14518

ปภ.รายงานมียังน้ำท่วมในพื้นที่ 14 จังหวัด

ปภ.รายงานมียังน้ำท่วมในพื้นที่ 14 จังหวัด ประสานการเร่งระบายน้ำคลี่คลายสถานการณ์-สำรวจประเมินความเสียหายช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 พ.ย. 65 เวลา 09.45 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 67 อำเภอ 537 ตำบล 3,766 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 209,455 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมทุกจังหวัด ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรง […]

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 20 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 20 จังหวัด ภาพรวมระดับน้ำเริ่มลดลง ช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลัง 31 ต.ค. 65 เวลา 10.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก และปราจีนบุรี รวม 80 อำเภอ 629 ตำบล 4,260 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 237,364 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย […]

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 20 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 20 จังหวัด เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 30 ต.ค. 65 เวลา 09.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก และปราจีนบุรี รวม 80 อำเภอ 629 ตำบล 4,259 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 237,345 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง […]

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 21 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 21 จังหวัด เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 29 ต.ค. 65 เวลา 09.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 83 อำเภอ 652 ตำบล 4,426 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 265,739 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ […]

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 21 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 21 จังหวัด เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 28 ต.ค. 65 เวลา 10.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก และปราจีนบุรี รวม 90 อำเภอ 698 ตำบล 4,499 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 292,719 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน […]

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 21 จังหวัด

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 21 จังหวัด ประสานการเร่งระบายน้ำและคลี่คลายสถานการณ์ 27 ต.ค. 65 เวลา 10.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก และปราจีนบุรี รวม 91 อำเภอ 711 ตำบล 4,724 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 405,688 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำลดลง ทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) […]

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำ 26 ต.ค. 65 เวลา 10.30 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก และปราจีนบุรี รวม 90 อำเภอ 705 ตำบล 4,667 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 401,374 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมทุกจังหวัดระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน […]

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 28 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 28 จังหวัด ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง วันที่ 24 ต.ค. 65 เวลา 09.30 น. ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม 28 จังหวัด 137 อำเภอ 868 ตำบล 5,866 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 437,461 แยกเป็น ภาคใต้ 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ตรัง) รวม 2 อำเภอ 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 380 ครัวเรือน ขณะที่ผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 26 จังหวัด 135 อำเภอ 861 ตำบล 5,836 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 437,081 ครัวเรือน ภาพรวมมีแนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง […]

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 30 จังหวัด เร่งช่วยเหลือ

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 30 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 23 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม 30 จังหวัด 143 อำเภอ 905 ตำบล 6,141 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 431,367 แยกเป็น ภาคใต้ 3 จังหวัด (ราษฎร์ธานี ตรัง สตูล) รวม 5 อำเภอ 14 ตำบล 85 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,341 ครัวเรือน ขณะที่ผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 27 จังหวัด 138 อำเภอ 891 ตำบล 6,056 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 429,026 ครัวเรือน ภาพรวมมีแนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง […]

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 30 จังหวัด

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 30 จังหวัด ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 22 ต.ค. 65 เวลา 09.30 น. ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม 30 จังหวัด 146 อำเภอ 950 ตำบล 6,622 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 424,664 แยกเป็น ภาคใต้ 3 จังหวัด (ภูเก็ต สตูล นราธิวาส) รวม 4 อำเภอ 9 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,529 ครัวเรือน ขณะที่ผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และ น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 27 จังหวัด 142 อำเภอ 941 ตำบล 6,573 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 423,135 ครัวเรือน ภาพรวมมีแนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง […]

ซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมร้อยเรียงความดี ส่งอาหารเป็นกำลังใจชาวเชียงใหม่

ซีพีเอฟจิตอาสาร่วมร้อยเรียงความดี ส่งอาหารเป็นกำลังใจ ช่วยชาวเชียงใหม่สู้ภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายในหลายพื้นที่ของไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ยังคงส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานจิตอาสาร่วมร้อยเรียงความดี เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือในทันที นำอาหารและน้ำดื่ม ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” จัดส่งให้ถึงมือประชาชน เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างทั่วถึง เขตภาคเหนือเป็นอีกพื้นที่ ที่กลุ่มธุรกิจสุกรภาคเหนือของซีพีเอฟ เร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ทีมซีพีเอฟจิตอาสาโรงงานตัดแต่ง และแปรรูปสุกรเชียงใหม่ นำโดย นายสมพงษ์ อัครแสงทิพย์ ผู้จัดการ ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า (ห้วยส้ม) เชียงใหม่ ธุรกิจสุกร 3 ภาคเหนือตอนบน ส่งมอบเนื้อสุกร น้ำดื่ม และข้าวสาร เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวชุมชนบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณซีพีเอฟที่นำผลิตภัณฑ์มามอบแก่ชาวห้วยส้ม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโนรู ทำให้มีฝนตกหนักติดต่อหลายวัน ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำขานและเเม่น้ำวาง จนน้ำท่วมสูง 1.50-2 เมตร […]

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 31 จังหวัด

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 31 จังหวัด ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำ 21 ต.ค. 65 เวลา 11.00 น. ปภ.รายงานจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ในช่วงวันที่ 16 – 21 ต.ค. 65 ทำให้ภาคใต้ยังมีน้ำท่วม 3 จังหวัด (ภูเก็ต สตูล กระบี่) รวม 7 อำเภอ 15 ตำบล 73 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,739 ครัวเรือน ขณะที่ผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 28 จังหวัด 139 อำเภอ 841ตำบล 5,741 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 409,248 ครัวเรือน ภาพรวมมีแนวโน้มระดับน้ำลดลง ส่วนภาคกลางบางจังหวัดระดับน้ำทรงตัว ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย […]

1 2 3 15