สตช.ชี้แจง ขั้นตอนออกใบสั่ง 3 รูปแบบ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงขั้นตอนการออกใบสั่งและชำระค่าปรับจราจรกับบีบีซีไทยว่า หากตำรวจพบผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นการพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า หรือความผิดที่ตรวจพบโดยกล้องตรวจจับต่าง ๆ ตำรวจจะออกใบสั่งด้วยวิธีการ 3 รูปแบบ การเขียนใบสั่งเล่ม (การกระทำผิดแบบซึ่งหน้า) ใบสั่งจากภาพกล้องวงจรปิดส่งไปทางไปรษณีย์ ใบสั่งจากเครื่อง E – TICKET (ใบสั่งออนไลน์)ผู้กระทำผิดจำเป็นจะต้องมาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะหากเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละประเภท เจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหนังสือแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระค่าปรับในใบสั่งโดยให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ได้รับแจ้งเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันส่ง และต้องชำระค่าปรับภายใน 15 วัน นับแต่วันรับที่ได้รับแจ้งกรณีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบเตือน และผู้กระทำความผิดยังไม่มาชำระค่าปรับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งข้อมูลไปยังกรมขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการตามมาตรการงดออกเครื่องหมายเสียภาษีประจำปี และพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มาชำระค่าปรับ หากไม่มาพบตามหมายเรียก 2 ครั้ง ก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขออนุมัติออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุถึงช่องทางชำระค่าปรับได้หลายช่องทาง คือ ทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทุกธนาคาร และตู้บุญเติม จุดบริการชำระเงินอื่น ๆ […]

AIS สานพลัง ตร.ไซเบอร์ เข้าจับกุมมิจฉาชีพ

AIS สานพลัง ตำรวจไซเบอร์ เข้าจับกุมมิจฉาชีพ ทลายแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์ ตรวจค้น 8 จุด ทั่วกรุงเทพฯ ตรวจยึดเครื่องสัญญาณ IP PBX จำนวน 43 เครื่อง พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดสะท้อนการทำงานเชิงรุก เจอ จับ จริง ตั้งเป้าปกป้องลูกค้าและประชาชนจากมิจฉาชีพ หลังจากที่เอไอเอสเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1185 AIS Spam Report Center ผ่านการทำงานร่วมกับ กสทช., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ตำรวจไซเบอร์ โดย AIS ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า รวมถึงได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งเบอร์โทรและ SMS และหากพบว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ ก็จะทำการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง ตำรวจไซเบอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภัยไซเบอร์โดยตรง อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ฝ่ายความมั่นคงเข้าจับกุมมิจฉาชีพแก็งคอลล์เซ็นเตอร์ ที่หลอกลวงประชาชนได้สำเร็จ ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป จึงนับว่าเป็นผลจากการร่วมทำงานเชิงรุกระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องลูกค้าและประชาชนจากมิจฉาชีพ นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า “จากกรณีปัญหามิจฉาชีพละเมิดการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน […]

ผบ.ตร. สั่งห้าม ตร. สูบกัญชาบนโรงพัก

 ผบ.ตร. ออกคำสั่ง ห้าม ตร. สูบ กัญชา-กัญชงบนโรงพัก-สถานที่ราชการในสังกัด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร) ลงนามในบันทึกข้อความที่ 0011.14/2565 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร.ระบุ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป สามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายกัญชา หรือสารสกัดจากกัญชาได้ ยกเว้น 1.การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ 2.การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร และ 3.การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร นั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงาน ในสังกัดตร. เป็นไปอย่างสอดคล้องและเหมาะสม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  1.ให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 และประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 รวมถึงกฎหมาย หรือประกาศอื่นใดที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 2.กำหนดให้สถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นพื้นที่ “ห้ามสูบ กัญชาหรือกัญชง” ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อันจะเป็นการรบกวน ประชาชนผู้ติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการของ ตร.  3.ให้หัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตร. ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชาหรือ กัญชง เพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของ ตร. รวมทั้งสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามีให้มีการใช้กัญชาหรือ กัญชง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ  4.ให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัด ตร. มิให้กระทำการ ที่ทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในสถานที่ราชการ หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พิธีมอบทุนสนับสนุนแก่ข้าราชการตำรวจ

พิธีมอบทุนสนับสนุนแก่ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” วันนี้ อังคารที่ 5 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนแก่ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565 (ระยะที่ 1) โดยมี พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม, พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร., พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม […]

ตร.ยัน!! ไม่มีโทรให้จ่ายค่าปรับ-ขู่ออกหมายจับ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ชี้ไม่มีการปฏิบัติโดยวิธีการโทรศัพท์ไปทวงให้ชำระค่าปรับ และโอนเงินเพื่อชำระค่าปรับอย่างแน่นอน หลังมีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจจราจร โทรศัพท์ถึงประชาชน ทวงเงินค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างชำระ  หากมีการกระทำผิดกฎหมายจราจร กรณีถูกกล้องตรวจจับ เจ้าพนักงาน จะนำส่งใบสั่งจราจรตามข้อหาที่กระทำความผิด ไปให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ชำระค่าปรับได้หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร ตู้บุญเติมไปรษณีย์ทุกสาขา หรือ สามารถเดินทางไปชำระได้ที่สถานีตำรวจทุกสถานี  ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระ ค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด ตำรวจจะออกใบเตือนส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเช่นเดียวกัน เพื่อแจ้งเตือนให้ชำระค่าปรับ ไม่มีวิธีการให้เจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งให้ชำระค่าปรับและโอนเงินมาให้โดยตรง  หากมีการออกหมายเรียก จะดำเนินการเน้นหนักไปที่ผู้กระทำความผิดซ้ำซาก และเป็นข้อหาที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ส่วนการออกหมายจับ จะดำเนินการหลังจากมีการออกหมายเรียกไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและผู้กระทำผิดไม่มาพบพนักงานสอบสวน จากนั้น จึงจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติออกหมายจับ