ปภ.แจ้ง 10 จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง

ปภ.แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ กทม. เฝ้าระวังและเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงจากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 65 เป็นต้นไป วันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 21.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรีสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 65 เป็นต้นไป โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุด แพร้านอาหาร ท่าเทียบเรือ และเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย […]

ปภ.รายงาน ยังคงมีสถานการณ์ อุทกภัยใน 4 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ11 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด รวม 35 อำเภอ 72 ตำบล 206 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 891 ครัวเรือน […]

ปภ.แจ้งเตือน 23 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขัง

ปภ.แจ้งเตือน 23 จังหวัด เหนือ อีสาน ภาคกลาง และ กทม. เฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่ง 11-17 ส.ค. 65 วันนี้ (11 ส.ค. 65) เวลา 09.15 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า จะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2565 แยกเป็น พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขัง ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (อำเภอเมือง ปาย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม ปางมะผ้า สบเมย) เชียงใหม่ (อำเภอแม่แตง เวียงแหง) […]

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์ อุทกภัยรวม 14 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์ อุทกภัยรวม 14 จังหวัด ยังคงมีอุทกภัยใน 3 จังหวัด ภาพรวมระดับน้ำลดลง ประสานดูแลและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 10 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2565 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย ขอนแก่น มหาสารคาม นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด รวม 31 […]

ปภ.แจ้ง 29 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ปภ.แจ้ง 29 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ กทม. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 11 – 13 ส.ค. 65 และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงวันที่ 10 – 16 ส.ค. 65 วันนี้ (9 ส.ค. 65) เวลา 22.30 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 2 (193/2565) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 แจ้งว่า พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ […]

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 10 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 10 จังหวัด และวาตภัยในจังหวัดสงขลา ประสานดูแลและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 9 ส.ค. 65 เวลา 10.15 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2565 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย มหาสารคาม ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด รวม 19 อำเภอ 37 ตำบล 98 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 362 ครัวเรือน แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด […]

ศปถ. หารือ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

ศปถ. หารือ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พร้อมมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% กำหนด “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนในสังคมไทย วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ โดยถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังทุกจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ 2565-2570 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางและแผนหลักในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ.2566 ปฏิญญาการเมือง 18 ข้อของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน […]

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ประสานท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชน วันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย จันทบุรี และตราด รวม 8 อำเภอ 13 ตำบล 28 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 57 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ร่วมกับจังหวัดที่ประสบภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น รวมถึงสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตนอบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน […]

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ACE) รุ่นที่ 7

ปภ. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลัก (Focal point) ในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM) เป็นประธานมอบวุฒิแก่ผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จำนวน 21 คน ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7 ระยะที่ 2 ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 10 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุม 3 ปภ. […]

ปภ.แจ้ง 33 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ปภ.แจ้ง 33 จังหวัดภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-กลาง-ใต้ และ กทม. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2565 วันนี้ (5 ส.ค.65) เวลา 23.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ (184/2565) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร […]

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์ อุทกภัยใน 3 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์ อุทกภัยใน 3 จังหวัด ประสานจังหวัดและท้องถิ่น เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 ส.ค. 65 เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพากผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยตั้งแต่วันที่ 2-3 ส.ค. 65 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปทุมธานี และภูเก็ต รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 53 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ […]

ปภ.แนะใช้งานสัญญาณไฟถูกกฎ-เหมาะสมฯ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

ปภ.แนะใช้งานสัญญาณไฟถูกกฎ – เหมาะสมกับสถานการณ์ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน การใช้สัญญาณไฟที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือไม่ใช้สัญญาณไฟตามกฎหมายกำหนดในการสื่อสารให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางทราบ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการใช้สัญญาณไฟ ดังนี้ ประเภทของสัญญาณไฟ ไฟหน้า เพิ่มความส่องสว่าง ทำให้มองเห็นเส้นทางในระยะไกล ไฟเลี้ยว / ไฟฉุกเฉิน ช่วยบอกทิศทางการเดินรถ โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องทาง แซงหรือกลับรถ ไฟเบรก จะส่องสว่าง เมื่อเหยียบเบรก จึงช่วยเตือนผู้ที่ขับรถตามหลังมาให้ชะลอความเร็ว ไฟถอยหลัง จะส่องสว่าง เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง จึงช่วยเตือนผู้ร่วมใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวัง ไฟตัดหมอก ส่องสว่างไกล ช่วยให้มองเห็นเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีได้ชัดขึ้น ไฟสูง ใช้เมื่อขับผ่านเส้นทางที่มืดมาก จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดขึ้น ใช้สัญญาณไฟอย่างถูกกฎ ไฟเลี้ยว เปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า 30 เมตร เพื่อให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาทราบทิศทางการเดินรถ จะได้ชะลอความเร็ว และปิดสัญญาณไฟเมื่อรถขับรถเข้าช่องทางแล้ว ไม่เปิดไฟเลี้ยวในระยะกระชั้นชิด และเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางในทันที อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนได้ ระมัดระวังการใช้สัญญาณไฟเลี้ยว บริเวณทางแยก ทางร่วม เพราะผู้ขับรถคันอื่นอาจมองไม่เห็นสัญญาณไฟเลี้ยว ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไฟเบรก […]

1 2 3 5