อบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2565

มณฑลทหารบกที่ 34 อบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มณฑลทหารบกที่ 34 ประจำปี 2565 ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา​โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวน 50 คน สำหรับโครงการมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อประเทศชาติ และเมื่อเวลา 13.00 น. ได้นำ เยาวชน เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อเรียนรู้ และทำกิจกรรม โดยชมการสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้และถ่าน, การทดลองเพาะเชื้อราโตรโคเดอร์มา, การเลี้ยงกบพันธุ์พระราชทาน, การทดลองปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน, การเลี้ยงเป็ดกบินทร์บุรี/เป็ดบาร์บารี่/เป็ดไข่บางปะกง, การเลี้ยงไก่กระดูกดำ/ไก่ประดู่หางดำ/ไก่เหลืองทองฮ้องไคร้, การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง, การเลี้ยงวัว, การเลี้ยงปลาสลิด/ปลานิลจิตรลดา, การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด, การปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เยาวชนนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมส่วนรวมต่อไป เมื่อวันที่ 24 […]

มณฑลทหารบกที่ 34 เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมตักบาตร

มณฑลทหารบกที่ 34 เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมตักบาตรวันพุธ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 เวลา 07.00 น. พลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วย พันเอก เจนณรงค์ ขำฉา ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 34/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา (ฝ่ายทหาร) และ กำลังพล มณฑลทหารบกที่ 34 เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมตักบาตรวันพุธ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ของ จังหวัดพะเยา ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา โดยในกิจกรรมฯ มี นาย ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดติโลกอาราม (วัดกลางกว๊านพะเยา) อ.เมือง จ.พะเยา

(มีคลิป) ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 15.00 น. พล.ต.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 34 ได้จัด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 (ประจำอำเภอจุน) ลงสำรวจพื้นที่การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่เมื่อ 1 ก.ค. 65 เวลาประมาณ 00.20 น. ทำให้น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตร เกิดความเสียหาย จำนวน 5 ตำบล 21 หมู่บ้าน โดย ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนฯ ได้ติดต่อประสานงาน กับทางผู้นำชุมชน ได้มีหน่วยงานรัฐ นำเครื่องจักรกลทำการเปิดทางน้ำเร่งระบายน้ำ สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ และได้ประสานทางผู้นำชุมชน หากมีเหตุต้องการความช่วยเหลือให้แจ้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 34 ผ่าน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน […]