เชียงใหม่ ย้ำ! ให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบ

เชียงใหม่ ย้ำ! ให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบพร้อมเปิดวอร์คอินรับเข็มกระตุ้น ป้องกันการป่วยหนักก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกอำเภอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบโดส พร้อมเปิดวอร์คอินรับเข็มกระตุ้นต่อเนื่อง หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย 4 เดือน เพื่อป้องกันการป่วยหนักก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น บ่ายวันนี้ (2 ส.ค. 65) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อกลุ่มสีแดงและสีเหลืองลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับทรงตัว มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มากในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ จำนวนเตียง วัคซีน และยาที่ใช้ในการรักษา นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ว่าปัจจุบันประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับวัคซีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งพบว่ายังมีผู้สูงอายุและประชาชนบางส่วนไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และ/หรือ ไม่ยอมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีอาการหนักถึงชีวิต เมื่อประชาชนส่วนใหญ่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่สวมใส่หน้ากาก ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ […]