49817

(มีคลิป) เมืองสามหมอกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 51.81

จังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงผลการดำเนินงานคณะทำงานเศรษฐกิจและความก้าวหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 44,850 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.18 คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีละประมาณ 290 ล้านบาท พบปัญหาการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงให้กำกัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม การลงทะเบียน เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มชาติพันธุ์มีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารและบางพื้นที่ ไม่มีสัญญาณ Intenet เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน พร้องด้วย คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวผลการดำเนินงานคณะทำงานเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดเล็ก) ประจำปีงบประมาณ 2565 และความก้าวหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดคือ “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ ”โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ มอบนโยบายในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน “เมืองน่าอยู่” […]

ลงทะเบียนบัตรคนจนพุ่ง เป็นผลสำเร็จทำงานเชิงรุก

“ทิพานัน”ถามเพื่อไทยต้องการยกเลิก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช่หรือไม่ ชี้จงใจบิดเบือนเจตนารมณ์ ยันลงทะเบียนรอบใหม่เพื่ออัปเดต ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ย้ำรัฐบาลมีเสถียรภาพ ยังเดินหน้าทุกนโยบายเพื่อประชาชน วันที่ 20 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย ออกมาวิจารณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565  รวมถึงพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาล  ว่า  ในเรื่องบัตรสวัสดิการฯ พรรคเพื่อไทยให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งตัวเลขและจุดมุ่งหมาย  โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว ไม่ได้เป็นโครงการที่สะท้อนภาพความยากจนหรือจำนวนคนยากจนแบบที่พรรคเพื่อไทยพยายามสร้างวาทกรรม และขอให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น เพราะประชาชนจะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยขัดขวาง โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการจัดสวัสดิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการจัดสรรให้ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแจกเงิน  แต่เป็นโครงการที่มุ่งจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนที่มีสิทธิพึงได้รับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่งระหว่างปี 2560-2561 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 18,769,468 คน ได้รับสิทธิ 14,609,415 คน และจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ 1 ส.ค. 2565 คือ 13,300,440 ราย ดังนั้นในการลงทะเบียนรอบใหม่ปี 2565 ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ […]

รีบแก้ไข! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์

กระทรวงการคลัง รายงานผลสถานะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เริ่มตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองที่แสดง สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ รวม 4,282,429 ราย จากทั้งหมด 5,246,699 ราย โดยผู้ที่มีสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลในเดือนมกราคม 2566 ส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า “สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” อีก 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง เพราะสาเหตุ ดังนี้ 1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี 2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย 4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย 5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง 6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส 7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง  ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง 9) […]

ประกาศผลรอบแรกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เริ่ม 16 ก.ย.65

ประกาศผลรอบแรกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เริ่ม 16 ก.ย. 65 กรณีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทั้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปผ่านเว็บไซต์หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด โดยเริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ หรือ https://welfare.mof.go.th หากพบว่า “สถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป โดยจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม 2566 “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง กรณีผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยระบุว่า “ไม่มีครอบครัว (โสด)” แต่เมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า “มีครอบครัว” จะต้องไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน และเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส เป็นต้น กรณีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน โดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง และเก็บรักษาส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน อย่าให้สูญหาย เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ […]

อ.แม่สะเรียง พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ

อำเภอแม่สะเรียง พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ แต่ล่าช้า เนื่องจากมีปัญหาความล่าช้าของระบบโปรแกรมที่ไม่เสถียร ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอแม่สะเรียงได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีปัญหาบ้างของการเข้าระบบที่ล่าช้า ระบบอินเตอร์เนตไม่เสถียร และ ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้เนื่องจาก การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ มีกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติมากขึ้น รวมทั้งต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ในกรณีผู้ลงทะเบียนยังไม่มีครอบครัว ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ไปยื่นพร้อมกับกรอกแบบฟอร์มเอกสารให้ครบถ้วน แต่หากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวแล้ว นอกจากบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารสำคัญที่ต้องนำมาด้วยคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ และถ้าหากมีบุตร ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตรบุตร พร้อมลงลายมือชื่อติดตัวมาด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาลงทะเบียนโครงการทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ได้ลงทะเบียน สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้วต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนด โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่มีการลงนาม MOU และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และเริ่มยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนในเดือนมกราคม […]

