เดินหน้าแผนเชื่อมระบบราง ไทย ลาว จีน

รัฐบาลเดินหน้าแผนเชื่อมระบบราง ไทย ลาว จีน เตรียมสร้างสะพานข้ามโขงแห่งใหม่ หนองคาย-เวียงจันทร์ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง 5 ประเทศ ที่จริงแล้วทางรถไฟเชื่อมต่อไทยกับลาว เปิดใช้มาตั้งแต่ 5 มีนาคม 2552 หรือกว่า 13 ปีมาแล้ว เป็นเส้นทางรถไฟจากสถานีหนองคาย ฝั่งไทย วิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 สู่สถานีท่านาแล้ง ฝั่ง สปป.ลาว ระยะทางรวม 5.35 กม. ทว่าการเชื่อมต่อระบบรางระหว่างประเทศที่กำลังถูกพูดถึงขณะนี้ คือการเชื่อมต่อระบบรางทั้งรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ไทย-ลาว-จีน ที่จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสะพานข้ามโขงแห่งใหม่ในจังหวัดหนองคาย ฝั่งไทย สู่นครหลวงเวียงจันทร์ ฝั่ง สปป.ลาว ไปเชื่อมต่อกับรถไฟลาว-จีน สะพานข้ามโขงแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้น เป็นไปตามแผนของคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย ลาว และจีน ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น โดยจะสร้างร่วมกับ สปป.ลาว ซึ่งสะพานข้ามโขงแห่งใหม่นี้นอกจากจะเป็นจุดเชื่อมต่อ ไทย ลาว จีน แล้ว ยังถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มของการเชื่อมต่อ 5 ประเทศ จีน ลาว […]

จับตาตลาดทุเรียนไทย หลังกวางตุ้งปลูกทุเรียนสําเร็จ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เกษตรกรมณฑลม้าวหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงและพันธุ์หนามดําที่นําต้นกล้ามาจากมาเลเซีย โดยเริ่มปลูกครั้งแรก เมื่อปี 2561 ซึ่งประสบผลสําเร็จครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2565 โดยพื้นที่ทดลองเพาะปลูกทุเรียนทั้งสองพันธุ์นั้น ตั้งอยู่ที่ตําบลกวนจู เมืองม้าวหมิง ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกของนายเติ้ง ยู่เฉียง (Deng Yuqiang) มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 300 หมู่ (ประมาณ 125 ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกลิ้นจี่และไม้กฤษณา 200 หมู่ (ประมาณ 83.33 ไร่) และพื้นที่ทดลองปลูกทุเรียน 900 หมู่ (ประมาณ 41.66 ไร่) ปัจจุบัน มีต้นกล้าที่ติดตาต่อกิ่งแล้ว จํานวน 20,000 ต้น และคาดว่าจะติดตาต่อกิ่งเพิ่มเติมจนครบ 200,000 ต้นในอนาคต  ในช่วงก่อนเริ่มต้นการทดลองปลูกทุเรียน นายเติ้งฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรจีนตอนใต้ (South China Agricultural University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรชั้นนําของจีน ที่นครกว่างโจว รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียมาให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการทดลองเพาะปลูกทุเรียนด้วย นอกจากนี้ นายเติ้งฯ ยังได้เพิ่มเติมว่า พื้นที่ทดลองเพาะปลูกประกอบด้วยทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ แต่มีแผนที่จะพัฒนาสายพันธุ์มูซานคิงและหนามดําจากมาเลเซียเท่านั้น เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่มีมูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง  ขณะเดียวกันปฏิเสธไมไ่ด้เลยว่าทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจีน ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนอย่างมหาศาล ยังคงเป็นประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตนําเข้าทุเรียนสดเข้ามายังจีนได้ ซึ่งเมื่อปี 2564 จีนนําเข้าทุเรียนกว่า 421,500  ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในจํานวนดังกล่าว จีนนําเข้าทุเรียนจากไทยมากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการนําเข้าทุเรียนทั้งหมดของจีน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการนําเข้าทุเรียนอันมหาศาลนี้ ทําให้เกษตกรจีนเริ่มหันมาให้ความสนใจที่จะทดลองปลูกทุเรียนในจีน โดยเมื่อปี 2557 เกษตรกรจีนทดลองเพาะปลูกทุเรียนโดยใช้ต้นกล้าที่นําเข้ามาจากเวียดนามเป็นครั้งแรกที่มณฑลไห่หนาน ซึ่งเพาะปลูกเป็นผลสําเร็จเมื่อปี 2562 ดังนั้น การทดลองปลูกทุเรียนที่เมืองม้าวหมิงนับในครั้งนี้ นับเป็นความสําเร็จในการทดลองปลูกทุเรียนครั้งที่ 2 ของจีน ไทยในฐานะเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนที่สําคัญในภูมิภาค อาจต้องจับตามองความเคลื่อนไหวนี้ ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย […]

จีนแถลงประณามการเยือนไต้หวันของ “แนนซี” อย่างรุนแรง

3 ส.ค.65 Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเยือนไต้หวันของประเทศจีน โดยไม่สนใจการคัดต้านอย่างรุนแรงและการแสดงท่าทีอย่างจริงจังของฝ่ายจีน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลักการประเทศจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ ทั้ง 3 ฉบับอย่างร้ายแรง เป็นการบ่อนทำลายรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯอย่างร้ายแรง เป็นการรุกล้ำอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศจีนอย่างร้ายแรง เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรง และก็เป็นการส่งสัญญาณผิดพลาดอย่างร้ายแรงไปยังกลุ่มอิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน สำหรับเรื่องนี้ ฝ่ายจีนคัดต้านอย่างเด็ดขาดและขอประณามอย่างรุนแรง ได้แสดงท่าทีอย่างจริงจังและประท้วงอย่างรุนแรงต่อฝ่ายสหรัฐฯ ในโลกนี้มีแค่ประเทศจีนเดียว ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่แบ่งแยกไม่ได้ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่รัฐบาลเดียวที่สามารถเป็นตัวแทนของทั่วประเทศจีน มติ 2758 ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1971 ได้มีการรับรองในเรื่องนี้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เป็นต้นมา มีทั้งหมด 181 ประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนบนพื้นฐานหลักการประเทศจีนเดียว ซึ่งเป็นฉันทามติทั่วไปของประชาคมโลกและหลักการขั้นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจุบัน สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันกำลังเผชิญกับความตึงเครียดและความท้าทายที่รุนแรงรอบใหม่ สาเหตุที่แท้จริงก็คือ ทางการไต้หวันและฝ่ายสหรัฐฯได้พยายามเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง โดย “ใช้ไต้หวันในการควบคุมจีน” บิดเบือนทำลายหลักการประเทศจีนเดียวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรุกล้ำอธิปไตยของจีนและเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศจีน ยังได้บ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นางแนนซี เพโลซี เป็นผู้นำรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐฯคนปัจจุบัน […]

แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565

แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา จำนวน 41 ครั้ง สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลยูนนาน ประเทศจีนขนาด 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตากขนาด 1.7 – 5.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา จำนวน 41 ครั้ง ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงราย จ.พะเยา และ จ. เชียงใหม่ ที่มา : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดแนะแนวศึกษาต่อในจีน

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณ Han Shenglong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณ Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศจีน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจศึกษาต่อในประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม อาคารฉงซิน

(มีคลิป) สกัดจับ 10 ชาวจีน ข้ามโขงเตรียมเข้าเชียงใหม่

สกัดจับ 10 ชาวจีน หนีออกจากคิงส์โรมัน ข้ามโขงจะไปทำงานที่เชียงใหม่ เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 25 ก.ค. 65 โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, น.อ.จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผบ.นรข.เขตเชียงราย พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงแสน พ.ต.ท.มนตรี ภูมิสอาด ผบ.ร้อย ศปปข. พ.ต.ท.ณัฐวัตร มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ ร.ต.อ.วินัย เชยบาล ร.ต.ต.สงกรานต์ ปัญญาฟู รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ด.ต.สันติภาพ อานนท์ และ ส.ต.อ.กิตติ์ถนัตถ์ วงศ์พุฒิ ผบ.หมู่ด่าน ตม.เชียงแสน สนธิกำลังร่วมกับ ร.อ.ไพบูลย์ ขุนภิรมย์กิจ ร.ท.สัญญา จันจี พ.จ.อ.ชูศักดิ์ โพธิ์งาม พ.จ.อ.พิเชษฐ์ ดำชุม นรข.เขตเชียงราย […]

