แบงค์ชาติเผย เศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ดีขึ้น

วันที่ 2 ส.ค. นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ได้ออกมาแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2565 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีข้ึน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวท่ีเร่งขึ้น ขณะท่ีการบริโภคทยอยฟื้นตัวภายใต้แรงกดดันจาก ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรและตลาดแรงงานที่ปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากข้ึนทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและการก่อสร้าง ขณะท่ี การผลิตชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากผลของนโยบาย Zero-Covid ของจีน สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือ ในไตรมาส 3 ปี 2565 คาดว่าปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวได้ต่อเนื่องเพราะประชาชน สามารถปรับตัวอยู่กับ COVID-19 ได้ดีข้ึน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมในภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับรายได้เกษตรยังคงขยายตัว ตลาดแรงงาน ที่ทยอยปรับดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ มีส่วนช่วยพยุงการบริโภค แม้จะมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่สูงข้ึน ส่วนภาค ธุรกิจยังคงมีแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง

ประชุมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย

ประชุมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย ปีการผลิต 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยมีนายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าสถานการณ์ในปีการผลิต 2565 คาดการณ์ว่าผลผลิตลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ และตาก จะเห็นได้ว่ามีผลผลิตลำไย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 14.03 และช่วงเวลาที่ผลผลิตที่ออกมากที่สุดช่วงสัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือนสิงหาคม ซึ่งจากผลผลิตมีมากขึ้นและสืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านตลาดจะต้องเกิดปัญหาอย่างแน่นอน ทั้งใน ด้านการส่งออกและการบริโภคในประเทศซึ่งขาดกำลังซื้อ ในด้านของภาครัฐ การแก้ปัญหาให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยถือเป็นงานที่สำคัญในอันที่จะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรได้มีที่จำหน่ายและ ได้รับราคาที่ เป็นธรรม […]

เหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ เวลา 12:00 น.วันนี้ 7 ก.ค. 65 ถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้ 8 ก.ค.65 ขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 7 – 8 ก.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 13 ก.ค. […]

ส่อง NEC ระเบียงเศรษฐกิจของภาคเหนือ

หากติดตามข่าวสารด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เรามักจะได้ยิน EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ออกของรัฐบาลบ่อยครั้ง โดยปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกนโยบายใหม่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือด้วย ในรูปแบบของระเบียงเศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ หรือ Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA เป็นหนึ่งในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาคของรัฐบาลที่พึ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจนี้ สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ได้กำหนดให้ 4 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง เป็นพื้นที่ในการพัฒนาและลงทุนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด Creative Lanna ด้วยศักยภาพของพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีทั้งต้นทุนทางวัฒนธรรม ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และหลากหลาย ปัจจัยด้านการท่องเทียว รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลกำหนดให้ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ระดับสากลในอนาคต โดยแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ รัฐบาลจะมีมาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ การส่งเสริมบุคลากรและงานวิจัยด้านนี้ การพัฒนา Ecosystem ในพื้นที่ […]

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ

2 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากรวม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน รวม 13 อำเภอ 27 ตำบล 74 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 26 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 23 ตำบล 65 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนยังคงได้รับผลกระทบ 8 ครัวเรือน ในภาพรวมระดับน้ำลดลง […]

สสว.ภาครัฐ เอกชน ส่งเสริม MSME ภาคเหนือ

สสว.ประชุมความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน เร่งส่งเสริม MSME ในระดับพื้นที่ภาคเหนือ บุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญผู้แทนส่วนราชการ เอกชน องค์กร สมาคม สมาพันธ์ ชมรมที่เกี่ยวข้องกับ MSME ประชุมแสวงหาความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ภาคเหนือ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท!!! ผ่าน www.thaismegp.com วันวันที่ 28 มิ.ย.2565 นายมานิต จตุจริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. เป็นประธานเปิดการประชุมแสวงหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา MSME ของภาคเหนือ มากกว่า 30 หน่วยงานเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ และออนกราวด์ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่ม MSME เป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ ผ่านระบบทะเบียน SME […]

ที่แรกใน ภาคเหนือ เสริมหน้าอก เชียงใหม่ ด้วยวิธีการส่องกล้อง เทคโนโลยีใหม่ที่ Dr. Alex Clinic ช่วยให้แผลเล็กฟื้นตัวเร็ว

เสริมหน้าอกส่องกล้อง ไม่มีสายเดรน การ “เสริมหน้าอกส่องกล้อง โดยไม่มีสายเดรน” เป็นวิธีการผ่าตัดที่ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้จัก แต่จริงๆ เป็นเทคนิคที่มีมานานแล้วตั้งแต่ยุค 70 แต่ที่ผ่านมาแพทย์นำเอามาใช้กับการผ่าตัดรักษาทางการแพทย์ ซึ่งในปัจจุบัน เทคนิคส่องกล้องนำเอามาปรับใช้กับเชิง Aesthetic มากขึ้น โดยเทคนิคส่องกล้องเปิดแผลบริเวณรักแร้ ถือได้ว่าเป็นทางเลือกการผ่าตัดที่ยากกว่าเทคนิคอื่นมาก ซึ่งแพทย์จะต้องผ่านการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์มามากพอสมควรถึงสามารถใช้ประโยชน์จากการส่องกล้องให้ได้ผลลัพธิ์ที่พึงพอใจ การผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยวิธีส่องกล้องคืออะไร? คือการผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Endoscopic Surgery ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นสองส่วน คือ กล้องขนาดเล็กที่มีไฟติดอยู่ที่ส่วนปลายสุดของท่อ จอมอนิเตอร์ที่สามารถมองเห็นภาพขยายจากกล้อง แพทย์จะทำการผ่าตัดเปิดผิวหนังบริเวณใต้รักแร้ (ข้อดีของการเปิดแผลที่รักแร้) ประมาณ 2-3 เซนติเมตร แล้วสอดกล้อง Endoscopic เข้าไป โดยภาพจะถูกส่งผ่านกล้องมายังจอมอนิเตอร์ ซึ่งแพทย์จะสามารถจำแนกชั้นของกล้ามเนื้อและไขมันได้อย่างแม่นยำ ลดโอกาสเสี่ยงของการตัดโดนเส้นเลือดใหญ่และอวัยวะสำคัญ เสริมหน้าอกส่องกล้องจะช่วยให้คนไข้มีแผลขนาดเล็กกว่าการผ่าตัดแบบเดิมที่ไม่มีอุปกรณ์ เนื่องจากแพทย์สามารถมองเห็นด้านในได้ชัดเจนโดยเปิดแผลให้พอดีกับการใส่ถุงซิลิโคน ไม่เปิดมากเกินไป อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการหดรั้งรอบถุงซิลิโคนหลังการเสริมหน้าอก และฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากใช้เวลาในการผ่าตัดน้อย และเลือดออกน้อยลง ซึ่งการผ่าตัดโดยไม่ใช้เทคนิคส่องกล้องสามารถเรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดแบบคาดเดา “Blind Surgery” เพราะการเสริมหน้าอก แพทย์จะไม่ทราบเลยว่าชั้นของกล้ามเนื้อที่แน่นอน เส้นเลือดใหญ่ และอวัยวะที่สำคัญอยู่บริเวณไหน ซึ่งยิ่งถ้าหากเสริมใต้กล้ามเนื้อโดยไม่เห็นด้านในแล้ว จะเพิ่มความเสี่ยงสูงมากทีจะตัดโดนเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ และนั่นก็เป็นสาเหตุที่แพทย์ส่วนใหญ่เลือกวิธีการผ่าตัดแบบเหนือกล้ามเนื้อและเปิดแผลใต้ราวนม เพราะช่วยลดความเสี่ยงที่จะโดนเส้นเลือดและอวัยวะสำคัญ ประกอบกับการจัดทรงซิลิโคนที่ง่ายและสวยทันทีเมื่อสอดซิลิโคนจากด้านล่าง แต่ข้อเสียของการเสริมไว้เหนือกล้ามเนื้อ (Subglandular Plane) และผ่าบริเวณใต้ราวนมนั้นมีเยอะมาก (Imflammamory Crease) เช่น หลังเสริมหน้าอกไปในระยะหนึ่ง ผิวหน้าอกจะเป็นริ้วและคลื่น (Capsular […]