คลังใจป้ำ! บัตรคนจนคุณเหมาะสม ได้สิทธิทุกคน

นายสันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง กล่าวว่า การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 65 ภาพรวมการเปิดลงทะเบียน 2 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่พบปัญหาติดขัดใดๆ แม้จะมีผู้ลงทะเบียนวันแรกกว่า 2 ล้านคนก็ตาม และขอยืนยันกับผู้ลงทะเบียนทุกคนให้สบายใจได้ว่า หากมีคุณสมบัติครบถ้วน จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอน เพราะคลังไม่ได้มีการจำกัดจำนวน และมีความตั้งใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ คลังมีความพร้อม และไม่มีปัญหางบประมาณแน่นอน โดยปัจจุบันมีงบประมาณอยู่ใน กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เฉลี่ยปีละ 5 หมื่นล้านบาท และหากเงินจากงบประมาณกลาง หรือมีเงินเบิกจ่ายเหลือ ในช่วงปลายก็สามารถโอนย้ายเข้ามาอยู่ในกองทุนฯ เพื่อดูแลประชาชนในระดับฐานรากได้ ส่วนขั้นตอนต่อไปเมื่อลงทะเบียนได้แล้ว ข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียน จะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอช่วยคัดกรอกคุณสมบัติ ซึ่งเมื่อมีการประกาศผลการคัดกรองแล้ว หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ผ่านคุณสมบัติ หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม กระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้ โดยจะมีคณะกรรมการรับเรื่อง และพิจารณาทบทวนคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง “ในครั้งนี้ คลังได้เตรียมความพร้อมของจุดลงทะเบียนมาอย่างดี ทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งหากไม่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ก็ลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนใกล้บ้าน ทั้งสาขาของธนาคารรัฐ ที่ว่าการอำเภอ หรือ เทศบาลได้”

แม่ฮ่องสอน แห่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ราษฎรยากจนชนเผ่าในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ ปี 2565 ติดตามผลการดำเนินการงานตามนโยบายของรัฐบาล วันแรกมีคนแห่ ลงทะเบียน จำนวน 365 ราย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565เวลา 14.30 น. หอประชุม อำเภอแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ ปี 2565 ติดตามผลการดำเนินการงานตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ ปี 2565 อำเภอแม่สะเรียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการลงทะเบียนทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย ลงทะเบียนได้ จำนวน 365 ราย สำหรับพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ส่วนใหญ่เป็นชนชาวกะเหรี่ยงที่มีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก […]

(มีคลิป) น่าน เปิดรับลงทะเบียนบัตรฯ

น่าน เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทุกคน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทุกคน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้ลงทะเบียน สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้วต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนด โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงาน ที่มีการลงนาม MOU และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและเริ่มยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนภายใน เดือนมกราคม 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะที่ 5 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 โดยจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและให้ยืนยันตัวตนในช่วงเดือนมกราคม 2566 ส่วนการเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี มีทรัพย์สิน : […]

(มีคลิป) ลำพูน ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคัก

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2656 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางหลังเก่า ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องสร้างความลำบากในการเดินทางมาอย่างมาของประชาชน ส่วนเจ้าหน้าที่ได้ตั้งเต้นบริการโดยติดป้ายแจ้งจุดลงทะเบียนและจุดรับบริการขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ประชาชน โดยกำหนดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน จนถึงวันที่ 19 ต.ค. 2565 นี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้เปิดรับลงทะเบียนวันแรก ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค.2565 นี้ จ.ลำพูนเตรียมความพร้อมรับลงทะเบียนแก่ประชาชน ทั้งในธนาคาร อำเภอ เทศบาล และจุดที่กำหนดรับลงทะเบียนกว่า 62 จุด ส่วนการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน จ.ลำพูนได้หารือกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดอำนวยความสะดวกทั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ไว้ แจ้งนัดหมายประชาชนในพื้นที่มารับบริการอย่างพร้อมเพียงตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้มีความแออัดในการมารับบริการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติของผู้จะได้รับสิทธินั้น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆให้ประชาชนที่จะมาทราบไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวก ในจังหวัดลำพูนมีผู้มีอายุเกิน 18 ปี จำนวนกว่า 3.3 แสนคนส่วนบุคคลที่จะมีคุณสมบัติได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนั้นอาจไม่ถึงตามจำนวนที่กล่าวมา คนที่จะมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่เปิดจุดรับลงทะเบียนทั้ง 62 […]

(มีคลิป) ชาวบ้านฝ่าฝนตกหนัก ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จ.เชียงใหม่ ถึงฝนจะตกก็ต้องออกจากบ้านมาลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ คึกคักกันทุกที่ จัด จนท. ธ.ออมสิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ช่วยชาวบ้านลงทะเบียน กรณีปัญหาความไม่เข้าใจต้องการลงให้ลูกให้หลานเพิ่ม เมื่อเช้าวันที่ 5 ก.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรก ที่วัดดอนชัย ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับ กำนันตำบลป่าแดด ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ตั้งโต๊ะเปิดจุดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่เช้ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ออกจากบ้านมารอที่จุดให้บริการก่อน มาตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งตามกำหนดการ จะเปิดบริการเวลา 09.00 น.พอเริ่มเปิดบริการ ประชาชนเดินทางมารับัตรคิวจำนวนมาก พบว่าชาวบ้านหลายคนยังไม่เข้าใจ เช่น การขอรับเอกสารไปกรอกให้บุตรหลานด้วยนั้น ทางเจ้าหน้าที่แนะนำว่า ถ้าบุตรหลานอายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้นที่ผู้ปกครองจะกรอกเอกสารให้ได้ ส่วนอายุมากกว่า 18 ปี ให้บุตรหลานลงทะเบียนด้วยตัวเองได้กับเจ้าหน้าที่เลย เป็นต้น นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกถึงจะมีฝนตกลงมามากในเช้าวันนี้ แต่ชาวบ้านให้ความสนใจเดินทางเข้ามารอรับบริการตั้งแต่ก่อนเวลากำหนดจำนวนมาก ทางปกครอง […]

เชียงใหม่ พร้อมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชาวบ้านวอนขอเพิ่มวงเงิน

เชียงใหม่ พร้อมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝ่ายปกครองทำความเข้าใจ ด้านชาวบ้านวอนขอเพิ่มวงเงินในบัตร ชี้ข้าวของแพงขึ้นทุกวัน วันที่ 4 ก.ย.65 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองสี่แจ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองท้องถิ่นโดยกำนันตำบลหนองแฝก ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีการให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใหม่ทั้งหมด ทั้งผู้ร่วมโครงการเดิมและผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่ โดยการลงทะเบียน มีหลายช่องทางทั้งแบบกรอกเอกสารกับเจ้าหน้าที่ และเข้าไปลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ โดยกำนันตำบลหนองแฝก กล่าวว่า ที่ต้องมีการชี้แจงในวันนี้ เพราะขณะนี้ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแฝก มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 200 กว่าคน จากประชากรกว่า 500 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและชาวบ้านทั่วไป ที่อาจไม่เข้าใจในเรื่องของเอกสารราชการ จึงต้องมีการชี้แจง เพื่อให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมและจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของตนเอง ขณะที่ชาวบ้านที่มาร่วมประชุมชี้แจง ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า อยากจะให้รัฐเพิ่มวงเงินในบัตรให้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้เรื่องกฏระเบียบต่างๆ ให้มีความชัดเจนและกระจายให้ถึงทุกคนอย่างเท่าเทียม

ชี้แจงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565

จังหวัดลำปางพม.ลำปางจับมือ หลายหน่วยงาน เครือข่าย อพม. ปูพรมขานรับชี้แจงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565 วันที่ 3 กันยายน 2565 นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงพม. One Hone ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ตำบลปงแสนทอง, ตำบลชมพู่,ตำบลกล้วยแพะ,ตำบลพระบาท , จำนวน 4 ตำบล ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลายหน่วยงานดำเนินขับเคลื่อนงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 เวลาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยมีคุณสมบัติ1.มีสัญชาติไทย2.มีอายุตั้งแต่ 18 […]

1 2 3