(มีคลิป) ตรวจเยี่ยม “น้ำพุร้อนสันกำแพง” สร้างความั่นใจ นทท.

“น้ำพุร้อนสันกำแพง” นักท่องเที่ยวเริ่มเที่ยวกันแล้ว มั่นใจเที่ยวปลอดภัย นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/หน.ศปก.อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสงกราน์ ราชธานี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นายวิเวก คำราพิช สาธารณสุขอำเภอแม่ออน ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง โดยมีนายปิยวรรษ์ บุญโชติ ผู้จัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง พาเยี่ยมชมกิจการฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่อนคลาย โดยเน้นย้ำให้กิจการน้ำพุร้อนปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม น้ำพุร้อน อาบน้ำแร่ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอแม่ออน โดยรายได้ส่วนหนึ่งของกิจการน้ำพุร้อนจะนำมาพัฒนาชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ต่อไป

(มีคลิป) วันสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ”น้ำพุร้อนสันกำแพง”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.2565 ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.ม่ออน จ.เชียงใหม่ ชึ่งเป็นวันพักผ่อนสิ้นสุดสัปดาห์ ได้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะจุดแช่เท้ามีการมานั่งแช่เท้า ชึ่งมีความเชื่อกันว่า น้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับเท้าได้ ชึ่งอุณหภูมิที่สามารถแช่เท้าได้ไม่ร้อนจนเกินไปในระดับ 40-45 องศาฯและ 45-50 องศาฯ และที่ขาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้คือการนำไข่ไก่ หรือ ไข่นกกระทา ไปแช่น้ำพุร้อน จะได้รสชาติไข่ต้มน้ำพุร้อนที่มีรสชาติจากกลิ่นไอของแร่ธาตุไปอีกรูปแบบหนึ่ง หรือ นักท่องเที่ยวต้องการนอนแช่น้ำทั้งตัว เป็นห้องแยกชายและหญิงมีด้วยเช่นกัน