เชียงใหม่ลดแรงดันจ่ายน้ำหลายพื้นที่ เหตุน้ำปิงหลาก

ให้สถานีผลิตน้ำป่าแดด ไม่สามารถผลิตน้ำได้เต็มอัตรากำลัง จึงมีความจำเป็นต้องลดแรงดันจ่ายน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือหยุดไหลในหลายพื้นที่ของ อ.หางดง อาทิ ต. หนองควาย ต. แม่เหียะ ต. ป่าแดด ต. บ้านแหวน ต. สันผักหวานขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แล้ว