หางโจวเกมส์ กำหนด จัด 23 ก.ย.-8 ต.ค. 2023 หลังจากเลื่อนหนีโควิด

เอเชียนเกมส์ 2022 จีน ประกาศจัดแล้ว ระหว่างวันที่ 23 ก.ย.- 8 ต.ค. ปี 2023 หลังจากเลื่อนหนีโควิด มาเมื่อปีที่ผ่านมา เวลานี้ สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ทางเจ้าภาพ เอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจวเกมส์ ก็กำหนดแข่งขัน หลังจากที่ เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หรือ “หางโจวเกมส์” ซึ่งเดิมทีจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย.นี้ แต่ต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่สู้ดีนัก และยังไม่มีการประกาศกำหนดวันที่แน่นอนออกมา ล่าสุดมีรายงานว่า สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) และฝ่ายจัดการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2022 ได้กำหนดการณ์ใหม่ออกมาแล้ว โดยจะจัดระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม ในปี 2023 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีนเหมือนเดิม ทั้งนี้เมื่อเดือน เมษายน ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ออกมายืนยันแล้วว่า สนามแข่งขันกีฬาทั้ง […]

แจงความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทย – จีน

รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางซึ่งเป็นการขนส่งแห่งอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันการขนส่งทางรถไฟเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า สามารถลดต้นทุนทั้งด้านเวลา และค่าใช้จ่ายด้านโลจิติกส์ รวมถึงเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่จะช่วยสร้างศักยภาพและโอกาสใหม่่ทางการคำ การลงทุน ที่จะนำมาสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้ายที่สุด รัฐบาลจึงได้อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา มาตั้งแต่ปี 2560 โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นผู้ลงทุนโครงการ 100% โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง งานโยธา โดยฝ่ายจีนจะดำเนินการออกแบบ ควบคุมงาน และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน เป็นการลงทุนขนาดใหญ่และใช้ระบบเทคโนโลยีชั้นสูงที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาจึงมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาการเวนคืนที่ดิน และปัญหาการลงนามสัญญา 2.3 (งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร) นับตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศในปี 2562 โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดนโยบายให้เร่งรัดผลักดันการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งระหว่างประเทศ และถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่ยั่งยืน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพระบบโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวหน้าที่จะช่วยขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การผลักดันการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงจนสามารถเร่งรัดการดำเนินการสัญญางานโยธาของโครงการจนสามารถลงนามและก่อสร้างได้กว่า 10 สัญญา พร้อมทั้งได้ผลักดันการลงนามสัญญา 2.3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล […]

จีนเผยไตรมาส 2 GDP โตแค่ร้อยละ 0.4

วันที่ 15 ก.ค. ทางการจีนได้ออกมารายงานเศรษฐกิจประจำไตรมาส 2 ของปีนี้ โดย GDP ขยายตัว 0.4 % ในขณะที่ภาคการผลิต ขยายตัวเพียง 3.9 % พบว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ตัวเลขการค้าปลีกกลับยังคงขยายตัวอยู่ที่ 3.1 % ซึ่งสถานบันการเงินหลายแห่งได้วิเคราะห์ว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น มาจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาล และการล็อคดาวน์ในหลายพื้นที่ รวมทั้งเขตเมืองใหญ่และเขตเศรษฐกิจ จนกระทบต่อหลายห่วงโซ่อุปทาน ยกเว้นธุรกิจการค้าปลีกที่ยังคงเติบโต เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอีคอมเมิร์ซหลายแห่งต่างเร่งจัดทำโปรโมชั่นกระตุ้นการขาย แม้ว่าขณะที่ทางการจะเริ่มผ่อนปรนมาตรการแล้ว แต่ยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายเมือง ทำให้คาดการณ์กันว่า เศรษฐกิจจีนปีนี้จะเติบโตเพียง 3.4 % ต่ำกว่าที่ภาครัฐตั้งเป้าไว้ 5.5 % ที่มา : The Standard Wealth

