ลุยตรวจ เครื่องร่อนลำไยและตาชั่ง อ.แม่ทา

ลุยตรวจ เครื่องร่อนลำไยและตาชั่ง อ.แม่ทา สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องร่อนลำไย และเครื่องชั่งในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร และสร้างความเป็นธรรมทางการค้า โดยผลการตรวจสอบ ไม่พบผู้ประกอบการรายใดใช้เครื่องร่อนลำไย และเครื่องชั่งที่ชำรุด เสียหาย ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ประชาชนสังเกต โดยเครื่องร่อนลำไย และเครื่องชั่งที่ถูกต้องจะมีสติกเกอร์เครื่องหมายกรมการค้าภายใน แสดงว่าผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว