77810

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จับมือทุกภาคส่วน แก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM2.5

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จับมือทุกภาคส่วน เดินหน้าแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มุ่งทำงานแบบไร้รอยต่อ พร้อมสั่งการเพิ่มเติมเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในเขตเมือง ควบคู่กับการควบคุมการเผาป่า วันนี้ (21 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายลดจุด Hotspot ค่าคุณภาพอากาศที่เกินมาตรฐาน และพื้นที่เผาไหม้ลง 20 % ของค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง หรือ มีการเกิดจุดความร้อนไม่เกิน 9,833 จุด […]