เทพศิ​รินทร์​ พัฒนาสวนเกษตร

โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ ก่อสร้าง​โรงเรือนพัฒนา​พื้นที่​สวนเกษตร​ “DSC-SMART​ FARM​ “ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ ร่วมกับ​ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI ก่อสร้าง​โรงเรือนพัฒนา​พื้นที่​สวนเกษตร​ ของโรงเรีย​นเทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ เพื่อใช้​ในการจัดการเรียนรู้​เชิงปฏิบัติการ​เกษตร​สมัยใหม่​ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ บนพื้นที่​สวนแปลงเกษตร​ ในระบบสหกรณ์​นักเรียน​ของ​โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ โรงเรียน​ใน​โครงการ​กองทุน​พัฒนา​เด็ก​และ​เยาวชน​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​(กพด.)​ ตาม​พระราชดำริ​ฯ