บุกจับโกดังหาดใหญ่ ไลฟ์สดขายบุหรี่ไฟฟ้า

สอบสวนกลาง (CIB) บุกจับโกดังหาดใหญ่ ไลฟ์สดขายบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางกว่า 5 แสนบาท สอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) จับกุม น.ส.อริสา (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี มีความผิดฐาน “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งห้ามขาย หรือห้ามให้บริการบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 29/9,56/4 และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ลง 28 มกราคม 2558” โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจับกุมได้ที่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ต้องหาลักลอบจำหน่ายน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นกัญชาทาง Facebook เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม […]