8251

(มีคลิป) จับลอบตัดไม้ประดู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา

ตชด.ร้อย 336 จมูกไวได้กลิ่นมีการลอบตัดไม้ประดู่ในเขตไทยใกล้ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เลยสนธิกำลังกับหน่วยงานข้างเคียงเข้าไปจับกุม ได้ไม้ประดู่แปรรูปหน้าขนาดใหญ่ ซ่อนในลำห้วย รอการลำเลียงส่งนายทุนเพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย ตชด.336 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สำเริง ชำนาญ รอง ผบ.ร้อย ตชด. 336 , หน.ชป.ข่าว ร้อย ตชด.336 พร้อม กำลังพล จำนวน 7 นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 2 (อ.เมือง) , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 (ม่อนตะเเลง) , เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จ.เเม่ฮ่องสอน , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำเพียงดิน , เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการสกัดกั้น กกล.นเรศวร […]

แม่ฮ่องสอน หาแนวทางดูแลปัญหาชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หาแนวทางการดูแลปัญหาชายแดนร่วมแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และคณะ ที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ร่วมเพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2566 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกันหารือถึงปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงด้านตางๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีระยะแนวชายแดนกว่า 485 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภายในปีนี้ สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขปัญหาตามตะเข็บแนวชายแดน ทั้ง ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาไฟป่า […]

ผู้ลี้ภัยเมียนมา ทยอยกลับภูมิลำเนา

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การสู้รบในประเทศเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ได้เกิดการปะทะกันหลายครั้ง ระหว่างทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง/กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ในพื้นที่อำเภอเมียวดี และอำเภอวาเล่ย์ใหม่ จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้ามของอำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทำให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ได้อพยพข้ามมายังฝั่งไทย นั้นในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองกำลังนเรศวร รับผิดชอบอำนวยการดูแล ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ร่วมกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านหมื่นฤาชัย และบ้านเซอทะ โดยได้ดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม มีรายละเอียดดังนี้ ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก, จังหวัดตาก, กองกำลังนเรศวร และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดูแล ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) […]