ทน.แม่สอด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ

“นายกฯ เสริฐ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ สท.นุ้ยส์ เมืองฉอด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ จากช่างซ่อมประปาขุดดินไปตัดถูกสายไฟใต้ดิน ทำให้ไฟฟ้าถนนดับทั้งเส้น แก้ไขให้ชาวบ้านแล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2565 นายเอนก ตันคำแดง หรือ สท.นุ้ยส์ เมืองฉอด เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สด จ.ตาก ได้รับการประสานมาจาก สนง.ประปาแม่สอด ว่า มีเหตุเกิดจากความเข้าใจผิดของช่างผู้รับเหมาซ่อมท่อประปา ตัดท่อผิด ไปโดนท่อร้อยสายไฟฟ้าส่องสว่าง ถ.สายอินทรคีรี อ.แม่สอด บริเวณตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหอมจันทร์ เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับทั้งเส้น จึงรายงานให้ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ให้รับทราบปัญหา จากนั้นดำเนินการประสานช่างน้อย (ช่างไฟฟ้าเทศบาลนครแม่สอด) ให้ลงพื้นที่รีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ไฟฟ้ากลับมาส่องสว่างเหมือนเดิม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อ แม่ พี่ น้อง ที่สัญจรไปมา และแก้ไขให้เสร็จสินไฟฟ้าส่องสว่างได้ตามปกติแล้ว

นายกเล็กนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับวัคซีนโควิด

นายกเล็กนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และ ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามโครงการ “เทศบาลนครแม่สอด ห่วงใยประชาชน” เน้นย้ำให้ประชาชนอย่าประมาท โควิดยังไม่หมดไป ขอให้สวมหน้ากากหน้าอนามัย และ ฉีดวัคซีน เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วย นายกรรณ กัณฑ์นิล นายกรณพงษ์ คงปาน รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1 -3 ตามโครงการ “ เทศบาลนครแม่สอด ห่วงใยประชาชน” ณ คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และ จิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ กล่าวว่า คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้เปิดทำการฉีดวัคซีน ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป เข็ม 1 -3 โดย […]