72480

(มีคลิป) มณฑลทหารบกที่ 38 เปิดโครงการ ปั่นและปลูก 2022

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เปิด โครงการ “ ปั่นและปลูก 2022 ”เป็นกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์ และปั่นนำไปปลูกที่บริเวณสนามยิงปืนมณฑลทหารบกที่ 38 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานเปิด โครงการ “ ปั่นและปลูก 2022 ”เป็นโครงการที่จัดเพื่อส่งเสริมให้การปั่นจักรยาน เป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่ทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้ อีกทั้งทาง มณฑลทหารบกที่ 38 ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ของการปั่นจักรยาน ที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในชุมชนไปพร้อมๆ กับส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติรวมถึงพื้นที่ป่าในชุมชน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือนำต้นไม้มาทำประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลง ทางคณะผู้จัดทำโครงการ จึงเห็นว่าควรเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น เพื่อจะทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไป ซึ่งถือเป็นการทำสิ่งที่มีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการเสียสละให้แก่ชุมชน เป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและยังช่วยปรับปรงทัศนียภาพ จากพื้นที่ที่เคยมีสภาพแห้งแล้งไม่สวยงาม การทำโครงการปลูกป่าครั้งนี้ช่วยทำให้ทัศนียภาพ มีความสวยงามขึ้น ร่มรื่น และสามารถเป็นที่พักผ่อนให้ชาวบ้านและคนอื่นมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่การปลูกป่าครั้งนี้ ด้วยความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 38 ศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ […]

(มีคลิป) น่าน พัฒนาปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการกลุ่มเปราะบาง

จิตอาสา มทบ.38 ร่วมกับเทศบาลดู่ใต้ และคณะกรรมการบ้านธงน้อย ร่วมพัฒนาปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ของผู้พิการกลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กลุ่มเปราะบาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 มอบหมายให้จิตอาสา 904 นำกำลังจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลดู่ใต้และคณะกรรมการบ้านธงน้อย ร่วมใจทำจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการกลุ่มเปราะบาง คือ นายศรีมูล กรมทะนา อายุ 70 ปี อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 65 ปี บ้าน หมู่ 3 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน ซึ่งมีโรคประจำตัวและพิการทางการมองเห็น ไม่มีรายได้ประจำ สภาพที่อยู่อาศัยแออัด อับชื้นได้ช่วยเหลือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย และหาที่นอนเครื่องใช้ให้ใหม่ ปรับปรุงสภาพที่อยู่ให้มีความปลอดภัย ในโอกาสนี้ ผบ.มทบ.38 ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันธุ์ดี เข้าดำเนินการปลูกผักสวนครัวให้ได้มีผักไว้รับประทาน เป็นแหล่งอาหารเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข สร้างรอยยิ้มความซาบซึ้งใจให้กับผู้ยากไร้ ตามภารกิจทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอจิตอาสา จ.น่าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 38 จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอจิตอาสา ให้แก่จิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 38 จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอจิตอาสา ให้แก่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา, นายทหารสัญญาบัตรร่วมพิธี และ จิตอาสา 904 ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอ) ให้แก่จิตอาสาพระราชทานสมัครใหม่ ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย จำนวน 100 ราย ทั้งนี้จิตอาสา 904 ได้ร่วมแนะการปฏิบัติตนและการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป