รองหมู ส่ง 2 ผู้ตัดสิน วอลเลย์บอลชายหาด ร่วมอบรมระดับเอเซีย

รองหมู ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ 2 นักศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ ว.เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม…”หลักสูตรผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย” ในวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตามการอนุมัติของ AVC BA และศูนย์สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ FIVB (FederationIntemationale de Volleyball ในประเทศไทย จะจัดอบรม “หลักสูตรผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย” ในวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภั ฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อ. เปรม ปัญญาวงศ์ อาจารย์ ผู้ตัดสินกีฬาวอลเย์บอล มกช. เชียงใหม่ เผยว่าการอบีมทครั้งนี้ ทาง รองหมู ให้ส่ง 2 นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน2คนจากตัวแทนประเทศไทย4คน ได้แก่ 1. […]