ชาวต.นาเกียน รวมพลังบวชป่าต้นน้ำนาเกียน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2565 นายชนพัฒน์ เงินสุเจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โขงพร้อมชาวบ้านจัดโครงการสืบชะตาไม้และบวชป่า เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อต้องการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะป่าบริเวณต้นน้ำลำธารช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญคือ สร้างความสำนึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาธรรมชาติ ณ.ป่าต้นน้ำบ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่