นายก ทต.เด่นชัย ลงพื้นที่ดูการปรับพื้นผิวถนน

นายก ทต.เด่นชัยลงพื้นที่ดูการปรับพื้นผิวถนนสายบ้านห้วยกูดไปบ้านแพะโรงสูบ เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลเด่นชัย ลงพื้นที่การนำหินคลุกปรับพื้นผิวถนนสายบ้านห้วยกูดไปยังบ้านแพะโรงสูบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนน ในการนี้เทศบาลตำบลเด่นชัย ขอขอบพระคุณ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์หินคลุก จำนวน 54 คิว ในการปรับพื้นผิวถนนในครั้งนี้

แพร่ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์ ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกับอำเภอเด่นชัย และเทศบาลตำบลเด่นชัย จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี นายกองโทอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เปิดกรวยถวายสักการะและนำกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี กล่าวเปิดโครงการฯ โดย นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ภายในงานมีกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว […]