โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพี่น้องประชาชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น สำหรับการดำเนินการ โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ในห้วงที่ผ่านมา มีหน่วยดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ ในพื้นที่ 10 ค่ายทหาร รวมทั้งสิ้น 54 หน่วย รายละเอียดดังนี้1.) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก2.) โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่3.) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) […]

จอมพลังค่ายจิรประวัติ ร่วมแข่งขันชักกะเย่อ

ตามที่ จังหวัดนครสวรรค์, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์, เทศบาลนครนครสวรรค์, การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์, ชมรมกีฬาชักกะเย่อจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล “นครสวรรค์พันธุ์แกร่ง” ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 สำหรับการแข่งขันดังกล่าว ใช้กติกาสากล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ทีมๆ ละ 8 คน โดยจำกัดน้ำหนักรวมในทีมแต่ละประเภท โดยแข่งขัน จำนวน 3 เซต อีกทั้ง การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ได้ถูกบรรจุเป็นประเภทกีฬาของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี 2566 ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยสมาคมกีฬาชักคะเย่อแห่งประเทศไทย ด้วย ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันชักกะเย่อ จำนวน 2 ทีม […]

ลงพื้นที่จัดทำบัตรประจำตัว ปชช. ให้ผู้ป่วยติดเตียง จ.นครสวรรค์

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดนครสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ ได้เดินทางไปจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับนางเจริญ บุญมา ผู้สูงอายุ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง อายุ 87 ปี ที่นายอำเภอได้อนุมัติให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ของบุคคลสัญชาติไทย หลังจากที่เป็นบุคคลตกหล่นไม่มีเอกสารทางการทะเบียนมาถึง 87 ปี ต่อจากนี้คุณยายสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการจากภาครัฐ ไม่ว่าการรักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆ ของบุคคลสัญชาติไทย และได้มอบถุงยังชีพให้เป็นกำลังใจคุณยายจำนวน 1 ชุดครับ