81706

นำกำลังพลพร้อมคณะจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทนพ.บรรพต แสงคำนาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ , กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ และกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน ในโอกาสนำกำลังพลพร้อมคณะจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 38 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม จำนวน 17,100 ซีซี ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2567 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/7B08B ภาพ / ข่าว […]

อาชีวศึกษาลำปาง เยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง

จิตอาสา มทบ.32 ตามรอยพระบาท นำเยาวชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของชาติ ณ มิวเซียมลำปาง อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 และคณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง เพื่อศีกษาเรียนรู้แหล่งข้อมูลเชิงประวัติของชาติ โดย มิวเซียมลำปาง เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดลำปาง ซี่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร เมื่อ 20 เมษายน 2507 และเสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อ 28 มกราคม 2509 เพื่อให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ การศึกษาเรียนรู้แหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และตระหนักรู้ถึงพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ […]

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันอานันทมหิดล” วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. สำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 “วันอานันทมหิดล” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลจิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณศูนย์สาธารณสุขร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

อ.สูงเม่นจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

อ.สูงเม่นจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัว เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2566เวลา 10.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดแพร่ มอบหมาย นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น/ผอ.ศอ.จอส.อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นำหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัดแพร่ ระดับอำเภอสูงเม่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถนนสายหลัก ถนนสายรองพื้นที่ตำบลบ้านกาศ ศาสนสถาน ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำ(บริเวณหลัง อบต.บ้านกาศ) หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 249 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ […]

สภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาฯ

สภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 4 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ทิพดล สำราญรื่น ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ทินพันธุ์ รู้ให้ทาน สว.อก.สภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาพัฒนาฯของ สภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เเละภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตามโครงการ จิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (วันฉัตรมงคล) ณ บริเวณสระน้ำประมงหมู่บ้านหนองเฒ่า ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ครูเปิดใจ หลังเด็กถูกพรรคการเมืองเคลมผลงานจิตอาสา

เปิดใจครูเบลล์ แกนนำจิตอาสากลุ่มรักษ์ดีเชียงใหม่ โพสต์โซเชี่ยล ถูกพรรคการเมือง แย่งไม้กวาดจากมือเด็กสร้างภาพเคลมเป็นผลงาน เจ้าตัวเผยกลุ่มฯ ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์สาธารณะและหวังสิ่งตอบแทน และไม่ได้สนับสนุน จากกรณี สื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ แชร์โพสต์ของครูเบลล์ (สงวนชื่อ-สกุลจริง) แกนนำจิตอาสากลุ่มรักษ์ดีเชียงใหม่ ที่ออกมาติงความไม่เหมาะสมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง (พรรคทางเลือกใหม่) ที่ไปไหว้สักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มจิตอาสา ที่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนและประชาชนชาวเชียงใหม่ เกือบร้อยคนกำลังทำกิจกรรม Big Cleaning Day ที่บริเวณดังกล่าว แต่นักการเมืองกลุ่มนี้กลับไปเลียบๆเคียงๆ กับผู้ร่วมกิจกรรม จากนั้นได้แย่งไม้กวาดจากมือเด็กนักเรียนไปลงมือกวาดล้างพื้นหน้าอนุสาวรีย์ฯและเต๊ะท่าถ่ายภาพ จากนั้นถ่ายภาพหมู่นำไปโพสต์เคลมในเฟซบุ๊คของพรรคฯ ประหนึ่งว่าเป็นกิจกรรมของพรรคการเมืองดังกล่าว กระทั่งเจ้าภาพงานคือครูเบลล์ มาเห็นจึงแชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า “ไม่ถูกนะ งานนนี้เป็นของพวกเรา เราขออนุญาตเทศบาลเอง ติดต่อรถน้ำ หมักน้ำยาอีเอ็มมาอยางดี เด็กๆขนไม่ช้กวาดมากันเองจากบ้าน แต่พวกคุณมาแบบมือเปล่า มาเจอเราแบบบังเอิญ ทำมาเป็นเลียบๆเคียงๆ แล้วคว้าอุปกรณ์ไปจากมือเด็กๆ แล้วถ่ายรูปเอาไปสร้างภาพหน้าตาเฉย ว่าจะไม่พูดแล้วนะ แต่มันควรจะพูดให้เห็นความจริง ใช้ไม่ได้อ่ะ” ทั้งนี้ล่าสุดจากการตรวจสอบโพสต์ต้นทางของพรรคดังกล่าว หลังจากมีการแชร์ออกไปจำนวนมากของกลุ่มจิตอาสาและชาวเชียงใหม่ ที่ออกมาตำหนิพฤติกรรมดังกล่าวไปต่างๆนาๆ ของพรรคการเมืองนี้ […]

จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ หน้าบ้านน่ามอง จุดชมวิวบ้านแม่สามแลบ

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสบเมย มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ คงศิริ ปลัดอำเภอสบเมย นำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านน่ามอง จุดชมวิวบ้านแม่สามแลบ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะ และทำความสะอาดจุดบริการนักท่องเที่ยว (จุดชมวิวบ้านแม่สามแลบ) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ จุดชมวิวบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ และพนักงานเทศบาลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการกวาดเศษใบไม้ ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ คูเมืองประตูใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

อ.สูงเม่นจัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

อ.สูงเม่นจัด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2566 เวลา 09.30 น.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยดังกล่าว ณบริเวณหน้าวัดสิทธิวิมล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อำนวยการโดย นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น/ผอ.ศอ.จอส.อ.สูงเม่น จ.แพร่ มอบหมาย พ.ต.ท.กิตติพงษ์ กังวาลไกล สวญ.สภ.บ้านกวาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา และนำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชาชนจิตอาสาตำบลบ้านเหล่า ถวายความเคารพ กล่าวรายงาน และกล่าวคำปฏิญาณ ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ […]

(มีคลิป) มทบ.38/ศบภ.มทบ.38 ลงพื้นที่ช่วยรื้อซากอาคารเรียน

มทบ.38/ศบภ.มทบ.38 ลงพื้นที่ช่วยรื้อซากอาคารเรียน ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่ วัดบุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 พร้อม พ.ท.สรารักษ์ ชูสกุล ผอ.รพ.ค่ายสุริยพงษ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ,ชุด Army Barber Delivery และชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมการดูแลประชาชนชุมชนรอบค่าย โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด ให้บริการตัดผมฟรีแก่เด็กในห้วงปิดเทอม และให้บริการตรวจโรคทั่วไป คำแนะนำการป้องกันโรคจากสภาวะอากาศร้อนจัด จากชุดแพทย์ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ เพื่อการร่วมสร้างรอยยิ้ม แบ่งปันความสุขแก่ประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการในภาวะพึ่งพิง ในครึ้งนี้ด้วย เวลา 09.00 น. พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน ร้อย […]

ภ.จว.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยฯ

ภ.จว.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 14 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท ผบก.ภ.จว.พะเยา, พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา และ พ.ต.อ.สมพจน์ เอื้อสามาลย์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พะเยา ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง มัทนาวดี หิติ สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา ทำหน้าที่นายตำรวจเวร ศปก.ภ.จว.พะเยา นำข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวร ศปก.ภ.จว.พะเยา ประจำวันที่ 14 เม.ย.66 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จุดตรวจหน้า สภ.เมืองพะเยา

(มีคลิป) รร.สรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะช่วงสงกรานต์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส.เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2566 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก นำโดยนายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักเรียนร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.4 บก.ปทส.) โดย มอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมช่วยเก็บขยะบริเวณรอบๆ น้ำตก เพื่อร่วมรณรงค์ความสะอาดช่วงเทศกาลสงกรานต์

1 2 3 6