เร่งเครื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย หรือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะหลังเหมือนข่าวคราวเงียบไปบ้าง แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลยังคงผลักดันอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้งานโยธาในเฟส1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีความคืบหน้าขึ้นมากว่า 12% และภายในปีนี้จะคืบหน้าไม่น้อยกว่า 20% คาดไม่เกินปี2570 หรือ5ปีจากนี้เฟส1จะสามารถวิ่งให้บริการได้ ส่วนเฟส2 นครราชสีมา-หนองคาย น่าจะได้เริ่มสร้างกลางปีหน้า มีเป้าวิ่งให้บริการเต็มรูปแบบได้ในปี2572 นั่นหมายความว่าไม่เกิน 7ปีจากนี้จะสามารถวิ่งให้บริการได้ครบทั้ง 2 เฟส กรุงเทพฯ ถึง หนองคาย ระยะทางกว่า 600 กม. เวลาไม่เกิน7ปีดังกล่าวถือว่าไม่นานนักที่จะรอคอยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อประชาชน รมว.ต่างประเทศจีน ยินดีโครงการคืบหน้า ในระหว่างที่นาย หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ 4-5 ก.ค.ที่ผ่านมา นอกจากได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ทำการหารือข้อราชการ ยืนยันความเป็นมิตรประเทศที่สำคัญในภูมิภาคและหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านแล้ว นายหวัง อึ้ ยังได้เข้าพบและหารือกับนายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยช่วงหนึ่งของการหารือ นายหวัง อี้ ได้แสดงความยินดีที่การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงของไทย – […]

เตรียมต้อนรับ นนท.จีนเข้าไทยกลุ่มแรก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาล ประกาศยกเลิกระบบ Thailand Pass ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้การเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติสะดวกมากขึ้น โดยช่วง 6 เดือนแรกตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 27 มิถุนายน มีจำนวนมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากอินเดีย , มาเลเซีย , สิงคโปร์ , สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ส่วนนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรป มีจำนวนการเดินทางลดลง เนื่องจากไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมเชื่อว่า หลังสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะมีนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกเดินทางเข้าประเทศไทยในเร็วๆ นี้ ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีการปลดล็อคผ่อนคลายหลายมาตรการแล้ว แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เปิดเที่ยวบินไทย-จีน เตรียมดึงดูด นทท.ครึ่งปีหลัง

นายกฯ ยินดีสัญญาณท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้น หลังจีนเริ่มเปิดเที่ยวบินไทย-จีน กำชับ เตรียมมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงความยินดี หลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน เปิดให้สายการบินสัญชาติไทย สามารถทำการบินระหว่างประเทศไทยและจีน ได้แล้วเบื้องต้น 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเริ่มจากเปิดให้ประชาชนในกลุ่มนักธุรกิจ นักเรียนและนักศึกษาก่อน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศแล้ว จึงถือเป็นสัญญาณดีในการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นกลุ่มหลักที่สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวประเทศไทย จึงเชื่อว่าหลังจากนี้ทางการจีนจะเริ่มทยอยเปิดการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นตามลำดับ น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมความพร้อมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลัง ตามที่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ไทยได้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ โดยยกเลิกระบบ Thailand Pass สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะในเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป จึงต้องเน้นย้ำเพื่อสร้างความรับรู้สำหรับชาวต่างชาติ พร้อมกับมีมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางมากขึ้น น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า แม้ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงมาก แต่รัฐบาลยังขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันป้องกันระมัดระวังการติดเชื้อ […]

1 2