82478

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

ประชาชนและนักท่องเที่ยว นำข้าวตอกดอกไม้และธูปเทียน ร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันแรกคึกคัก เย็นวันนี้ (16 พ.ค. 66) ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และนำประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นวันแรก และจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันทำบุญออกอินทขีล การบูชาเสาอินทขิล มีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทำการเกษตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในประเพณีบูชาเสาอินทขิล จึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดฝนตกแห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ และนำไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