อบจ.แพร่ โชว์ความสวยงามถ้ำผานางคอย

อบจ.แพร่ โชว์ความสวยงามถ้ำผานางคอย พาคณะชมรมข้าราชการบำนาญ จ.แพร่เยี่ยมชม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.อ.รณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.แพร่ นายวิวัฒน์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะชมรมข้าราชการบำนาญ จังหวัดแพร่ ในการเข้าเยี่ยมชมถ้ำผานางคอย ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่ง อบจ.แพร่ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาถ้ำผานางคอยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจเมื่อมาเที่ยวชม