11106

แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 16.00 น. ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคล และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังแก้ไฟป่า PM2.5

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังแก้ปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 75 วัน ห้วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 วันนี้ (25 พ.ย. 65) ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกัน โดยทั้ง 4 จังหวัด ได้ร่วมกันกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ในห้วงวันที่ […]

แม่ฮ่องสอน วางมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วางมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อวางมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย มาตรการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.25666 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และมาตรการการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 ,การเบิกจ่ายงบประมาณรายข่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 […]

ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ภายในเรือนจำ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานปล่อยแถวตรวจค้น จู่โจมเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 6.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานปล่อยแถวตรวจค้นจู่โจมเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายอรรถสิทธิ์ ทองแสง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน, ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336, อาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 159 คน ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนค้นตัวผู้ต้องขัง ตรวจค้นเรือนนอน สัมภาระส่วนตัวผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการปราบปรามสิ่งเสพติดในเรือนจำ การป้องกันการซุกซ่อนอาวุธ การนำโทรศัพท์มือถือ สิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำ รวมทั้งเป็นการปราบปรามจับกุม หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการติดต่อสั่งค้ายาเสพติดภายในเรือนจำ ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ที่ต้องการให้ เรือนจำและทัณฑสถานกวาดล้างพื้นที่ภายในเรือนจำอย่างจริงจัง ขจัดปัญหายาเสพติด เครื่องมือสื่อสารและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำให้หมดไป และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีความโปร่งใส โดยบูรณการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ภายหลังจากการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ภายในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน […]

แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อให้เกษตรกรยืมโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งแก้ปัญหาความยากจน และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี ปัจจุบันสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการภายใต้โครงการธนาคาร โค-กระบือ จำนวน 4 โครงการประกอบด้วย 1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวนเกษตรกร 73 […]

แม่ฮ่องสอนประกอบพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 65

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 วันนี้ (14 พ.ย. 2565) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเสรี พิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร […]

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทอดกฐินที่วัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมาย นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในการถวายผ้ากฐิน (วัดไม่มีเจ้าภาพกฐิน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดดอยเกิ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สะเรียง ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนบ้านป่ากล้วย เเละคณะผู้มีจิตศรัทธาอำเภอแม่สะเรียง ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เจริญพระพุทธมนต์เจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยกองมู

คณะศรัทธาประชาชนชาว จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงมุทิตาจิตต่อ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี และทำพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู (ลอยกระทงสวรรค์) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู (ลอยกระทงสวรรค์) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชาตา ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุวัฒนมงคล 64 ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางนฤมล ปาลวัฒน์ ได้เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย สำหรับงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ลอยกระทงสวรรค์ ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน นี้ ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรเท่าอายุ ลอยกระทงสวรรค์ บูชาธาตุทั้งสี่ ( ธาตุเลปา ) […]

แม่ฮ่องสอนเร่งหารือ เตรียมความพร้อม การจัดการทรัพยากรน้ำ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งหารือ เตรียมความพร้อม 10 แนวทาง การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับภัยแล้งในพื้นที่ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือวางแนวทางการจัดการน้ำในพื้นที่รวมทั้งวางมาตรการรองรับภัยแล้งในปี 2566 – 2567 ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงาน ได้นำเสนอการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของภัยแล้ง โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งใต้ดิน รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพดิน โดยเบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้วาง 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง เร่งเก็บกักน้ำ เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ปฏิบัติการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำ พื้นที่เกษตร และพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตร เตรียมสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำนอง เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน […]

(มีคลิป) แม่ฮ่องสอน ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ“ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายธวัชชัย น้าทิพากร เจ้าของ เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท นำชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ แม่ฮ่องสอน ได้มอบสิ่งของ ให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ โดยมีนายไพโรจน์ อินทมาตร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบ และนำปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 […]

แม่ฮ่องสอน เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ขุนยวม จัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ทั้งในครอบครัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน วันนี้ 22 ตุลาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดการเรียนรู้ “นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม” โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอขุนยวม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ “นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ทั้งในครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโรงเรียน และในชุมชน ให้เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา อันจะส่งผลต่อการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต เป็นการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ แก่อำเภอขุนยวมในอนาคต โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลขุนยวม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ผู้ปกครอง และ อสม.ทุกหมู่บ้าน […]

แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดหางบ 5 ล้านบาท ในการบูรณะศาลาการเปรียญ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดหางบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ หรือ จองวิหาร วัดพระธาตุดอยกองมู ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม วันที่ 20 ตุลาคมเวลา 13.30 น.ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญหลังเดิมของวัดพระธาตุดอยกองมู หรือ จองวิหาร ซึ่งจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์ปีกข้างทั้งสองฝั่งของศาลาการเปรียญ ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม เบื้องต้น ผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขอให้สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ มีการพิจารณา ข้อดี ข้อเสีย ของการตัดปีกทั้งสองข้างของอาคารจองวิหาร หรือรักษาปีกทั้งสองข้างของอาคารไว้ และทำรูปแบบอาคารทั้งสองข้าง เพื่อให้คณะกรรมการและประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นก่อนตัดสินใจ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีความเข้าใจในการปรับปรุง และทำให้ศาลาการเปรียญหลังเก่า หรือจองวิหาร นี้เป็นสถานที่ของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชาวไทยใหญ่ให้มีความแข็งแรง สำหรับงบประมาณการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ จองวิหาร เบื้องต้นได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้มีการประเมินราคาของแต่ละส่วนโครงการเพื่อดำเนินการจัดหางบประมาณในการบูรณะต่อไป โดยจะมีการเปิดบัญชีรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน เลขที่บัญชี 379-033-447-2 […]

1 2 3