จับตาตลาดทุเรียนไทย หลังกวางตุ้งปลูกทุเรียนสําเร็จ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เกษตรกรมณฑลม้าวหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงและพันธุ์หนามดําที่นําต้นกล้ามาจากมาเลเซีย โดยเริ่มปลูกครั้งแรก เมื่อปี 2561 ซึ่งประสบผลสําเร็จครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2565 โดยพื้นที่ทดลองเพาะปลูกทุเรียนทั้งสองพันธุ์นั้น ตั้งอยู่ที่ตําบลกวนจู เมืองม้าวหมิง ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกของนายเติ้ง ยู่เฉียง (Deng Yuqiang) มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 300 หมู่ (ประมาณ 125 ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกลิ้นจี่และไม้กฤษณา 200 หมู่ (ประมาณ 83.33 ไร่) และพื้นที่ทดลองปลูกทุเรียน 900 หมู่ (ประมาณ 41.66 ไร่) ปัจจุบัน มีต้นกล้าที่ติดตาต่อกิ่งแล้ว จํานวน 20,000 ต้น และคาดว่าจะติดตาต่อกิ่งเพิ่มเติมจนครบ 200,000 ต้นในอนาคต  ในช่วงก่อนเริ่มต้นการทดลองปลูกทุเรียน นายเติ้งฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรจีนตอนใต้ (South China Agricultural University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรชั้นนําของจีน ที่นครกว่างโจว รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียมาให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการทดลองเพาะปลูกทุเรียนด้วย นอกจากนี้ นายเติ้งฯ ยังได้เพิ่มเติมว่า พื้นที่ทดลองเพาะปลูกประกอบด้วยทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ แต่มีแผนที่จะพัฒนาสายพันธุ์มูซานคิงและหนามดําจากมาเลเซียเท่านั้น เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่มีมูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง  ขณะเดียวกันปฏิเสธไมไ่ด้เลยว่าทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจีน ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนอย่างมหาศาล ยังคงเป็นประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตนําเข้าทุเรียนสดเข้ามายังจีนได้ ซึ่งเมื่อปี 2564 จีนนําเข้าทุเรียนกว่า 421,500  ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในจํานวนดังกล่าว จีนนําเข้าทุเรียนจากไทยมากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการนําเข้าทุเรียนทั้งหมดของจีน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการนําเข้าทุเรียนอันมหาศาลนี้ ทําให้เกษตกรจีนเริ่มหันมาให้ความสนใจที่จะทดลองปลูกทุเรียนในจีน โดยเมื่อปี 2557 เกษตรกรจีนทดลองเพาะปลูกทุเรียนโดยใช้ต้นกล้าที่นําเข้ามาจากเวียดนามเป็นครั้งแรกที่มณฑลไห่หนาน ซึ่งเพาะปลูกเป็นผลสําเร็จเมื่อปี 2562 ดังนั้น การทดลองปลูกทุเรียนที่เมืองม้าวหมิงนับในครั้งนี้ นับเป็นความสําเร็จในการทดลองปลูกทุเรียนครั้งที่ 2 ของจีน ไทยในฐานะเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนที่สําคัญในภูมิภาค อาจต้องจับตามองความเคลื่อนไหวนี้ ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย […]

รวมกลุ่มขายทุเรียน ให้พ่อค้ามารับซื้อถึงสวน ส่งออกจีน

จ.ตาก ชาวบ้าน อ.พบพระ รวมกลุ่มขายทุเรียนให้พ่อค้ามารับซื้อถึงสวน กก.120 บาท ส่งออกจีน คาดว่าปีนี้ได้เงิน 10 ล้าน เข้าหมู่บ้านแน่นอน เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ 6 อ.พบพระ จ.ตาก กล่าวถึงชาวบ้านรวมไทยพัฒนา 8 จัดตั้งโดยกองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จัดสรรพื้นที่ทำกิน (โครงการ พพพ.) ให้ชาวบ้านใน อ.พบพระ มานานกว่า 30 ปี ให้ครอบครัวทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารกองหนุน และครอบครัวอยู่พื้นที่ป่าคลองลาน ได้ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ครัวเรือนละ 20 ไร่ พื้นที่ปลูกบ้าน 2 งาน พร้อมบ้าน 1 หลัง ให้กล้าพันธุ์ไม้ไผ่ตง ลำไย ลิ้นจี่ กาแฟ อะโวคาโด และอื่นๆมาปลูก ก่อนนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด […]

สนภ.3 ศึกษาดูงาน ” การปลูกทุเรียนหมอนพระร่วง “

เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สนภ.3 นทพ ได้เข้าศึกษาดูงาน ” การปลูกทุเรียนหมอนพระร่วง ” ของ กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน บ้านตึก ห้วงระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถเพิ่มรายได้ในครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ  ไร่สานฝัน ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

(มีคลิป) สุดฮือฮา ทุเรียนต้นแรกของ อ.แม่ริม อยู่ในปางช้าง

สุดฮือฮา ทุเรียนต้นแรกของ อ.แม่ริม อยู่ในปางช้าง เรียกพันธุ์ล่องหน คนเห็นไม่เคยได้กิน เรื่องราวสุดฮือฮา เมื่อมีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้สังเกตุเห็นต้นทุเรียนอยู่ริมลำธารแม่สา กำลังออกผลจำนวนมาก สร้างความแปลกใจเพราะไม่ปรากฎว่า อำเภอแม่ริม ในป่าจะมีต้นทุเรียนจึงพากันชี้ให้กันดูด้วยความสนใจ ซึ่งอาจจะได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนต้นแรกของอำเภอที่ออกผลผลิตให้เห็น ในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางเข้าไปดู ก็พบว่าเป็นต้นทุเรียนมีความสูงประมาณ 7 เมตร อยู่กลมกลืนกับป่าริมลำธารแม่สาในพื้นที่ของปางช้าง กำลังออกผลเท่าที่สังเกตุเห็นมีประมาณ 10 ลูก จากรูปร่างลักษณะน่าจะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ลูกเท่าผลส้มโอ ทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามทางพนักงานปางช้างแม่สา ก็บอกว่าเห็นต้นทุเรียนต้นนี้เมื่อประมาณ 5 ปี เป็นต้นไม่ใหญ่กลมกลืนกับต้นไม้อยู่ริมลำธารเส้นทางเดินของช้างซึ่งน่าจะเติบโตจากนักท่องเที่ยวทิ้งเม็ดทุเรียนลง และดินในบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์และช้างเดินผ่านจะมีมูลช้าง จึงน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างดีทำให้ทุเรียนโตขึ้น และเคยทราบว่ามีการออกผลมาเมื่อปีที่แล้วเห็นออกผลมาจำนวนหนึ่งจึงได้มีการห่อผลไว้ ปรากฎว่าผลหายไปหมด จึงเรียกว่าพันธุ์ล่องหน ไม่ทราบว่ามีใครมาแอบเอาไป ในครั้งนี้มีผลออกมาให้เห็นจำนวนหลายผล ทางผู้ดูแลจะได้ทำการห่อผลเพื่อให้ผู้บริหารปางช้างได้ลิ้มรส เพื่อจะต่อยอดขยายพันธุ์ ถือว่าเป็นทุเรียนต้นแรกของอำเภอแม่ริม ที่สามารถมาชมได้ ในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามผู้ที่เคยลิ้มรสทุเรียนต้นนี้มาก่อน ทราบว่ามีรสชาติที่หอมอร่อยมาก เนื้อหนาหวาน คือโดยร่วมแล้ว อร่อยกว่าทุเรียนทั่วไป สำหรับผู้ที่ได้ลิ้มรสทุเรียนมาก่อน จะเป็นกลุ่มผู้ดูแลช้าง หรือควาญช้างที่มาพบเห็นและนำไปกินกัน และเก็บเป็นความลับมาตลอด 2 ปี ที่ออกลูก จนปีนี้ผลทุเรียนออกให้เห็นกัน […]