จิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมบริจาคโลหิต

จิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และ คุณบุณยนุช จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.ร.7 พร้อมคณะจิตอาสาของหน่วยฯ จำนวน 15 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 2,700 ซีซี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

จิตอาสาปลูกป่าฟื้นชีวิตแม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 น.ส.พัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอาวุโส อ.แม่แจ่ม/จิตอาสา 904 รหัส ก-186 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปลูกป่าฟื้นชีวิตแม่แจ่ม ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ระดับตำบลช่างเคิ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ประจำตำบลช่างเคิ่ง หมู่ที่ 10 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ส่วนราชการ คณะครูนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 คณะครูนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสมเด็จย่า ผู้ใหญ่บ้าน […]

สภ.บ้านกวาง จิตอาสาควบคุมโรคไข้เลือดออก

สภ.บ้านกวาง / ภ.จว.แพร่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 8 ส.ค.65เวลา13.00 น. พ.ต.ท.วีรยุทธ อรุณ สวญ.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ มอบหมายให้พ.ต.ท.วีระ แสงจันทร์ สวป.สภ.บ้านกวาง พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.บ้านกวาง รวมจำนวน 11 นาย ร่วมกับนายสิงหา ข่มอาวุธ นายก อบต.บ้านกวาง,นายอดิชัย รัตนวิมลชัย รรก.ผอ.รพ.สต.บ้านกวาง,จนท.อบต.บ้านกวาง/จนท.รพ.สต.บ้านกวาง /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน /ประชาชน ต.บ้านกวาง รวมจำนวนทั้งหมด 114 คน ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “วันแม่แห่งชาติ”โดยการร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสา

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดให้มีการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 99 ต้น ได้แก่ ต้นอินทนิล ต้นประดู่ ต้นมะค่าโมง ต้นหว้า ต้นพยุง ต้นจามจุรี ต้นรวงผึ้ง โอกาสนี้ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย นายวิทยา ทรงคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี และมีนักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้น […]

(มีคลิป) โครงการจิตอาสา สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

มทบ.33 ร่วมดำเนินโครงการจิตอาสา สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เมื่อ 4 ส.ค. 65 เวลา 08.30 น. มทบ.33 ร่วมดำเนินโครงการจิตอาสา สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมรื้อถอนบ้านผู้ยากไร้เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้กับ นาง กมล สุโธ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 1/5 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวอายุ 16 ปี มีฐานะยากจน สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มีความยากลำบากในการพักอาศัย มทบ.33 ดำเนินการโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 65 โดยร่วมกับผู้มีจิตกุศลร่วมกันบริจาคเงิน และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโคก หนอง นา โมเดล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จาก กองร้อย อส.แม่แจ่มที่ 7 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลจ ได้มีการปรับปรุงสถานที่ ขุดลอกคลองใส้ไก่ จัดการระบบน้ำ ในการเตรียมปลูกสมุนไพร เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(มีคลิป) ทต.ช่อแฮ จัดจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ทต.ช่อแฮจัดจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ นายอำเภอเมืองแพร่ ปลัดอำเภอ หน่วยงานราชการส่วนอำเภอเมืองแพร่ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ประชาชนจิตอาสาตำบลช่อแฮ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานร้านค้าชุมชน ตลาดหน้าวัดธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชโอรสในพระเจ้าปราสาท พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๑๗๕ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑ ตลอดระยะเวลาครองราชย์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เลื่องลือพระเกียรติยศในพระราโชบายทางคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศ รักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติและรับผลประโยชน์ทั้งทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชนต่างชาตินำเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงกวีและงานด้านวรรณคดีอันเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้น

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศาสนสถาน

จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3, กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พื้นที่ศาสนสถาน เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3, กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 นทพ.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน เพื่อเป็นการดูแลรักษาสถานที่ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2565

จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3 , จิตอาสา สนภ.3 นทพ. ร่วมช่วยงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3, กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 นทพ., มทบ.33 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2565 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกจุดจัดเตรียมภัตตาหารพระราชทาน ถวายแด่ พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือ อีกทั้งมอบอาหารให้แก่ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อ.พบพระ จ.ตาก จิตอาสาปลูกต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565

ฝ่ายปกครอง, ทหาร ,ตำรวจ ,ตชด.,ป่าไม้ บริหารและสมาชิกท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียน จิตอาสาและ ประชาชน ปลูกต้นไม้ (Green Day) ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จ.ตาก มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่บริเวณสามแยกที่พักสายตรวจบ้านวาเล่ย์ – สำนักงานป่าไม้ ที่ตก.6 ทั้ง 2 ข้างทาง ต.วาเล่ย์ อ พบพระ จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอำเภอพบพระ และเป็นการทดแทนป่าไม้ที่เสียหายจากการบุกรุก และการเกิดไฟป่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพบพระ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับภาคประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี […]