ฝนหนัก​ อ.พร้าว เสาไฟฟ้าล้มไฟดับ​ ดินสไลด์ปิดทาง​

ฝนหนักมาก​ อ.พร้าว​ ได้รับผลกระทบหลายจุด​ ทางเบี่ยงจุดก่อสร้างสะพานขาด​ เสาไฟฟ้าล้มไฟดับ​ ดินสไลด์ปิดทาง​ อำเภอประสานหน่วยงานแก้ไขแล้ว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565​ อำเภอพร้าว​ รายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอพร้าว อย่างต่อเนื่อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพร้าว ได้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้มีผลรายงานการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ว่า​ ได้เกิดน้ำเอ่อท่วมทางเบียง บริเวณที่ก่อสร้างสะพานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว​ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นสะพานบริเวณหน้าวัดแม่กอย หมู่ที่​ 6 ต.เวียง อ.พร้าว ทางเทศบาลเวียงพร้าว ใด้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ราษฎรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน นอกตากนี้ยังมีรายงานว่า​ ได้เกิดต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า บริเวณหน้าสุสานบ้านป่าหวาย หมู่ที่​ 7 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว ทำให้ไฟฟ้าดับ การไฟฟ้า​ อ.พร้าว ได้ดำเนินการแก้ไขและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว​ รวมถึงยังได้รับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางว่า​ มีเสาไฟฟ้าแรงสูงเอียง อาจจะล้มลงมาและทำให้เกิดไฟดับได้ การไฟฟ่า ​อ.พร้าว ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนกรณีดินโคลนไหลลงมาปิดเส้นทางเข้าไปจุดท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้ประสาน อบต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย […]