ป.ป.ส. ภาค 5 จัดนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย”

สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ร่วมจัดนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย” ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดน่าน ส่งเสริมการประโยชน์จากพืชกระท่อมในทางเศรษฐกิจ วันนี้ (23 มิ.ย. 65) ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 36 และยุติธรรมพบประชาชน ณ โรงแรมน้ําทองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ปปส. ภาค 5 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน โดยได้กำหนดประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ,การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ ,การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ,การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดี จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ ขึ้น ในการนี้สำนักงาน ปปส. ภาค 5 […]