(มีคลิป) ผู้ว่าเชียงใหม่ เยี่ยมประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ตรวจฝายน้ำล้นที่น้ำป่าซัดพัง

13 สิงหาคม 2565 จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และตรวจพื้นที่ฝายที่พังเสียหายจากน้ำป่าในครั้งนี้ โดยมี นายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง อำนวยความสะดวก และได้มาเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนบ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง พร้อมได้พบปะกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฝาง และได้รับรายงานจากผู้จัดการประปาภูมิภาคอำเภอฝาง ที่ได้หยุดจ่ายน้ำประปาในช่วงน้ำท่วม สาเหตุเพราะว่าตู้ไฟฟ้าถูกน้ำท่วมเสียหาย แต่เวลานี้ได้จ่ายน้ำได้แล้ว และได้พบนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงฝาง ทราบถึงการเสียหายของผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ ได้พูดคุยกับประชาชนว่าขอให้ระมัดระวังเรื่องน้ำ ที่อาจจะมาอีกเพราะยังมีพายุเข้า ให้จัดเตรียมการเอาไว้ทั้งข้าวปลาอาหาร และได้ทำการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน บ้านสันป่าไหน่ ,บ้านไผ่ล้อม ,บ้านริมฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง จากนั้นได้เดินทางไปตรวจดูโรงเรียนที่น้ำท่วมขัง ไม่สามารถเปิดเรียนได้ เป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรังสีวิทยา จึงสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการสูบน้ำให้แห้งก่อนเปิดเรียน และได้ไปตรวจดูฝายแม่ใจ ลูกที่ 6 ที่สร้างโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นฝายคอนกรีต พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 15 เมตร สูง […]

ทีมแพทย์ ออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำทีมแพทย์ ออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 วันนี้ (28 ก.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมด้วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยการออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จะออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน จำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุม […]

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำส่วนราชการ แก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างตรงจุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างตรงจุด ลดผลกระทบของประชาชน พร้อมขอทุกอำเภอ ยึดแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 จากส่วนกลาง ขณะที่ รองผู้ว่าฯ แจงผลการดำเนินงานทุกด้านในรอบเดือนกรกฎาคม วันนี้ (26 ก.ค. 65) ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ยึดแนวทางจากส่วนกลางเป็นหลัก และเตรียมความพร้อมตามมาตรการ “3 พอ” คือ หมอพอ ยาพอ เตียงพอ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบว่ายังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอเชิญชวนให้ประชาขนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ในกลุ่มเสี่ยง 608 […]

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรฯ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และถวายเป็นพุทธบูชา เช้าวันนี้ (13 ก.ค. 65) เวลา 07.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ที่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งมีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และถวายเป็นพุทธบูชา โดยวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานพิธี​ วันอาสาฬหบูชาฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานพิธี​ วันอาสาฬหบูชา​ วันเข้าพรรษา​ ณ​ วัดป่าดาราภิรมย์ วันที่ 13 ​ก.ค. 2565​ สำนักงานวัฒนธรรม​ จังหวัดเชียงใหม่​ ร่วมกับคณะสงฆ์​จังหวัดเชียงใหม่​ จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา​ ประจำปี​ 2565​ ที่วัดป่าดาราภิรมย์​ ต.ริมใต้​ อ.แม่ริม​ จ.เชียงใหม่​ นายประจญ​ ปรัชญ์สกุล​ ผวจ.เชียงใหม่​ เป็นประธานในกิจกรรมในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา​ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา​ และวันเข้าพรรษา​ โดยมีนายวรวิทย์​ ชัยสวัสดิ์​ รอง​ ผวจ.ชม.​ นายประสงค์​ หล้าอ่อน​ ปลัด​ จว.ชม.​นางสิริรัตน์​ โอภาพ​ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่​ นายมานิตย์​ ไหวไว​ ปลัดอาวุโส​ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม​ นางอำไพพรรณ​ ทับทอง​ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม​ พร้อมส่วนราชการ​ ศรัทธา​ ประชาชน​ เข้าร่วมกิจกรรม​ ​ โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ​ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่​ ลำพูน​ แม่ฮ่องสอน (ธ)​ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์​เป็นประธานสงฆ์​ การประกอบพิธีไหว้พระ​ สมาทานศีล​ […]

ผู้ว่าฯเชียงใหม่เตรียมดัน”คลองแม่ข่า”ขึ้นแท่นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2565 ที่บริเวณริมคลองแม่ข่า ช่วงสะพานแม่ข่า(ระแกง) -สะพานลำคูไหว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ และคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า พร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ถนนระแกง ถึงประตูก้อม (สถานีสูบน้ำเสียที่ 6) ระยะทาง 750 เมตร ซึ่งก่อสร้างด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 22 ล้านบาท ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเบื้องต้นพบว่าสภาพปัจจุบันมีภูมิทัศน์ตลอดสองฝั่งคลองแม่ข่าช่วงนี้มีความเป็นระเบียบสวยงาม ขณะที่ผู้ที่มีบ้านพักอาศัยริมฝั่งคลองต่างได้ใช้ประโยชน์ปลูกผักสวนครัวและไม้ประดับตามริมตลิ่งทั้งสองฟากฝั่งคลองที่ปรับปรุงด้วยการเรียงบล็อคคอนกรีต รวมทั้งการไหลของน้ำและคุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างชัดเจนเปลี่ยนแปลงจากอดีตชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ จนผู้ที่พบเห็นต่างแสดงความชื่นชมและเปรียบเทียบกับภูมิทัศน์คลองที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ พร้อมทั้งยกให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่และนำภาพไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า โดยการก่อสร้างในส่วนนี้เป็นการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า พร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ถนนระแกง ถึงประตูก้อม (สถานีสูบน้ำเสียที่ 6) ระยะทาง 750 เมตร รับผิดชอบดำเนินการโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ […]

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจคลองแม่ข่า เผยคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า เผยคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ย้ำประชาชนจะได้เห็นภาพคลองแม่ข่าที่สวยงาม ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ วันนี้ (12 ก.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า ที่บริเวณสะพานระแกงถึงบริเวณหลังวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 750 เมตร ซึ่งปัจจุบันได้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ความคืบหน้าการทำงานเสร็จลุล่วงไปแล้วกว่า 90 % ทั้งการปรับภูมิทัศน์ ทางเดินเท้า การบำบัดน้ำเสีย และเตรียมให้เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของคลองแม่ข่าในอนาคตอันใกล้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง ความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า หลังการตรวจงานวันนี้ ว่า เป็นที่น่าพอใจ เพราะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โดยคาดว่าในอนาคต สถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุด Check in และสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน ทั้งนี้ พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการร่วมพัฒนา ปรับปรุงให้คลองแม่ข่ากลับมาสดใสเหมือนในอดีต พร้อมเน้นย้ำว่า ประชาชนจะได้เห็นภาพคลองแม่ข่าที่สวยงามก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้แน่นอน และจะมีการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ประชาชนชุมชนคลองแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นhttps://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/50901 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไม่ต้องไปชมคลองโอตารุ ถึงประเทศญี่ปุ่น […]

ผวจ.เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ชรบ. อ.ฮอด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอฮอด ประจำปี 2565” โดยมี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จากทุกตำบลในอำเภอฮอด รวมทั้งคณะครูฝึก เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 250 คน การฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ของอำเภอฮอด ในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชน ที่ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง พร้อมที่จะเป็นหน่วยหน้าในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างระบบคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ จะมีขยายผลการฝึกอบรมโครงการในลักษณะดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วทั้งจังหวัดต่อไป