ำบ้านดอนชัย รวมถึงน้ำจากตัวเมืองเชียงใหม่ที่ไหลลงคลองแม่ข่า ก็จะมารวมกันที่จุดนี้ แล้วสถานีนี้ก็จะสูบส่งออกไปยังแม่น้ำปิงต่อไป ฝนชุกช่วง 2-3 […]

ตรวจ เจอ ปรับจริง! ทิ้งน้ำเสียลงคลองแม่ข่า

14 ก.ย. 65 ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าดำเนินการกับผู้ที่ลักลอบ ปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า ตรวจ เจอ ปรับจริง ต่อเนื่อง ร้านข้าวแถวหลังวัดแสนฝาง ปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า ได้แจ้งเตือนหลายรอบยังฝ่าฝืน ต้องใช้กฏหมายดำเนินการ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ บ้านพักอาศัยริมคลองแม่ข่า อย่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า หากพบผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า เทศบาลจะตักเตือนก่อนถ้ายังฝ่าฝืน จะดำเนินการจับปรับ ตามกฏหมายต่อไป พร้อมขอช่วยร่วมกันดูแล

1 2 3