มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูกินอ้อผญ๋า

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูกินอ้อผญ๋า สานเสวนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา เมื่อ​วันที่​ 2 กรกฎาคม 2565 จัดพิธีไหว้ครูกินอ้อผญ๋า สานเสวนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ประจำปี 2565 พิทธาจารย์ ทำพิธีโดย พระปรัชญา โสภณปญฺโญ วัดท้าวบุญเรือง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมพิธี ประกอบพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.