จิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมบริจาคโลหิต

จิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และ คุณบุณยนุช จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.ร.7 พร้อมคณะจิตอาสาของหน่วยฯ จำนวน 15 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 2,700 ซีซี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิต/อวัยวะ

กาชาดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระพันปีหลวงฯ วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 09.00 – 17.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมบ้านเทิดไทย หมู่ที่ 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน […]

กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิตและเปิดป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติฯ อ.แม่ฟ้าหลวง วันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 09.00-14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 293 ราย บริจาคได้ 199 ราย ได้ปริมาณโลหิต 72,650 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา […]

พช.ลำปาง จัดบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

พช.ลำปาง จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ อาคารไตรลักษณ์ สุสานไตรลักษณ์ (หลวงพ่อเกษม เขมโก) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมการกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภองาวและอำเภอใกล้เคียง การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง […]

(มีคลิป) มทบ.38 นำกำลังพล จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต

มทบ.38 นำกำลังพล จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ ธนาคารเลือด รพ.น่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 นำกำลังพล จิตอาสา บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤตโควิด 19 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 15 นาย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งหมด 6,750 ซีซี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพบก ในการเป็นทหารพระราชา

(มีคลิป) นศท.จิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต

นฝ.นศท.มทบ.38 นศท.จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ ธนาคารเลือด อาคารสิริเวชรักษ์ชั้น 3 รพ.น่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน พ.ท.ชรินทร์ สุวรรณะ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.38 นำกำลังพล และ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทั้งนี้ ยังเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ต้องการรับโลหิตในการรักษา และเพื่อช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 5.400 ซีซี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักในการเทิดทูนและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติต่อไป

รับบริจาคโลหิตสำนักงานคุมประพฤติ

รับบริจาคโลหิตสำนักงานคุมประพฤติ (บ้านกล้วยแพะ)วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบหมายให้ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติ (บ้านกล้วยแพะ) และโรงพยาบาลลำปาง รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สำนักงานคุมประพฤติ (บ้านกล้วยแพะ) จังหวัดลำปาง ได้โลหิตจำนวน 57 ราย คิดเป็น 22,800 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา 8 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 8 ราย

เชิญชวน ร่วมกิจกรรมและบริจาคโลหิต

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมและบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมและบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2565 วันนี้ (21 ก.ค. 65 ) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2565 ที่ ประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมในวันนี้ สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นรวม 3 วัน […]

ยอดบริจาคเลือดวันเดียวทะลุ 100 คน

จ.แพร่ ปลุกพลังความเป็นฮีโร่ยอดบริจาคเลือดวันเดียวทะลุ 100 คน ได้เลือดช่วยเหลือสภากาชาดและสำรองคลังเลือดจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดแพร่ Yec หอการค้าจังหวัดแพร่ร่วมกับภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานเวลา 09.00 นวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมแพร่นครา นายวิเชียร อนุศาสนนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวคุณเริ่มต้นบริจาคโลหิตพร้อมกัน เพื่อนำเลือดให้ช่วยเหลือแก่สภากาชาดไทยและเพิ่มเลือดในคลังเลือดสำรองของจังหวัดแพร่ โดยในวันนี้มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตจำนวนรวม 124 ราย และสามารถบริจาคผ่านได้จำนวน 107 คนโดยมาจากผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล ทั้งชาวแพร่และจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น หอการค้าจังหวัดแพร่ ,กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ,วิทยาลัยเทคนิคแพร่, ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิลไวด์ ,โรงแรมแพร่นครา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่, สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, บริษัทนิวเจนมอเตอร์จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบสพีซี , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่, บริษัทเอปิโ เลียม ,หจกพีทีดีแพร่รีไซเคิล, คณะกรรมการ yec หอการค้าจังหวัดแพร่ ,โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเป็นอย่างดีซึ้งหอการค้าและ yec หอการค้าจังหวัดแพร่ จะได้เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดบริจาคโลหิตของจังหวัดแพร่จากต่อเนื่องอีกต่อไป โดยวางแผนว่าจะมีการรับบริจาคแบบนี้ในทุกๆ 3 เดือน โดยกำหนดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งต่อๆไปดังนี้ ปี2565 […]

รพ.มหาราชฯ รับมอบเสื้อโครงการบริจาคโลหิต

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเสื้อโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ทนพญ. นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด และ ทนพ.บรรพต แสงคำนาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 พร้อมคณะ ในโอกาสมามอบเสื้อโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จำนวน 50 ตัว ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 33 โดยการนำของ พ.อ. สุทธิพงศ์​ งาเวียง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด ชั้น 1 […]

กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ อ.แม่สาย

กาชาดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ อ.แม่สาย วันที่ 8 ก.ค. 65 เวลา 09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิก กลุ่มที่ 8 และหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ปกครองอำเภอแม่สาย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยวันนี้มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 495 ราย บริจาคโลหิตได้ 298 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 109,100 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 36 ราย บริจาคอวัยวะ 39 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 31 ราย

กาชาด รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

เมื่อ​วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 กาชาด สายเวรวันพฤหัสบดี นำโดย กาชาด สายเวรพฤหัสบดี รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อ​วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 กาชาด สายเวรวันพฤหัสบดี นำโดย นางลัดดา สดายุรัตน์ พร้อมที่ปรึกษา สมาชิก ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและร่างกาย ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ โดยมีประชาชนออกมารับบริจาค เป็นจำนวนมาก ผู้ที่จะบริจาคโลหิตต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่.

1 2