6188

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วม 7 จังหวัดภาคใต้

วันนี้ (20 ธ.ค. 65) เวลา 09.30 น. ปภ. ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 58 อำเภอ 256 ตำบล 1,361 หมู่บ้าน 61,939 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลประชาชนและเร่งคลี่คลายสถานการณ์ รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรงในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช […]

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วม 9 จังหวัด และวาตภัย 9 จังหวัด

วันนี้ (19 ธ.ค. 65) เวลา 10.30 น. ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรังพัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และยะลา ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรง แยกเป็นสถานการณ์อุทกภัย เกิดสถานการณ์ระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค.65 ในพื้นที่ 9 […]

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 3 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 3 จังหวัด ประสานเร่งระบายน้ำ – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันนี้ (13 ธ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 3 จังหวัด ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวม 7 อำเภอ 15 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,470 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร และหน่วยงานในพื้นที่ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบายน้ำท่วมขัง เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยช่วงวันที่ 8 – 13 ธ.ค. 65 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ […]

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 3 ภาคใต้

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 3 ภาคใต้ ประสานเร่งระบายน้ำ – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันนี้ (12 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 3 ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวม 12 อำเภอ 27 ตำบล 90 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,076 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานในพื้นที่ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระบายน้ำท่วมขัง เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยช่วงวันที่ 8 – 12 ธ.ค. 65 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด […]

น้ำท่วมใต้ 5 จังหวัด เร่งระบาย-ช่วยเหลือ

ปภ.รายงานน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด เร่งระบายน้ำ – ช่วยเหลือประชาชน วันนี้ (10 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 15 อำเภอ 67 ตำบล 263 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,128 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานในพื้นที่ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธ.ค. 65 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง […]

ปภ.แจ้ง 3 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 3-6 ก.ค. 2565

ปภ.แจ้ง 3 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 3 – 6 ก.ค. 2565 วันนี้ (3 ก.ค. 65) เวลา 11.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (150/2565) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงได้แจ้ง 3 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ […]

1 2