ข่าวดี! เจ้าของช้างปางช้างแม่แตง เรียกช้างกลับมาทำงาน

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 ก.ค. 2565 “แม่เลี้ยงหล้า” วาสนา ทองสุข เจ้าของปางช้างแม่แตง ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าในช่วงนี้ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เริ่มฟื้นตัวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ มากขึ้นในแต่ละวัน ที่ปางช้างแม่แตง ในขณะนี้มีช้างของปางช้างแม่แตง มีจำนวน 54 เชือก จึงไม่เพียงพอต่อการบริการแก่นักท่องเที่ยว ฉะนั้นจึงขอแจ้งให้เจ้าของช้างนำช้างกลับมาทำงานได้แล้ว ตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมแล้ว และขอโทษด้วยที่ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้เนื่องจากหาเบอร์ไม่เจอ “แม่เลี้ยงหล้า” กล่าวถึงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การท่องเที่ยวปกติมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ปางช้างแม่แตงวันละ 1,000 กว่าคน มีช้างบริการ ร่วม 100 เชือก เมื่อมีการแพร่ระบาดโควิด-19 นักท่องเที่ยวหดหาย จนตายสนิทไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ส่งผลกระทบทั้ง ”คนและช้าง” ตกงาน ทางเจ้าของช้างต้องนำช้างกลับภูมิลำเนา คงเหลือแต่ช้างของปางช้างแม่แตง จำนวน 54 เชือก เท่านั้น เมื่อการท่องเที่ยวกลับคืนมา จึงเป็นโอกาสดีของเจ้าของช้างจะได้มีรายได้ และในขณะนี้ทางปางช้างแม่แตงได้ติดต่อไปยังกำนันที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชึ่งแกมีช้างไถนา อยู่ […]